Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Tvorba reportáží a přehledů událostí

Tvorba reportáží a přehledů událostí

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Michal Přibyl
Po prvotním seznámení s nezbytnými teoretickými poznatky přecházíme k tvorbě reportáží. Teorii věnujeme jednu jednotku, dále již žáci zkvalitňují své kompetence při praktických činnostech.

Očekávané výstupy: 

 • Žák se v rámci týmu aktivně zapojuje do tvorby reportáže.
 • Žák rozumí základním postupům tvorby reportáže.
Pomůcky: ukázka profesionálně zpracované reportáže, Příloha T z originálního DVD.
 
Časová dotace: 45 – 60 minut


Metodický postup:

Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace

 • V úvodu zrekapitulujeme, co jsme se již naučili. Věnujeme prostor krátkému opakování.
 • Poukážeme na skutečnost, že již známe většinu postupů, které budeme potřebovat při tvorbě reportáží.
 • Dnešním cílem bude naučit se zbývající postupy potřebné k tvorbě reportáží.

Reportáž

 • Použijeme ukázku profesionálně zpracované reportáže, na které prezentujeme charakteristické znaky reportáže, zabýváme se přípravou na rozhovor a jeho vedením. 
 • Žáky seznámíme s postupem tvorby reportáže, přičemž využíváme list Příprava reportáže přiložený k originální publikaci.
o V přípravné fázi 
 • si v rámci týmu rozdělujeme funkce a úlohy;
 • zjišťujeme co nejvíce informací o dané události (ptáme se pořadatelů akce, učitelů, sledujeme generální zkoušku apod.);
 • přemýšlíme nad možnou strukturou reportáže, zohledňujeme potřebné záběry, přemýšlíme nad volbou stanoviště kamery, připravujeme otázky pro rozhovory či texty pro výstupy reportéra před kamerou (tzv. stand-up); 
 • zajišťujeme potřebnou techniku.
o V průběhu akce
 • usilujeme o získání co nejlepších záběrů;
 • pozorujeme dění, děláme si poznámky;
 • snažíme se získat potřebné rozhovory;
 • natáčíme reportérské výstupy.
o Po natáčení
 • převádíme záběry do počítače;
 • vybíráme záběry potřebné, záběry skládáme ve střihovém programu;
 • sestavujeme doprovodný text a po nácviku jej zaznamenáváme;
 • před finalizací reportáž prezentujeme ostatním členům týmu, provádíme reflexi;
 • reportáž předáváme týmu zodpovědnému za tvorbu přehledu událostí za daný měsíc.

Tvorba přehledu událostí

 • Vytvořené reportáže budou prezentovány v rámci přehledu událostí za každý měsíc. Jeden tým vždy ponese zodpovědnost za tvorbu přehledu.
 • Seznámíme žáky s postupem tvorby přehledu událostí.
o V přípravné fázi
 • si v rámci týmu rozdělujeme úlohy;
 • ostatním týmům zadáváme pokyny pro zpracování reportáží (relativně jednotný vzhled  – titulky, případně přechody);
 • vymýšlíme průvodní slovo a uvedení jednotlivých reportáží, provádíme nácvik projevu;
 • připravujeme místnost pro natáčení.
o Při natáčení
 • zaznamenáváme jednotlivé výstupy.
Po natáčení
 • natočený materiál převádíme do počítače;
 • vybíráme potřebné záběry a společně s dodanými reportážemi sestavujeme přehled událostí ve střihovém programu;
 • prezentujeme přehled ostatním členům týmu, provádíme reflexi.
o Po dokončení
 • je výsledek domluveným způsobem prezentován.
 
 • Rozdělíme žáky do skupin.
 • Skupiny si z daných témat vybírají téma reportáže, jedna skupina přebírá zodpovědnost za přehled událostí.
 • Stanovíme harmonogram.
 • Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.

Fázi přidělování témat reportáží jednotlivým týmům zpravidla zařazujeme na konec měsíce. Zdrojem námětů jsou plány práce školy na daný měsíc a také podněty žáků.


Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám