Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Mediální výchova: Reklamní slogan
Odborný článek

Virtuální hospitace - Mediální výchova: Reklamní slogan

31. 3. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Zuzana Šepsová

Anotace

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak a čím reklama působí na příjemce, jaký účel je sledován neustálým opakováním stejných reklam? Co je potřeba k vytvoření reklamy, která zaujme, je vtipná a má nápad?

Úvod

Výuka o reklamních sloganech probíhala v rámci povinně volitelného předmětu Mediální výchova, který do svého učebního plánu zařadilo Letohradské soukromé gymnázium. Žáci pracovali s texty známých reklamních sloganů, poté se věnovali televizním reklamám a v závěru hodiny vytvářeli vlastní reklamní slogany. Výuky se zúčastnili žáci kvarty osmiletého gymnázia, virtuální hospitace byla natočena v únoru 2010.

Cíl

Žáci rozpoznají manipulativní funkci reklamy, popíší, jaký vliv na vnímání reklamy má slogan, sami reklamní slogan vytvoří. Výuka podpoří kritické vnímání reklamy.

 

O vyučovací hodině mediální výchovy můžete diskutovat s vyučující této hodiny - Mgr. Zuzanou Šepsovou a s PhDr. Denisou Labischovou, CSc. (Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě). Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat 14. 4. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Reflexe

Na hodiny mediální výchovy v kvartě se vždy moc těším, a to ze dvou důvodů: zaprvé učím látku, která mě samotnou velmi baví, a zadruhé těch deset kvartánů, kteří tento povinně volitelný předmět navštěvují, tvoří docela komunikativní partu a mě baví sledovat jejich názory na současný svět médií, jenž je (i nás) obklopuje.

Natáčená hodina navazovala na několik předchozích, přibližujících problematiku reklamy. Žáky toto téma pochopitelně velmi zajímá. Cílem hodiny bylo ve dvojicích vytvořit vlastní reklamní slogan, a vžít se tak do pozice tvůrců reklamy, pochopit jejich strategii, kterou se snaží co nejvíce zapůsobit na konečného příjemce. Jednu vyučovací hodinu před samotným natáčením jsme věnovali přehledu různých jazykových prostředků, které lze při tvorbě sloganu použít. Žáci měli k dispozici „handout“ z použité prezentace, dopředu tedy částečně věděli, co je čeká, s výjimkou témat, na která měli slogany vytvořit.

V úvodní, motivační části hodiny, kdy jsem použila metodu rozhovoru o jejich žákovských zkušenostech s reklamou, byla na některých znát nervozita. Ta však rychle odpadla s vyplňováním pracovního listu Známé reklamní slogany. Přestože jsem sama měla pocit, že pracovní list obsahuje některé starší reklamní slogany, jež už nemusí být známé, neupravovala jsem ho, neboť mě žáci často svými znalostmi překvapí. Asi jsem ale neměla vyplňování zadávat jako soutěž, od čehož jsem v průběhu jejich práce také ustoupila. (Je ovšem možné, že by soutěž mohla být zachována, avšak s jinými pravidly, která jsem v tu chvíli neměla připravená.) U pravopisu výrobku Kitkat jsem se nechala znejistět, neboť také existuje výrobek Kitekat, což je krmivo pro kočky (jak jsem si později uvědomila). Soutěžní duch byl ale zachován, žáci pracovali, jako by soutěžili.

Prací se dvěma videoreklamami jsem chtěla žákům částečně připomenout minulou hodinu (jazykové prostředky reklamního sloganu) a navést je tím k zopakování učiva, následně provedeném čtením a interpetací shrnujícího textu. Tato společná práce jim měla pomoci při poslední části hodiny – tvorbě vlastního sloganu.

Využila jsem opět práci ve dvojicích (žáci si dvojice vytvořili sami už první rok výuky mediální výchovy - v tercii, a tak i v nervózní atmosféře natáčení věděli, co jeden od druhého mohou očekávat). Samotná tvorba dopadla podle očekávání – někomu se dařilo méně, jinému více.

V závěru hodiny jsem poněkud ztratila přehled o čase, neboť u nás ve škole nezvoní (čas si učitel může kontrolovat pomocí hodin umístěných v každé třídě), ale kvůli několika technickým přestávkám natáčecího týmu mi i tato možnost selhala. I tak hodina zasáhla do přestávky, proto jsem se snažila výuku co nejrychleji ukončit, a tudíž v závěrečné reflexi hodiny zbyl čas pouze dotázat se žáků na pocity z tvoření sloganů. V reálu jsem tedy pak nevyčerpala celých 45 minut.

Z předvedené hodiny jsem měla a mám dobrý pocit. Je mi jasné, že v ní byly chyby oproti „předepsané proceduře“ (např. zápis do třídní knihy na začátku hodiny), ale jde mi vždy především o co nejrychlejší zapojení žáků po úvodním zdravení a o jejich vtažení do problematiky hodiny. Sobě bych vytkla nedokončená a někdy i špatně gramaticky vystavěná souvětí, tzv. „slovní vatu“ a místy i hovorová slova (jo, o.k. apod.).

V hodinách mediální výchovy jsem vždy nucena přemýšlet nad náhle vyvstalými souvislostmi, všetečnými i věcnými otázkami žáků, hodnotit nebo alespoň korigovat jejich názory. Jsem jim za to velmi vděčná, neboť mě nutí být neustále ve střehu, soustavně se samovzdělávat a hledat nové výzvy (např. právě toto natáčení). Chci jim proto poděkovat, že se mnou do projektu šli a že vytvořili dobrý tým.

Literatura a použité zdroje

[1] – MIČIENKA, Marek; JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy pro učitele. 1. vydání. Praha : Portál, 2007. 295 s. ISBN 978-80-7367-315-4.
[2] – ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině. 1. vydání. Praha : Leda, 2000. 258 s. ISBN 80_85927_75_6.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
840.82 kB
Prezentace
Okruhy k tvorbě sloganů
doc
46.88 kB
Dokument
Vyučovací hodina - analýza

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zuzana Šepsová

Hodnocení od uživatelů

Hana Pilařová
31. 3. 2010, 19:03
Dobrý den, na podzim vyšla v Computer Media učebnice Mediální výchova (Mgr. J. Pospíšil, Ing. Lucie S. Závodná), ke které má být vydána i metodika a cvičebnice (http://www.comp…ova.html )
Denisa Labischová
1. 4. 2010, 10:46
Dobrý den, děkuji za upozornění na novou učebnici pro výuku mediální výchovy. V rámci diskuze k virtuální hospitaci MV je otevřeno téma učebních materiálů, kde se jistě společně podělíme o možnosti využívání informačních zdrojů k mediální výchově a vzájemně si doporučíme další zajímavé odkazy a publikace.
Ondřej Hausenblas
19. 5. 2010, 12:16
Cením si ochoty paní učitelky nechat se natočit.Bylo vidět, že žáky práce zaujala, pracovali všichni a vymýšleli i přemýšleli. Výhoda maličkého počtu žáků a ještě víceletých gymnazistů je ovšem jasná. Použitím pracovního listu se konkretizuje zapojení každého z žáků. Ale práce se slogany by asi zabrala i na běžné základce.
Jenže právě pro ZŠ by bylo cenné to, co v této hodině nevidím: pomoct žákům, aby si i při sledování reklamy, i při vlastní tvorbě hodně jasně uvědomovali, jakými všemi prostředky reklama člověkem manipuluje (ať už ve zlém, nebo dobrém). Možná tu jen nemůžeme v jedné hodině vidět, co všecko žáci prozkoumali a uvědomili si už v hodinách předtím nebo až potom. I tak by ale myslím bylo dobré žádat po žákovi, aby ke svému sloganu a k vybraným jazykovým prostředkům taky hned vysvětlil, čím vlastně ta reklama ovlivňuje adresáta. Nejen čím na sebe upozorňuje, ale taky čím mu buď dává možnost se sám rozhodnout (takové nebývají ty obchodní reklamy), anebo čím mu ubírá soudnosti! To, že "Google vygugluje i vás!" je z hlediska propagace dobrý slogan, z hlediska adresáta ho manipuluje do pozice, že vyguglovat právě jeho maličkost je něčím radostné, významné, užitečné. A to už je pochybné. Právě takové finesy reklamní komunikace by měly být v populaci citlivě vnímány, protože k odolnosti proti nejen konzumerismu, ale i politické demagogii nebo proti zkalené demokracii je potřebné "nenechat manipulaci plavat" kolem sebe.
Samozřejmě že v určitém věku žáků se dá dosahovat jenom určité úrovně promyšlenosti předloženého problému. Ale nejen deváťák, nýbrž už i šesťák by mohl být veden k pochybování o líbezných nabídkách - a právě nejen třebas v prevenci drog.
Děkuji za pěknou hodinu!
Radek Sárközi
7. 3. 2011, 22:58
Tato hodina byla podle příručky od pana Mičienky, nebo ji celou vymyslela paní učitelka?
Radek Sárközi
9. 8. 2011, 15:12
Myslel jsem, že cílem virtuálních hospitací je natáčet hodiny učitelů, kteří si je sami vymysleli, nikoliv učitelů, kteří si zakoupili jednu příručku o mediální výchově a podle ní "jedou"... To mi přijde trapné.
Mgr. Jana Krotilová
9. 8. 2011, 16:12
Nebyla bych tak přísná. Za prvé se domnívám, že virtuální hospitace slouží jako podklad pro diskusi, inspiraci i poučení. Na každé hodině, ať je jakkoli kvalitní, se můžeme poučit. Tato hospitace je příkladem využití pracovních listů z konkrétní příručky - proč ne? Na videu je vidět, že je nelze použít bez úprav, neboť mediální svět se neustále mění. Jistě je to mnohým poučení.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy (kopírovatelné z publikace Základy mediální výchovy), volný list papíru, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, dataprojektor, zvuková technika