Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Environmentální výchova na základní škole speciální
Odborný článek

Environmentální výchova na základní škole speciální

14. 1. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Petra Karolína Coufalová

Anotace

V následujícím příspěvku se seznámíte s možnostmi využití průřezového tématu – environmentální výchova v podmínkách základní školy speciální.

Environmentalismus (z anglického environment = prostředí) se zabývá vztahy mezi přírodou a společností. Usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí. Ideově zastřešuje řadu ekologických hnutí. Svým objektem je blízký vědnímu oboru environmentalistika.[1]

Program a cíl EVVO v ZŠ speciální

Dlouhodobými projekty i jednotlivými akcemi předávat žákům:

 • soustavu znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí
 • rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech globálních i lokálních
 • ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za stav životního prostředí vedoucí k žádoucímu jednání

Environmentální výchova je zařazena do průřezových témat. EV je stále ověřována a rozšiřována.

Na různých projektech, do kterých je nebo byla škola zapojena (např. Podpora EVVO ve školách v roce 2009, dlouhodobý program Recyklohraní apod.), si také ověřujeme dosavadní poznatky žáků získané teoretickým i praktickým vzděláváním.

Nejvíce se nám osvědčilo tzv. prožitkové vzdělávání a výchova. Jsou zapojeny všechny smysly, probíhá přímo v přirozeném prostředí pro rostliny i zvířata. Pomocí hry žáci získávají další poznatky příjemnou cestou, lépe si ji zapamatují a častěji poznatky využívají.

Prožitkové vzdělávání

 • Návštěvy ekologických center
 • Ekologické a bio farmy
 • Psychorehabilitační pobyty
 • ZOO Jihlava /Praha/
 • Třídění odpadů
 • Hry s ekologickým zaměřením
 • Oslava Dne Země
 • Účast na dlouhodobých programech pro školy
Autor
1. Autor © Petra. K. Coufalová

Významným prvkem v rámci EV jsou vícedenní psychorehabilitační pobyty v přírodě.

Zde můžeme v přírodním prostředí v rámci různých her použít různé způsoby vzdělávání v environmentální oblasti, tzv. školu hrou.

V přirozeném prostředí můžeme žákům vysvětlit a názorně ukázat, jak může člověk přírodě pomoci a jak může škodit.

Důležitá je také spolupráce rodičů s dětmi na všech aktivitách.

Autor Petra . k. Coufalová
2. Autor © Petra. K. Coufalová

Každý rok několikrát navštíví žáci ZOO Jihlava nebo přijdou chovatelé ze ZOO k nám do školy s několika exotickými zvířaty. Žáci je mohou vzít do rukou, seznámí se se způsobem krmení a chovem.

Autor
3. Autor © Petra. K. Coufalová

Třídění a recyklace odpadů

Na naší škole se věnujeme třídění odpadu několik let, začínali jsme tříděním papíru, plastu. Nyní už třídíme i hliník, v rámci Recyklohraní baterie a nefunkční malé elektrospotřebiče.

Žáci se učí třídit odpad hrou. Třídění není jen pouhým vyhozením odpadu do určeného kontejneru. Zpracováváme informace a prezentace o cestě, kterou urazí určitá věc od výroby po recyklaci a následné zpracování.

Použité materiály využíváme v hodinách výtvarné výchovy. Zpracováváme papír, PET lahve, látky a jiné.

Autor © Petra. K. Coufalová
4. Autor © Petra. K. Coufalová

Pro žáky vytváříme hry, které je učí třídit odpad, učí je poznávat, co můžeme přírodě dát, čím jí ubližujeme. Zajímavou a hravou cestou je učíme, jak přírodu a naše prostředí chránit a udržovat.

Autor © Petra. K. Coufalová
5. Autor © Petra. K. Coufalová

Den Země

Každoročně oslavujeme Den Země projektovým vyučováním. Každá třída vytváří prezentaci na určité téma.

Autor © Petra. K. Coufalová
6. Autor © Petra. K. Coufalová

Jsme zapojeni do dlouhodobého programu Recyklohraní.  V rámci programu plníme různé úkoly na environmentální téma.

Toto byla pouze část z činností týkajících se oboru EVVO.

Snažíme se vším, co děláme, jít žákům příkladem a ukázat jim, že ochrana přírody, okolního prostředí a celé naší planety je v našich rukou a svým jednáním můžeme ovlivnit pozitivně i negativně přírodní rovnováhu.

Literatura a použité zdroje

[1] – Wikipedia. 2010. [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Environmentalismus].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Karolína Coufalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání nových poznatků
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
 • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší známé situace na základě nápodoby či opakování

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Uvedeno v textu příspěvku