Odborný článek

Samá voda

22. 6. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová
Spoluautor
Alena Sebastianidesová

Anotace

Cílem projektu je ekologická výchova. Děti měly možnost poznávat okolí Radotínského potoka a řeky Berounky, osvojit si poznatky o vodě, získávat nové zkušenosti objevováním. Prostřednictvím tématu o vodě se děti seznamovaly s přírodou i její ochranou.

Úvod

Další tematický celek vycházející ze školního vzdělávacího programu naší školy patří do projektu „Co mi řekl petrklíč”.

Průběžné činnosti

 • Pozorování – na vycházkách k řece Berounce i k potoku děti pozorovaly stav vody, živočichy, hmyz i zvířata. Sledovaly úklid potoka, určovaly, co do vody patří a co ne.
 • Pokusy – na školní zahradě děti dělaly pokusy s vodou, zalévaly květiny a trávu, pozorovaly změny růstu. V  zimních měsících dělaly pokusy se sněhem a ledem. Pod mikroskopem pozorovaly zmrzlou vodu, objevovay různé tvary a krystalky ledu.
 • Pracovní aktivity – chodily krmit kachny k soutoku Radotínského potoka a řeky Berounky, pečovaly o pítko pro ptáky, zalévaly květiny i zeleninovou zahrádku.

Cíl

Poznávat okolí Berounky a Radotínského potoka, sledovat rozmanitost a proměnlivost vody v různých ročních dobách, seznámit se s koloběhem a významem vody. Prostřednictvím tématu o vodě aktivizovat slovní zásobu, nabídnout dětem možnost dělat zajímavé pokusy, vytvořit si povědomí o sounáležitosti s přírodou, diskutovat o ochraně životního prostředí. 

Vycházky k Radotínskému potoku

Zastavovali jsme na příhodném místě a pozorovali potok, který protéká Radotínským údolím. Místy tvoří malé vodopády. V létě, když je v potoce méně vody, se vyhýbá kamenům, obtéká je a některé přeskakuje. Pozorovali jsme, že tam, kde se koryto zužuje, je voda rychlejší a dno kamenité, čisté, poseté úlomky travertinu. Občas děti pozorovaly, že v potoce plavou předměty, které tam nepatří – plastové lahve, krabičky od cigaret, pneumatika a dokonce i úlomky židle.

Vodo, kdo tě tak znečistil?

Pomůcky: obrazový materiál.

Popis činnosti

Čistých potoků s průzračnou vodou, kde žijí raci a pstruzi, je už méně. Nejvíc znečišťuje vodu člověk odpady z domácností, z továren. Proto se staví u měst a obcí čističky vody. Tam se voda pere a čistí, aby ryby a vodní živočichové mohli žít. Děti si společně s rodiči  při ranním zastavení povídaly o obrázcích, o tom, kde je voda čistá, kde špinavá a proč.

Výpravy po proudu vodního toku

Pomůcky: nakrájený usušený chléb a rohlíky.

Popis činnosti

Chtěli jsme prozkoumat kam teče Radotínský potok, a tak jsme orientovali vycházku tímto směrem. Naším cílem se stal soutok řeky Berounky s vedlejším přítokem a děti pozorovaly, jak se vlévá potok do řeky, jak splyne v celek a pokračuje dál. Seznámily se s vodním ptactvem, krmily kachny, labutě a racky. Cítili jsme vůni řeky, rostlin, které rostly při březích i vůni bahna v tůních.

Kam teče voda, kde se ztrácí?

Soutok Radotínského potoka s řekou Berounkou
1. Soutok Radotínského potoka s řekou Berounkou.

Výsledným poznatkem pozorování bylo – řeka vzniká stékáním menších potoků, teče jedním směrem. Řeka začíná jako pramínek někde v horách, potom zmohutní přítoky a někdy teče až do moře. Nejvíc vody mají oceány.

Nácvik nové básně a její využití

Pomůcky: obrázky k básničce.

Popis činnosti

Navázala jsem na vycházku a seznámila děti s novou básničkou ze stejnojmenné knihy (BRUKNER, J. Samá voda, Praha : Albatros, 2007, str. 1. ISBN 978–80–00–01911–6), kterou se děti rychle naučily. Báseň rodičům přednesly na konci projektu, na besídce pro rodiče.

Samá voda

Na počátku – kapička,
z kapky říčka maličká,
a když říčka s řekou splyne,
přidají se další, jiné
vody ze všech stran,
a z kapky je – oceán.

