Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace – Biologie: Měkkýši
Odborný článek

Virtuální hospitace – Biologie: Měkkýši

18. 1. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
RNDr. Jana Dobroruková

Anotace

Při hodině na téma Měkkýši (morfologické znaky a prostředí plžů, mlžů a hlavonožců) pracují žáci ve třech skupinách. Každá studuje z učebnice a vypisuje do připravené tabulky vnější stavbu těla jedné ze tříd měkkýšů (plži, mlži, hlavonožci). V závěru žáci zopakují pod vedením učitele zjištěné znaky na diapozitivech. Spolu s učitelem zhodnotí hodinu, pedagog zadá domácí přípravu – doplnění tabulky o údaje související s rozmnožováním.

 

O této hodině můžete diskutovat s vyučující RNDr. Janou Dobrorukovou a odborným asistentem z Centra pedagogického výzkumu Masarykovy univerzity v Brně, PaedDr. Milanem Kubiatkem, Ph.D.

Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat k hodině a k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do diskuze.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuze je otevřená v různých tématech.

Mimo dlouhodobé diskuze je také možné zapojit se do online diskuze k této vyučovací hodině, která proběhne 20. 1. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Diskusní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci byl otevřen pohled v digifoliu. Mužete si jej prohlédnout zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2006.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
149.41 kB
Dokument
Příloha – tabulka
pdf
75.2 kB
PDF
Odborná analýza vyučovací hodiny

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Jana Dobroruková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

ulity, lastury, schránky hlavonožců, lihové preparáty, tabulky pro doplňování pro všechny žáky (pracovní list), učebnice Biologie pro střední školy (Jelínek, Zicháček, 2006), diaprojektor, diapozitivy plžů, mlžů, hlavonožců, laserové ukazovátko