Odborný článek

Život ptáků

Anotace

Zajímavou formou přiblížíme žákům s mentálním postižením život ptáků v našich podmínkách. Žáci se seznámí s životním prostředím ptáků a uvědomí si vliv člověka na přírodu.

Cíl

Cílem tohoto projektu je seznámit žáky s ekosystémy, s životním prostředím ptáků a dovést je k uvědomění si vlivu člověka na přírodu.

Projekt „Život ptáků“ je zaměřen na realizaci průřezového tématu environmentální výchovy ve spojení s pracovní činností, výtvarnou výchovou, přírodopisem a českým jazykem. Projekt by měl vést žáky k ekologickému myšlení, vnímání různých ekologických problémů a uvědomit si vztah člověka k přírodě.

Časová dotace: měsíc březen

Cílová skupina: 11-12 let

Internetová učebna

1. část

Motivace: Co všechno víme o ptáčcích žijících v našich přírodních a klimatických podmínkách?

Průběh:

Žáci si v hodině přírodopisu vyhledají na internetu plán budky, mohou si i sami tento plánek vytvořit a najdou její obyvatele. Zjistí veškeré informace o daném ptáčkovi, kdy hnízdí, čím se živí, zda u nás přezimuje či nikoli, popíší jak ptáček vypadá, namalují obrázek. Získané informace zpracují na list papíru, který zataví do fólie.

Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Školní dílna

2.část

Motivace: Připravíme ptáčkům nové bydlení.

Průběh:

Žáci se rozdělí do skupin podle materiálu z kterého chtějí vyrábět budku. Pro snadnější výrobu pracují ve dvojicích. Připraví si různé materiály, postupují podle dohodnutých pravidel a dodržují pracovní postupy.

Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Školní zahrada

3.část

Žáci pověsí budky na plot na školní zahradě, pod budku zavěsí informace o obyvateli.

Projekt může sloužit jako pomůcka k přírodovědě.

Žáci si ověřili dovednosti a doplnili znalosti ze života ptáků.

Autor
Autor © Jiřina Dovalilová
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Reflexe

Projekt je pro žáky s lehkým mentálním postižením, proto je také tak přizpůsoben. V různých modifikacích je možno použít i pro žáky na prvním stupni běžné základní školy, ale i pro žáky druhého stupně základní školy.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
691.41 kB
Dokument
Plánek budky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Jiřina Dovalilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze

Nutné pomůcky:

dřevo, papír, keramická hlína, ruční nářadí, barvy, spojovací materiál, internet- google – ptačí budka wikipedia, atlas ptáků