Koloběh vody

Pomůcky: encyklopedie a knihy, které si děti přinesly z domova, talířek s vodou.

Popis činnosti

Nalili jsme do talířku vodu a pozorovali, jak se voda ztrácí, vypařuje. Vlivem tepla se voda mění ve vodní páru, která stoupá do atmosféry. Když slunce svítí, voda se vypařuje ze zemského povrchu a tvoří se oblaka – mraky. Mraky stoupají vzhůru a nakonec z nich prší. Dešťová voda prosakuje do půdy, napájí řeky, které se vlévají do moří a tento koloběh nemá začátek ani konec, proto se mu říká koloběh. Vyprávěli jsme si o koloběhu vody, prohlíželi encyklopedie a leporela, děti kreslily mraky a déšť.

Kde najdeme vodu

Pomůcky: lupy, zvětšovací sklíčka, pinzety a speciální kelímky se zvětšovacím uzávěrem.

Popis činnosti

Děti měly za úkol hledat, kde všude na školní zahradě najdeme vodu. Vypravili jsme se i do lesa a zjistili, že tráva a mech je mokrý, po dešti vznikají louže, na listech stromů jsou kapičky vody a na pavučině je rosa. Kapky vody v listu kontryhelu vypadaly jako vodní perly, na větvičkách jako korálky. Pohled na ně byl pro nás odměnou za vynaloženou námahu. Děti viděly jak stoupá mlha z lesů, jak se les paří, pozorovaly mlhu, jak se ztrácí. Kam mizí?

Voda je všude, ve vzduchu v mracích, teče v řekách, i v podzemí. Pokrývá tři čtvrtiny Země. K životu potřebují všichni vodu, lidé, zvířata i rostliny. V lidském těle je více vody než kterékoliv jiné složky. Kolem 70 % hmoty našeho těla tvoří voda.

Bez vody by život nebyl možný

Kapky rosy na větvičkách vypadaly jako korálky
2. Kapky rosy na větvičkách vypadaly jako korálky.

Potřebují rostliny vodu?

Pomůcky: dvě sklenice, větvičky vrby.

Popis činnosti

V březnu při pobytu na školní zahradě děti zjistily, že se v trávě objevily nenápadné kvítky prvosenky jarní. Při jarních procházkách kolem potoka si děti všimly drobné kvítky sněženek a bílé zvonečky bledulí. Natrhali jsme si vrbové proutky a jednu větvičku dali do sklenice s vodou, druhou do sklenice bez vody. Jak která větvička vyraší? Vyklubou se z pupenů lístečky? Proč větvička bez vody nemá listy? Děti poznaly, že větvičky bez vody nemůžou růst.

Co dělá voda v zimě?

Pomůcky: formičky.

Popis činnosti

Na školní zahradě si děti hrály se sněhem. Udělaly si v dlani malou sněhovou kouli a pak ji koulením po zemi zvětšovaly, soutěžily, kdo udělá největší kouli. Pokládaly dlaně na stůl a vytvářely otisky rukou. Řešily, proč je otisk rukou větší než dlaň, proč se teplem sníh rozpouští, taje. Co působí na sníh, že ho lze stlačit a vytvořit formu? Vlhký a tvárný sníh využívaly jako sochařský materiál a vytvářely různé tvary.

 

Tvoření báboviček ze sněhu
3. Tvoření báboviček ze sněhu.
Otisky rukou
4. Otisky rukou.

Sněhové vločky

Pomůcky: Včelička, pracovní sešit č. 4, leden 2010, nůžky.

Popis činnosti

Navázala jsem na předchozí pozorování sněhových vloček a společně s dětmi jsme dospěli k určitému závěru. Výsledným poznatkem bylo, že sněhové vločky jsou bílé, malinké. Když dopadnou na dlaň, tak studí, po chvilce roztají a jsou z nich kapičky vody. Většinou mají pravidelný tvar. V následných činnostech děti předkreslené sněhové vločky rozstřihávaly po svislé ose a pak vodorovně. Cvičení pokračovalo zpětným skládáním a nalepováním dílů do správné výchozí pozice. V pohybové chvilce napodobovaly padání sněhových vloček, naučily se říkanku (Včelička, IV. ročník, 2009/2010, str. 14).

Říkanka

V zimě, když zebe,
vločky padají z nebe.
Ale jedna vločka sněhová
žádného kluka (holku) neschová.

Zasněžená školní zahrada

Pomůcky: lupy.

