Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Praktická aplikace teoretických poznatků z hláskosloví
Odborný článek

Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Praktická aplikace teoretických poznatků z hláskosloví

7. 3. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Anotace

I monotematická (navíc cvičební, a tedy většinou didakticky obtížná) hodina může být pro žáky zajímavá a užitečná pro rozvoj jejich jazykových kompetencí. Rovněž tradiční frontální výuka může mít svůj smysl, je-li metodicky promyšlena. Ukážou se i možnosti práce s učebnicí jazyka a slohu.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučujícím PhDr. Jiřím Kostečkou, Ph.D., a s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc., z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. 2011 od 17.00 do 17.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 1.ročník gymnázií. 2. vydání. Praha : SPN, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7235-400-9.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
113.28 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
129.88 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Radek Sárközi
8. 3. 2011, 13:28
Z hodiny jsem rozpačitý ve dvou ohledech: 1) Žáci si osvojují jazykovědné pojmy na takové úrovni, která už přesahuje požadavky střední školy a jsou spíše na vysokoškolské úrovni. 2) Není čas na přemýšlení žáků a jejich dotazy. Pan Kostečka "jede" frontálně a chrlí jeden úkol za druhým a valí je na žáky s kadencí kulometu. Takže si říkám, zda méně (pojmů, úkolů...) nemůže být někdy více (přemýšlení, dovedností...). Na nácvik dovedností není v této hodině moc času...
Petr Koubek
11. 3. 2011, 09:53
Nesouhlasím, Radku, hodina je přiměřená specifikům žáků a profilu absolventa školy. Kostečkovi umožňuje takto vyučovat také jeho šarm. Jeho vztah se studenty je - prostě jediněčný. Hodiny stíhá jen někdy :) a to pro mě osobně není problém, navíc to učitel žákům řekl a omluvil se.
Chci ocenit zejména, že hodina je vystavěna na bloomově taxonomii a je tam velký prostor pro žákovskou improvizaci a také přirozená metodologická inspirace (můžete si to zkusit ve volném čase - přitom tozkoušejí a nejde jim to; je šance, že to zkusí doma, teda na koleji).
Pojďme diskutovat do diskusního fóra a 21. 3. je on-line debata!
Mgr. Alena Hesová
18. 3. 2011, 12:59
ZMĚNA TERMÍNU ONLINE DISKUZE! Upozorňujeme, že online diskuze k této virtuální hospitaci je přesunuta na čtvrtek 24. 3. 2011 od 17:00. Rádi Vás v diskuzi přivítáme.
Radek Sárközi
23. 3. 2011, 00:07
Petr Koubek píše: "Chci ocenit zejména, že hodina je vystavěna na bloomově taxonomii..." Toto tvrzení je naprosto nesmyslné!
Petr Koubek
6. 6. 2011, 20:41
hm, tak znalosti by tam byly, na těch a na porozumění se staví, pak je tam jednoduchá aplikace, analýza situace, zhodnocení jevů pro vlastní užití a syntetické shrnutí v samostatném připraveném projevu žáka... I revidovaná taxonomie e tam vejde. Tož, babo raď, na co asi reaguješ...
Radek Sárközi
16. 6. 2011, 00:56
V lekci jsou stanoveny následující cíle:
"Obecné: Propojit teoretickou výuku jednoho jazykovědného oboru (hláskosloví včetně ortoepie) s jejím využitím v komunikační praxi, a tím gymnazistům ukázat užitečnost a smysl probírané látky. Propojit látku jazykovou s látkou slohovou (řešení komunikačních situací). Upevnit probranou látku.
Dílčí: Budovat jazykovou pohotovost a schopnost adekvátní jazykové reakce v nepřipravených komunikačních situacích. Fixovat návyky v oblasti správné dikce, získané v předchozích hodinách. Upevnit znalosti ortoepie při nácviku výslovnosti obtížnějších ortoepických jevů (takt, tempo, pauzy, větné úseky). Budovat dovednost výrazného čtení."
Z nich je zřejmé, že autor v této hodině s Boolmovu taxonomií kognitivních cílů nijak cíleně nepracuje...

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
  • Gymnázium
  • Kompetence sociální a personální
  • odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Mediální výchova
  • Média a mediální produkce

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

záznam fotbalového zápasu, dataprojektor, učebnice