Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Typická jídla německy mluvících zemí
Odborný článek

Typická jídla německy mluvících zemí

Anotace

Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu „Jídlo“ s přesahem na zvyky německy mluvících zemí. Aktivita zahrnuje tvorbu myšlenkové mapy a fotokoláže s cílem podpořit a obohatit výuku pomocí vlastní kreativity žáků a moderních technologií. Jednotlivé úkoly rozvíjejí také komunikační dovednosti studentů v němčině a rozšiřují jejich slovní zásobu v oblasti jídla.

Vzdělávací obor: němčina

Tematický okruh: typické pokrmy německy mluvících zemí

Očekávané výstupy: Žáci se seznámí s kuchyní německy mluvících zemí, vytvoří myšlenkovou mapu a fotokoláž. Německy vyjádří, jaké jídlo by chtěli ochutnat.

Časová dotace: Výuka: 1 hodina; Příprava: 1 hodina; domácí úkol

Pomůcky: PC nebo notebooky, připojení k internetu, projektor, interaktivní tabule, chytrý telefon

Zdroje: Jak tvořit myšlenkové mapy. KISK 2023. Dostupný z WWW: [//https://kisk.phil.muni.cz/kreativita/temata/myslenkove-mapy/jak-tvorit-myslenkove-mapy].

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:   

Oborové:      

Žáci 

 • znají základní slovní zásobu na téma „Jídlo“;
 • umí tvořit jednoduché věty;
 • znají základní informace o německy mluvících zemích.

Digitální:      

Žáci

 • umí získané informace uložit, zálohovat a sdílet;
 • ovládají práci s internetovým překladačem.

Vzdělávací cíle:

Žáci:

 • volí patřičné grafické prvky, obrázky a texty pro vytvoření fotokoláže na dané téma,
 • umí vybrat relevantní obrázky a informace pro svou fotokoláž na téma „Typická jídla německy mluvících zemí“;
 • vizualizují své myšlenky a nápady prostřednictvím různých grafických prvků pomocí nástroje Coggle.it;
 • formulují jednoduché věty a otázky v němčině týkající se tématu jídel a stravování;
 • rozumí krátkým textům o typických jídlech německy mluvících zemí;
 • umí vést jednoduché konverzace o jídle, otázky typu „Co máte rádi?“ a „Co byste chtěli ochutnat?“.

 Metodická poznámka:

Učitel zopakuje se žáky jazykové prostředky, které budou k aktivitě potřebovat.

Jazykové prostředky:

Varianta pro jednotlivce:

Ich esse (sehr/nicht) gern …

… schmeckt/schmecken mir (nicht)

Ich mag (kein/keine/keinen) …

… ist mein Lieblingsgericht.

… möchte ich auch einmal probieren.

Das sieht lecker aus.

… finde ich (auch/sehr) lecker.

 

Varianta pro skupiny:

A: Das ist Kartoffelsalat. Ich möchte einmal Kartoffelsalat probieren.

B: Ich auch. Ich esse sehr gern Kartoffeln. Das sieht lecker aus.

C: Ich nicht. Ich mag keine Kartoffeln. Kartoffeln schmecken mir nicht.

D: Kartoffelsalat finde ich auch lecker. Das möchte ich auch gern einmal probieren.

E: Kartoffelsalat ist mein Lieblingsgericht.

Popis vzdělávací aktivity:

1. Myšlenková mapa: Žáky rozdělíme ideálně do čtyř skupin. Počet skupin lze přizpůsobit počtu žáků ve třídě. Na tabuli napíšeme otázky, ve kterých se ptáme, jestli žáci znají některá typická jídla německy mluvících zemí. Welche typische deutsche Gerichte kennt ihr? Habt ihr schon einige probiert?

Výsledky žáci zaznamenají ve skupině do myšlenkové mapy za pomoci některé z aplikací, např. https://coggle.it/. Vedeme žáky ke kreativní tvorbě, k použití barev a obrázků tak, aby byla mapa vizuálně zajímavá. Myšlenkovou mapu budou tvořit žáci určitě celou vyučovací hodinu.

Coggle je online nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který umožňuje snadno vizualizovat a organizovat myšlenky. Zde je návod, jak vytvořit myšlenkovou mapu v aplikaci Coggle:

1. Přejděte na webovou stránku Coggle.it. Přihlaste se do existujícího účtu nebo vytvořte nový, pokud ještě nemáte účet.

2. Po přihlášení uvidíte tlačítko Create nebo New Diagram. Klikněte na něj. Přidejte centrální téma: Na střední části obrazovky se objeví prázdný střed myšlenkové mapy. Klikněte do středu a napište hlavní myšlenku.

3. Přidávejte větve: Pro přidání větve k hlavní myšlence klikněte na hlavní myšlenku a vyberte Add branch nebo jednoduše stiskněte Enter. Nyní můžete napsat název této větve.

4. Upravujte myšlenkovou mapu: Klikněte na jakýkoliv prvek myšlenkové mapy, abyste upravili text. Můžete také přidávat odkazy, obrázky nebo komentáře.

5. Sdílejte myšlenkovou mapu: Když budete hotovi, můžete sdílet svou myšlenkovou mapu. Klikněte na tlačítko Share v horním pravém rohu a zvolte možnost sdílení.

