Domů > Odborné články > Všechny články autora „Markéta Krůželová“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Základní vzdělávání
19. 3. 2009 0x 12655x
Znáš české dějiny středověku a raného novověku?
Ve dvojicích, samostatně i ve skupinách si žáci netradičním způsobem ověří své znalosti z českých dějin. Setkají se se jmény panovníků, jejich žen, s důležitými letopočty i událostmi.
Základní vzdělávání
18. 3. 2009 2x 22215x
Pravěk a orientace na časové ose
Během dvouhodinovky si žáci netradičním způsobem zopakují orientaci na časové ose a učivo o pravěku. Velký důraz je kladen na zařazení průřezového tématu environmentální výchovy.
Základní vzdělávání
14. 1. 2009 0x 10054x
Co víš o Karlu Čapkovi?
Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Karlu Čapkovi, vzpomenou si na jeho životní osudy, dílo, pokusí se Čapka zhodnotit vlastní tvorbou.
Základní vzdělávání
1. 12. 2008 0x 15435x
Řecko – perské války
Žáci se dozvědí o zajímavostech z řeckého válečnictví a po seznámení se základními údaji o řecko-perských válkách se přímo vžijí do rolí znepřátelených stran.
Základní vzdělávání
1. 12. 2008 1x 13918x
Opakování hrou – starověký Řím
Pomocí tří zábavných aktivit si žáci procvičí učivo o starověkém Římě.
Základní vzdělávání
1. 12. 2008 0x 12089x
Starověké Řecko v datech - hra
Žáci si formou hry, při které se pohybují po třídě, opakují učivo o starověkém Řecku.
Základní vzdělávání
20. 11. 2008 0x 10767x
Starověký Orient
Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně.
Základní vzdělávání
22. 9. 2008 0x 12273x
Alexandr Veliký
Stěžejní částí hodiny je fiktivní dopis Alexandra Velikého z Babylónie, který se žáci pokusí doplnit a tím si vytvořit vlastní zápis z hodiny.
Základní vzdělávání
19. 9. 2008 0x 6799x
Soutěž – Moderní dějiny
Na konci školního roku si mohou žáci zasoutěžit a zopakovat si nové poznatky z moderních dějin zábavnou formou.
Základní vzdělávání
27. 8. 2008 1x 20964x
S dějepisem hravě
Jde o první dvě vyučovací hodiny dějepisu vůbec, proto je největší důraz kladen na motivaci a přiblížení předmětu dějepis žákům. Děti se nenásilnou formou seznámí s náplní vyučovacího předmětu a sami…
Základní vzdělávání
4. 8. 2008 0x 15499x
Athénská demokracie
Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Spartě a Athénách a dozví se zajímavé údaje o athénské demokracii.
Zobrazeno 11 z 11 položek