Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Internetová podpora učebnic německého jazyka
Odborný článek

Internetová podpora učebnic německého jazyka

9. 6. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Barbora Kasinová

Anotace

Přehled existujících online podpor učebnic němčiny a zhodnocení jejich využitelnosti pro výuku tohoto jazyku na ZŠ.

Dnes si lze již jen těžko představit učebnici cizího jazyka, která by neměla v příloze minimálně CD s poslechovými cvičeními, nebo DVD s krátkými filmy, které ještě lépe umocní výraz rodilého mluvčího, který skrz tyto nosiče k žákům promlouvá. Téměř všechny učebnice na trhu toto nabízejí automaticky, případně si učitelé či školy tyto materiály mohou doplňkově objednat u nakladatelů.

V poslední době se ale kromě CD či DVD jako podpora cvičení v učebnicích rozmohla ještě také podpora internetová. Všechna nakladatelství jazykových učebnic, která na českém trhu působí, na svých stránkách nějakou formu online podpory nabízejí. Podívejme se teď podrobněji na internetovou podporu 4 největších nakladatelství jazykových učebnic.

Nejlépe provedenou internetovou podporu svých učebnic má jednoznačně nakladatelství Hueber. S největší pravděpodobností je to ovlivněno především tím, že nakladatelství Hueber se orientuje výhradně na učebnice německého jazyka. Na stránkách www.hueber.cz se žák ani učitel nemusí registrovat a k dispozici dostanou velké množství materiálů. Nejprve si vybereme příslušnou učebnici pro základní či střední školu a dále již pod hlavičkou příslušné učebnice vybíráme, zda chceme kategorii Lehren či Lernen (vyučovat či se učit).

V prvním případě se jedná o materiály spíše pro učitele, kteří po stažení mohou tyto podklady nakopírovat a v hodině je s žáky využívat. Většinou se jedná o aktivity pro dvojici či skupinu, různé hry, doplňovačky, modelové scénky, které vždy procvičí danou gramatiku z lekce.

Sekce Lernen je určená především pro žáky. Zde se orientujeme přímo podle jednotlivých kapitol v učebnici a po rozkliknutí odkazu na příslušnou kapitolu na nás čeká vždy minimálně 6 cvičení na upevnění a procvičení gramatiky z lekce. Všechna cvičení se poté hned automaticky vyhodnotí a žák si může cvičení zkusit znovu, pokud neuspěl na 100%. Zadání cvičení se samozřejmě automaticky obměňují, takže žák si může gramatiku procvičovat stále dokola. Výhodou cvičení na internetu je i to, že mohou být poslechová, aniž by žák musel vlastnit CD, pokud si chce sám procvičovat zrovna tuto jazykovou kompetenci. V nabídce cvičení k příslušným lekcím se vždy minimálně jedno poslechové cvičení objevuje. Výhodou je také možnost pracovat s cvičeními z jiné učebnice stejné jazykové úrovně. Žák si procvičí stejnou gramatiku, ale vzhledem k odlišnému tematickému zaměření lekce v jiné učebnici si navíc ještě rozšíří slovní zásobu.

Internetová podpora nemusí být využívána jen individuálně každým žákem mimo vyučování. Pokud je ve škole možnost alespoň jednou za čas výuku přemístit do počítačové učebny, může být tato aktivita pro žáky příjemným zpestřením běžné jazykové výuky. Zároveň se žáci naučí na stránkách orientovat a je větší šance, že si k nim najdou cestu i ve svém volném čase např. při domácí přípravě na pololetní písemnou práci apod.

Na druhé místo bych zařadila stránky nakladatelství Fraus. Nakladatelství Fraus nabízí nejen jazykové učebnice, a proto se musíme na stránkách www.fraus.cz internetové podpory trochu dopátrat, protože se nám nabídne v první řadě nabídka učebnic, které nakladatelství produkuje. Nejlépe bude všimnout si odkazu v pravé části stránek, který nás okamžitě nasměruje k online podpoře. Ani zde se uživatel nemusí registrovat a k dispozici dostane spoustu doplňkových materiálů, cvičení či her pro nabízené učebnice. Materiály jsou přehledně rozděleny podle typu aktivity, tudíž se rychle zorientujeme a vybereme přesně to, co potřebujeme. Nabízejí se nejen hry pro zpestření výuky, ale také různá doplňková cvičení, texty a k nim cvičení, různé zábavné aktivity a navíc klíč pro učitele ke všem těmto cvičením a hrám. Jako bonus si učitel může také zdarma stáhnout metodickou příručku k učebnici nebo klíče ke cvičením v učebnicích (pozor, u některých učebnic tato nabídka chybí).