Popis činnosti

Děti pozorovaly, jak větve borovic a tújí ztěžkly pod napadaným sněhem. Menší túje byly zaváté a děti viděly jenom velké kupy sněhu. Zamrzlé větvičky jsou křehké, snadno se zlomí. Povídali jsme si o tajemství, které bylo ukryté pod hromadou sněhu a učili se chránit zasněžené větvičky, nesedat si na ně. Děti vyhledávaly zajímavé tvary sněhových vloček po celé zahradě.

 

Námraza na větvičkách
5. Námraza na větvičkách.

Práce s obrázky

Pomůcky: různé obrázky z přírody, fotografie, pastelky, CD Falling Waters, The Sound of Relaxation.

Popis činnosti

Vyprávěla jsem dětem o různých formách a skupenstvích vody, děti si prohlížely fotografie a podle obrázků určovaly, kde je:

 • mlha
 • pára
 • kroupy
 • vodotrysk
 • vodopád
 • studánka
 • duha
 • rosa
 • jinovatka
 • déšť
 • sníh
 • zmrzlina
 • řeka
 • moře

Děti pohyby ruky napodobovaly vlny na vodě, velké vlny na moři, vodotrysk i padající kapky deště. Při odpoledním odpočívání vyslechly relaxační hudbu Vodopád (Falling Waters). Podle vlastní zkušenosti zařazovaly obrázky do letního či zimního období, kreslily to, co je nejvíc upoutalo a co si z mého vyprávění zapamatovaly.

 

Zkoumáme kousky ledu
6. Zkoumáme kousky ledu.

Co dělá voda?

Pomůcky: kbelíčky.

Popis činnosti

Děti pozorovaly, jak potůček na své cestě do řeky teče, zurčí, bublá, padá z  malého vodopádu. Někdy nadělá také moc škody, a to když naprší moc, nebo je prudké tání sněhu, je povodeň a jsou záplavy.

Po dešti jsme pozorovali, jak voda stékala okapem, děti ji zachytávaly ji do kbelíčků, přelévaly do menších nádob. Jednou si děti všimly, že se na hladině vody v bazénku zmítala včela. Chtěly ji zachránit. Chtěly včele pomoci na sucho a podávaly ji větvičku, aby na ni vylezla. Včele se to povedlo a děti opatrně vytáhly větvičku z vody, tak, aby včela nespadla. Děti prožily hezký pocit ze zachraňování.

Jaká může být voda?

Pomůcky: obrázky, fotografie.

Popis činnosti

Navázala jsem na prožitek dětí při zachraňování včely a vyprávěla si s dětmi o tom, jaká může být voda. Děti poznaly, že může být pro někoho i nebezpečná. V moři je slaná, v řekách sladká, v dešti měkká. V horských bystřinách je divoká, když se brzy v létě koupeme venku, bývá studená. Ve vřídlech je horká. V Karlových Varech je náš nejteplejší minerální pramen. Tam lidé postavili lázně. Děti popisovaly obrázky a vyprávěly o svých zkušenostech s vodou z pobytu u moře.

Rosa ve skleničce

Pomůcky: suchá sklenička, kostky ledu, váleček, ubrousek, tužší papír.

Popis činnosti

Do ubrousku jsme zabalili několik kostek ledu. Válečkem jsme kostky ledu rozdrtili a vsypali do suché sklenky. Sklenku vody jsme zakryli papírem a čekali několik minut. Po chvilce se stěna sklenky zamlžila a když jsme po ní přejeli prstem, byla mokrá. Na stěně sklenky byly jemné kapičky vody. Led ochladil sklenku i okolní vzduch. Protože chladný vzduch v sobě neudržel mnoho vodní páry, změnilo se přebytečné množství na vodní kapičky – pára se srazila. Děti vzpomínaly, kde všude viděly ranní rosu. Pokus dětem také naznačil, jak se tvoří oblaka a mlha. V následných činnostech děti kreslily vodní kapičky i korálky z rosy.

Zajímavé květiny

Pomůcky: dva bílé karafiáty, tři sklenky s vodou, zelené, červené a modré potravinářské barvivo, nůžky.

Popis činnosti

Do připravených skleniček s vodou jsme přidali jiné barvivo. Jeden stonek květiny jsme rozstřihli až ke květu. Každou polovičku rozstřihnutého stonku jsme vložili do jiné skleničky. Do třetí skleničky jsme dali nerozstřihnutou květinu. Tím, jak květiny nasávaly obarvenou vodu, se měnila i jejich barva. Rozštěpená květina měla jednu půlku květu modrou a druhou červenou. Děti na pokusu poznaly, jak květiny získávají životodárnou vodu.

