Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „ekologie“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (46)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 46 položek
Speciální vzdělávání
24. 5. 2011 0x 23472x
Environmentální výchova na základní škole praktické
Celoroční projekt environmentální výchovy s rozpracováním konkrétních úkolů pro jednotlivé ročníky. Úkoly jsou teoretické i praktické, aby výuka byla v těsném spojení s běžným životem. Jedná se o…
Předškolní vzdělávání
17. 3. 2011 3x 49342x
Lesní pohádky
Škola v přírodě, zaměřená na ekologii, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti dětí a historii naší země.
Speciální vzdělávání
20. 1. 2011 0x 26885x
Život ptáků
Zajímavou formou přiblížíme žákům s mentálním postižením život ptáků v našich podmínkách. Žáci se seznámí s životním prostředím ptáků a uvědomí si vliv člověka na přírodu.
Speciální vzdělávání
14. 1. 2011 0x 17446x
Environmentální výchova na základní škole speciální
V následujícím příspěvku se seznámíte s možnostmi využití průřezového tématu – environmentální výchova v podmínkách základní školy speciální.
Základní vzdělávání
12. 11. 2010 1x 66287x
Inspirace pro podzimní eko tvoření
Příspěvek Inspirace pro podzimní eko tvoření je propojením enviromentální, výtvarné, hudební a etické výchovy s přírodovědou, pracovní činností a výchovou ke zdraví. Žáci pracují s přírodním…
Předškolní vzdělávání
22. 6. 2010 0x 46752x
Samá voda
Cílem projektu je ekologická výchova. Děti měly možnost poznávat okolí Radotínského potoka a řeky Berounky, osvojit si poznatky o vodě, získávat nové zkušenosti objevováním. Prostřednictvím tématu o…
Základní vzdělávání
6. 4. 2010 0x 13591x
Bydlíme s přírodou – veřejná zeleň
Článek stručně nastiňuje funkce veřejné zeleně ve městech a přináší nápady, jak téma zapracovat do výuky.
Gymnaziální vzdělávání
11. 3. 2010 0x 8627x
Navrhni svůj ekodům
Možnost využití tematiky zelené architektury, která klade největší důraz na minimalizaci negativního vlivu budov na životní prostředí, ve vyučování.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2009 0x 2932x
V Dánsku učí o klimatických změnách
Změny klimatu jsou natolik závažným tématem dnešní doby, že se je v Dánsku rozhodli zařadit do výuky na všech stupních vzdělávacího systému.
Základní vzdělávání
15. 9. 2009 1x 12384x
Třídění odpadů (NJ)
Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.
Základní vzdělávání
15. 9. 2009 0x 12271x
Třídění odpadů (AJ)
Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.
Odborné vzdělávání Spomocník
26. 8. 2009 0x 7014x
Projektová výuka v průřezovém tématu Člověk a životní prostředí
Příklad dobré praxe je ukázkou realizace průřezového tématu Člověk a životní prostředí formou zadaných celoročních žákovských projektů. Projekty jsou zpracovávány ve 2. ročníku v oboru Aplikovaná…
Zobrazeno 12 z 46 položek