Velmi dobrou internetovou podporu jazykových učebnic vytvořilo i nakladatelství Polyglot. Na stránkách www.mujpolyglot.cz, kam uživatele nasměrují také stránky samotného nakladatelství www.polyglot.cz, sekce nakladatelství, je sice nutné se registrovat, s registrací ovšem získáme přístup k celkem slušnému množství materiálů. Nakladatelství Polyglot není zaměřeno pouze na učebnice pro německý jazyk, takže cesta k materiálům pro němčinu vede ještě přes menu jednotlivých cizích jazyků. Vše je opět přehledně rozděleno podle typu učebnice, dílu a kapitoly. Nabízené materiály jsou ale vhodné především pro učitele. Podobně jako u nakladatelství Hueber v sekci Lehren, i zde najde učitel podklady pro skupinovou, ale i samostatnou práci, které nakopíruje žákům. Cvičení vhodně doplňují učebnice a pracovní sešity, rozšiřují a procvičují slovní zásobu, reálie, rozvíjejí všechny jazykové kompetence. Navíc učitel může využít i možnosti zadat žákům testy předem připravené autory učebnic, tudíž bude mít jistotu, že v testu obsáhne vše z lekce.

Nejméně přívětivou je internetová podpora nakladatelství Klett (www.klett.cz). Pro získání online materiálů je nutné se registrovat jako člen Klett klubu pod hlavičkou školy nebo firmy. Tudíž pro jednotlivce se online podpora stává nepřístupnou. Nemohla jsem tedy zjistit, jakou nabídku materiálů nakladatelství Klett nabízí, možná je na velmi dobré úrovni a skýtá nepřeberné množství materiálů, ale složitá registrace spoustu učitelů nejspíše odradí. Navíc nenabízí internetovou podporu přímo pro žáky, což je velké mínus, ovšem nejen u tohoto nakladatelství, ale i u Polyglotu a Frause.

Nabízené materiály jednotlivých nakladatelství jistě velmi usnadní učitelovu přípravu na hodiny. Stažené podklady si může archivovat a využívat je podle potřeby stále znovu, případně mu můžou posloužit jako inspirace pro vytvoření vlastních doplňkových materiálů do výuky. Jako nejlepší variantu internetové podpory hodnotím tu od Hueberu, která je zacílená přímo na žáky, na rozdíl od Frause, Klettu či Polyglotu, kde podpora slouží spíše jen pro učitele.

Na internetu můžeme nalézt spoustu nejrůznějších online cvičení (taková cvičení nezávisle na učebnicích nabízejí např. i na stránkách nakladatelství Fraus a Klett), ale myslím, že obzvláště žáci základních škol se budou lépe orientovat v takových cvičeních, jež se vztahují k učebnici, se kterou jsou zvyklí pracovat ve škole. Naleznou v nich totiž přesně tu gramatiku se slovní zásobou a v takové podobě, kterou používají ve škole v daných hodinách.

Otázkou zůstává, zda výuka nespěje k celkové digitalizaci. To by žákům a studentům rozhodně usnadnilo nošení těžkých učebnic každý den do školy, učebnice by se daly neustále aktualizovat a žáky by to nestálo ani korunu (na mnohých školách se speciálně jazykové učebnice nepůjčují, ale žáci si je musí kupovat sami). Nicméně výuka jazyka se pouze po síti vést rozhodně nedá, přímá konfrontace s učitelem nebo ideálně s rodilým mluvčím je stále velmi důležitá. Proto jsou internetové podpory učebnic výbornou pomůckou při výuce cizích jazyků, ale klasickou výuku jistě nahradit nemohou.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbora Kasinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.