Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace – Informatika a informační a komunikační technologie: Pokročilé nástroje v grafickém editoru GIMP
Odborný článek

Virtuální hospitace – Informatika a informační a komunikační technologie: Pokročilé nástroje v grafickém editoru GIMP

28. 11. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Michala Tomková

Anotace

Virtuální hospitace ukazuje zpracování vlastních fotografií žáků pomocí pokročilých grafických nástrojů v editoru GIMP. Žáci používají nástroje jako maska vrstvy, filtry, retuš obličeje a další.


Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučující Mgr. Michalou Tomkovou a s expertem, kterým je Mgr. Jan Berki z Technické univerzity v Liberci. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o výuce a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat v pondělí 12. 12. 2011 od 16.30 do 17.15. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
719.73 kB
PDF
Prezentace: Masky vrstev
zip
2.64 MB
Archiv
Ukázka práce žáků
pdf
105.47 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
111.33 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Michala Tomková

Hodnocení od uživatelů

Janek Wagner
11. 12. 2011, 14:10
Neměl by být o vyjádření jako odborník požádán také nějaký profesionální grafik?

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  • Gymnázium
  • Kompetence sociální a personální
  • přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje
  • Gymnázium
  • Kompetence k podnikavosti
  • rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

počítač, vlastní fotografie v digitální podobě, grafický editor GIMP