Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Feminismus
Odborný článek

Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Feminismus

4. 1. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Marek Fajfr

Anotace

Žáci se v hodině věnované feminismu proměňují v analytiky médií a ve společné diskusi vyhledávají genderové stereotypy v reklamách a ve svém životě.

 

O vyučovací hodině občanského a společenskovědního základu můžete diskutovat s Mgr. Markem Fajfrem z Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze, jehož výuka byla natočena, a s Mgr. Slavojem Tomečkem, z katedry filozofie (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě). Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat v úterý 18. 1. 2011 od 16.00 do 16.45.

Diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – SMETÁČKOVÁ, I.; VLKOVÁ, K. Gender ve škole. Praha : Otevřená společnost, o.p.s., 2005. 191 s. ISBN 80-903331-2-5.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
44.92 kB
Dokument
Pracovní list
pdf
94.73 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
142.58 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marek Fajfr

Hodnocení od uživatelů

Petr Koubek
6. 1. 2011, 11:44
Chci panu kolegovi nejprve poděkovat za velmi přínosnou ukázku výuky tématu, které rozhodně do gymnázia patří. Vesměs souhlasím s metodickými poznámkami recenzenta, takže se jimi nebudu vůbec zabývat.
Co bych chtěl ale vytknout panu kolegovi i recenzentovi, je didaktického rázu. Podlé mého soudu, znalostí, životní zkušenosti a praxe bych tuto hodinu rozhodně nezařazoval do bloku politických ideologií. V XXI. století rozhodně ne, zvláště když k ohledávání pojmu genderu učitel vybírá analýzu mediálního diskurzu a práci se společenskými stereotypy o genderu.

Politika postavení ženy a rovných příležitostí pro ženy a muže je na úrovni OSN, Evropské unie a mnohých vyspělých zemí Západu politikou závažnou. Naše společenství, jehož plnohodnotnou součástí jsme vstupem do MMF, NATO a EU, si uvědomuje význam této politiky, neboť ovlivňuje život a budoucnost naší společnosti, charakter kultury a budoucí konkurenceschopnost stejně jako politika dopravní, bezpečnostní nebo vzdělávací.

To, že tomu tak v českém diskurzu zcela není, není vinou žáků, učitelů ani odborníků na rovnost žen a mužů; a dokonce ani premiérů a prezidentů. Je to dáno tranzitivním charakterem společnoasti, která řeší problémy zachování ekonomické konkurenceschopnosti na "tvrdé" úrovni zajištění základní infrastruktury, a nemá tudíž tolik sil a mentálního potenciálu, aby dohlédla dopad tématu, kterése týká základních hodnot jako je rovnost a právo na svůj rozvoj. Doufám, že se situace alespoň začne měnit!

A tím se vracím na počátek a znovu chci poděkovat panu Mgr. Fajfrovi, že s takovým tématem k žákům přišel. Věřím, že o nanometr posunul českou společnost a veřejný diskurz na téma gender blíže k západnímu standardu. ;-)
Petr Koubek, garant gymnaziálního vzdělávání VÚP v Praze, povoláním učitel OSZ a ČJL
RNDr. Božena Rytířová
12. 1. 2011, 19:14
Hledám na tomto portálu především stránky týkající se přírodních věd, ale tato virtuální hodina mě zaujala. Jsem ráda, že se tímto tématem zabýval právě muž učitel, protože žena již by byla předem podezřívána z podjatosti. Mám totiž z diskuzí dospělých pocit, že je feminismem nazývána jakákoliv obrana ženy například proti takové reklamě, přičemž se feminismem myslí něco velice špatného zásadně namířeno proti mužům. Ještě jednou děkuju panu fajfrovi za odvahu a zajímavou hodinu. Božena Rytířová

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Mediální produkty a jejich významy
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

záznam reklamy ve vhodném formátu, dataprojektor a počítačová technika, pracovní list (příp. samostatně Kodex reklamy)