Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „reklama“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (20)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 20 položek
Základní vzdělávání
16. 5. 2022 1x 461x
Nádech–výdech: Co se v Tělesné výchově naučíš, v „občance“ jako když najdeš
Příspěvek ze série Nádech–výdech sleduje vzdělávací obory Tělesná výchova a Výchova k občanství. Výukový námět propojuje svět reklamy a sportu, aby ukázal žákům různé mediální obrazy sportu a zároveň…
Gymnaziální vzdělávání
7. 2. 2022 0x 975x
Jak se získávají naše preference? Strategie politického marketingu v digitálním prostředí
Aktivita přináší vhled do strategií politických marketérů v digitálním prostředí, a to na základě dat z Facebook Ad Library (knihovny reklam). Žáci analyzují vybrané placené reklamy s politickým…
Odborné vzdělávání
11. 11. 2021 0x 559x
Co nebylo v učebnici (5. část) – S informacemi k lepšímu celoživotnímu učení pro věkovou kategorii žáků SŠ
Společný vzdělávací program učitelů a učících knihovníků v dílčích částech reflektuje téma informace a jejího významu v cestě žáka celoživotním učením.
Předškolní vzdělávání
7. 8. 2020 0x 6596x
TIO a reklama
Příběh nabízí zamyšlení nad tématem přílišného nakupování a důležitosti kamarádských vztahů, nad využíváním a hodnotou starých věcí, nad lákavými prostředky reklamy i nad ekologií v Robosvětě. …
Základní vzdělávání Spomocník
26. 9. 2013 3x 6123x
Disconnect aneb jak se odpojit
Článek analyzuje, jak weby využívají pluginů a reklamních prvků ke sledování uživatele, jeho zvyků a oblastí zájmu. Informuje o možnostech jak se tomuto sledování bránit.
Gymnaziální vzdělávání
28. 11. 2011 0x 7943x
Etika v komunikaci
Masová média jsou vlivnými nástroji komunikace a měla by proto dodržovat obecná etická pravidla. Největší sklon k manipulaci člověka se projevuje u reklamy. Média jsou na ní mnohdy finančně závislá.…
Neformální vzdělávání Spomocník
18. 7. 2011 0x 7481x
Gender v reklamě - naruby ;-)
Myslíte si, že dneska už se na muže i ženy dívá naše "osvícená" společnost prakticky stejně? Stejné možnosti, stejná práva, stejné povinnosti, stejné postavení v životě i společnosti? Následující…
Neformální vzdělávání Spomocník
6. 7. 2011 0x 4728x
Reklama v médiích
<p>"Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií".</p>
Gymnaziální vzdělávání
20. 5. 2011 0x 7677x
(Ne)smrtelně. Krátké zamyšlení nad některými problémy současného výtvarného umění
Autor ve svém článku s ironickým nádechem reflektuje některé z otázek související se současnou uměleckou tvorbou. A v závěru si klade otázku: Dochází během tvůrčího aktu také k něčemu jinému než k…
Základní vzdělávání
2. 5. 2011 0x 12119x
Cena televizní reklamy
Lekce umožňuje žákům kriticky hodnotit obsah reklamy, identifikovat její cíle a poznat její cenu (ve finanční i metaforické rovině). Zároveň motivuje žáky, aby se zajímali o potřeby a životní styl…
Speciální vzdělávání
7. 1. 2011 2x 22595x
Jak nás ovlivňují média
V příspěvku je uveden příklad výuky mediální výchovy na základní škole speciální. Jsou zde volené metody, jak mediální výuku přiblížit žákům se středně těžkou a těžkou mentální retardací.
Gymnaziální vzdělávání
4. 1. 2011 2x 17110x
Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Feminismus
Žáci se v hodině věnované feminismu proměňují v analytiky médií a ve společné diskusi vyhledávají genderové stereotypy v reklamách a ve svém životě.
Zobrazeno 12 z 20 položek