Co viděla kapka vody

Pomůcky: obrázky, výtvarný materiál, bubínek, triangl.

Popis činnosti

Děti po třídě rozmístily obrázky jednotlivostí i celků, obrázky z přírody, města i vesnice. Na pokyn se proměnily v kapičky vody, které postupně vytvořily velký mrak, stouply si všechny dohromady. Přihnal se velký vítr (zvuk bubínku), kapičky se snažily udržet, spojovaly se, ale byly těžké a postupně začaly z mraku padat dolů na zem (zvuky trianglu). Prší, kapky padají, děti – kapky si sedají k obrázkům.

V další části činnosti jsem dětem nabídla, aby se pokusily nakreslit to, co viděla kapička, když padala dolů. Děti nemusely kreslit to, jak si hrály, ale mohly si vymýšlet a představit svět podle vlastní fantazie. Hotové kresby děti vystřihly po obrysu kapky a podlepily modrým papírem. Každý měl možnost o své kresbě vyprávět, říct, co viděla jeho kapička vody.

 

Hotové kresby sětí na nástěnce
7. Hotové kresby dětí na nástěnce.

Zahrada po dešti

Pomůcky: dětské kyblíky, kamínky, lístečky.

Popis činnosti

Kapající voda má úplně jiné vlastnosti, než stojatá. Z nádoby na hry s vodou děti nabíraly vodu do kyblíků rychleji, než kapající vodu z okapu nebo větviček. Uprostřed dvora na zahradě se po dešti utvořila velká louže, která lákala děti ke hrám. Radost z her s vodou částečně pramenila z poznávání, z nabírání, nalévání a vylévání vody. Hry s vodou byly pro děti velmi poutavé, ale měly také velký význam pro to, co všechno se při nich naučily. Děti poznaly, jak pomalu či rychle se kyblíky plní a vyprazdňují, proč přetékají, že kamínky padají ke dnu a lístečky plavou.

Co budeme dělat ?

Pomůcky: džbán s čistou vodou, skleničky.

Popis činnosti

Děti seděly v kroužku a vyprávěly si o tom, co všechno v projektu o vodě poznaly, co se naučily, co se jim líbilo víc, co méně, co by příště chtěly zopakovat, zlepšit. Zeptala jsem se dětí, jestli vědí, proč jsem jim připravila hrníčky a džbán s vodou, co asi budeme dělat. Děti většinou odpovídaly, že asi nějaké pokusy. S překvapením zjistily, že si vodou připijeme na zdraví!

Projekt jsme ukončili veršem Josefa Bruknera z knihy Samá voda (BRUKNER, J. Samá voda, Praha : Albatros, 2007, str. 12. ISBN 978–80–00-01911–6):

Teď si natočíme vodu
třeba z vodovodu.
Jako dříve u studánky
naplníme si dva džbánky.
Kéž jí máme vždycky dost
na zdraví i pro radost!

 

Závěrečné hodnocení
8. Závěrečné hodnocení.
Přípitek na zdraví
9. Přípitek na zdraví.

 

Reflexe

Děti se různými formami seznámily s přírodním prostředím, které je obklopuje. Získaly povědomí o změnách v přírodě, o různém skupenství a koloběhu vody, o její potřebě a důležitosti. Učily se chránit živou i neživou přírodu, všímat si souvislostí. Osvědčily se nám vycházky, pokusy, pozorování, výtvarné  i další činnosti související s tématem, zejména příběh o kapičce vody, který děti motivoval k  přemýšlení a následnému sebevyjádření.

Literatura a použité zdroje

[1] – BRUKNER, Josef. Samá voda. 1. vydání. Praha : Albatros, 2007. 12 s. ISBN 978-80-00-01911-6.
[2] – KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole. 4. vydání. Praha : Atelier Ex Aedifico spol. s r. o., 2010. 20 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
795.9 kB
Dokument
Myšlenková mapa dětí

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 6. 2010
Příspěvek popisuje nevšední způsob přiblížení rozmanitosti a proměnlivosti vody předškolním dětem během celého roku. Téma zahrnuje všechny složky vzdělávacích oblastí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

Různé encyklopedie, sklenička, kostky ledu, skleněná miska, obrázky.