6. Exportujte myšlenkovou mapu: Coggle umožňuje exportovat myšlenkovou mapu do různých formátů včetně PDF nebo obrázku. Můžete také vytvořit odkaz ke sdílení nebo vložit mapu do jiných webových stránek.

7. Ukládejte svou práci: Coggle automaticky ukládá vaši práci, ale můžete také použít možnost Save pro manuální uložení.

Další inspiraci pro práci s myšlenkovou mapou můžete najít pod následujícím odkazem:

https://kisk.phil.muni.cz/kreativita/temata/myslenkove-mapy/jak-tvorit-myslenkove-mapy

 

Rychlejší variantou je vytvořit myšlenkovou mapu společně se žáky s pomocí interaktivní tabule nebo ji mohou žáci ve skupině namalovat na papír a prezentovat ji ostatním skupinám.

2. Hledání informací:

Žáci pracují opět ve čtyřech skupinách.

Jedna skupina bude zkoumat rakouská jídla, druhá švýcarská, další dvě skupiny dostanou každá svoji mapu Německa (jedna skupina Bayern, Hessen, Baden-Würtenberg, Rheinland-Pfalz; druhá skupina ostatní spolkové země; ideálně mapu vytiskneme z internetu a spolkové země studentům označíme).

Žáci pracují s mapou https://www.tasteatlas.com/. Tato webová stránka nabízí skvělý přehled typických jídel pro jednotlivé země světa. Z mapy vyberou ve skupině šest pokrmů, které je nejvíce zaujmou. Webová stránka je v angličtině, žáci si pomáhají překladačem. Informace mohou ale vyhledávat i na jiných, ideálně německých webových portálech.

3. Fotokoláž

Na základě získaných informací žáci vytvoří fotokoláž. Sami si zvolí, se kterou aplikací chtějí pracovat, např.  Canva, Pixlr, PicCollage nebo Layout.

Canva je online nástroj pro grafický design, který umožňuje snadno vytvářet fotokoláže. Následující kroky vám ukážou, jak vytvořit fotokoláž v aplikaci Canva:

 1. Přejděte na webovou stránku aplikace Canva. Přihlaste se do svého účtu nebo vytvořte nový účet, pokud ho ještě nemáte.
 2. Po přihlášení se dostanete na hlavní stránku Canva. Klikněte na tlačítko Vytvořit návrh v pravém horním rohu. V levém panelu vyberte Fotokoláž. Můžete také zadat vlastní rozměry pro koláž.
 3. Vyberte šablonu: Canva nabízí mnoho předem navržených šablon pro fotokoláže. Vyberte si šablonu, která vám vyhovuje, nebo začněte s prázdným plátnem.
 4. Přidejte fotografie: Klikněte na tlačítko Prvky v levém panelu a pak na Fotografie. Pracujte pouze s obrázky, které nabízí Canva. Potáhněte fotografie ze seznamu fotografií a přetáhněte je na svou koláž.
 5. Přidávejte text a další prvky: Klikněte na tlačítko Text a přidejte nápisy nebo popisky. Můžete také přidávat další prvky, jako jsou tvary, šipky nebo ikony. Upravte barvy, kontrast, sytost a další vlastnosti fotografií nebo prvků v koláži. K tomu můžete využít nástroje v panelu Upravit nebo Filtr.
 6. Ukládejte svou práci: Po dokončení koláže klikněte na tlačítko Stáhnout v pravém horním rohu a vyberte formát, ve kterém chcete uložit svou koláž.
 7. Sdílejte nebo tiskněte: Po uložení můžete sdílet koláž přímo z Canvy nebo ji stáhnout a použít dle potřeby.

 

4. Prezentace

Jednotlivé skupiny představí ostatním pokrmy, které si pro svou prezentaci vybrali.

Ostatní řeknou, který pokrm by chtěli ochutnat. Využívají následující jazykové prostředky uvedené v metodické poznámce.

5. Zpětná vazba

Využívám „výstupní lístek“ ze třídy. Žák musí zodpovědět otázku a odevzdat ji na lístečku učiteli při odchodu ze třídy, jinak prostě neodejde. Jen je pak ale potřeba lístky pročíst a ideálně se odpovědím věnovat na začátku následující hodiny.

Zkušenosti s použitím materiálu: 

S touto aktivitou jsem pracovala v prvním ročníku střední školy. Žákům se líbilo, že mohli pracovat na tématu, které se vztahuje k reáliím německy mluvících zemí, obzvlášť pokud se jedná o jídlo. Nadšení byli také mapou www.tasteatlas.com, zkoumali typická jídla i v jiných zemích. Ze zpětné vazby žáků vyplynulo, že  si informace, které jsou vizuálně prezentovány, lépe pamatují. Na závěrečnou prezentaci jsem žákům přinesla německé perníčky a vánoční štolu, žáci dostali pracovní list, na který zapisovali jednotlivé prezentované pokrmy a list poté nalepili do sešitu.

DOPORUČENÍ: Protože se mi dříve stávalo, že žáci někdy zbytečně volili složité konstrukce nebo slova, kterým pak ostatní při prezentaci nerozuměli, naučili jsme se věty zjednodušovat. K neznámým, ale nenahraditelným slovíčkům (např. Tafelspitz), pak žáci musí najít vhodný obrázek, aby ostatní pochopili význam slova.

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu;

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti