Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Mediální výchova: Reklamní slogan
Odborný článek

Virtuální hospitace - Mediální výchova: Reklamní slogan

31. 3. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Zuzana Šepsová

Anotace

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak a čím reklama působí na příjemce, jaký účel je sledován neustálým opakováním stejných reklam? Co je potřeba k vytvoření reklamy, která zaujme, je vtipná a má nápad?

 

O vyučovací hodině mediální výchovy můžete diskutovat s vyučující této hodiny - Mgr. Zuzanou Šepsovou a s PhDr. Denisou Labischovou, CSc. (Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě). Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat 14. 4. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – MIČIENKA, Marek; JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy pro učitele. 1. vydání. Praha : Portál, 2007. 295 s. ISBN 978-80-7367-315-4.
[2] – ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině. 1. vydání. Praha : Leda, 2000. 258 s. ISBN 80_85927_75_6.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
840.82 kB
Prezentace
Okruhy k tvorbě sloganů
doc
46.88 kB
Dokument
Vyučovací hodina - analýza

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zuzana Šepsová

Hodnocení od uživatelů

Hana Pilařová
31. 3. 2010, 19:03
Dobrý den, na podzim vyšla v Computer Media učebnice Mediální výchova (Mgr. J. Pospíšil, Ing. Lucie S. Závodná), ke které má být vydána i metodika a cvičebnice (http://www.comp…ova.html )
Denisa Labischová
1. 4. 2010, 10:46
Dobrý den, děkuji za upozornění na novou učebnici pro výuku mediální výchovy. V rámci diskuze k virtuální hospitaci MV je otevřeno téma učebních materiálů, kde se jistě společně podělíme o možnosti využívání informačních zdrojů k mediální výchově a vzájemně si doporučíme další zajímavé odkazy a publikace.
Ondřej Hausenblas
19. 5. 2010, 12:16
Cením si ochoty paní učitelky nechat se natočit.Bylo vidět, že žáky práce zaujala, pracovali všichni a vymýšleli i přemýšleli. Výhoda maličkého počtu žáků a ještě víceletých gymnazistů je ovšem jasná. Použitím pracovního listu se konkretizuje zapojení každého z žáků. Ale práce se slogany by asi zabrala i na běžné základce.
Jenže právě pro ZŠ by bylo cenné to, co v této hodině nevidím: pomoct žákům, aby si i při sledování reklamy, i při vlastní tvorbě hodně jasně uvědomovali, jakými všemi prostředky reklama člověkem manipuluje (ať už ve zlém, nebo dobrém). Možná tu jen nemůžeme v jedné hodině vidět, co všecko žáci prozkoumali a uvědomili si už v hodinách předtím nebo až potom. I tak by ale myslím bylo dobré žádat po žákovi, aby ke svému sloganu a k vybraným jazykovým prostředkům taky hned vysvětlil, čím vlastně ta reklama ovlivňuje adresáta. Nejen čím na sebe upozorňuje, ale taky čím mu buď dává možnost se sám rozhodnout (takové nebývají ty obchodní reklamy), anebo čím mu ubírá soudnosti! To, že "Google vygugluje i vás!" je z hlediska propagace dobrý slogan, z hlediska adresáta ho manipuluje do pozice, že vyguglovat právě jeho maličkost je něčím radostné, významné, užitečné. A to už je pochybné. Právě takové finesy reklamní komunikace by měly být v populaci citlivě vnímány, protože k odolnosti proti nejen konzumerismu, ale i politické demagogii nebo proti zkalené demokracii je potřebné "nenechat manipulaci plavat" kolem sebe.
Samozřejmě že v určitém věku žáků se dá dosahovat jenom určité úrovně promyšlenosti předloženého problému. Ale nejen deváťák, nýbrž už i šesťák by mohl být veden k pochybování o líbezných nabídkách - a právě nejen třebas v prevenci drog.
Děkuji za pěknou hodinu!
Radek Sárközi
7. 3. 2011, 22:58
Tato hodina byla podle příručky od pana Mičienky, nebo ji celou vymyslela paní učitelka?
Radek Sárközi
9. 8. 2011, 15:12
Myslel jsem, že cílem virtuálních hospitací je natáčet hodiny učitelů, kteří si je sami vymysleli, nikoliv učitelů, kteří si zakoupili jednu příručku o mediální výchově a podle ní "jedou"... To mi přijde trapné.
Mgr. Jana Krotilová
9. 8. 2011, 16:12
Nebyla bych tak přísná. Za prvé se domnívám, že virtuální hospitace slouží jako podklad pro diskusi, inspiraci i poučení. Na každé hodině, ať je jakkoli kvalitní, se můžeme poučit. Tato hospitace je příkladem využití pracovních listů z konkrétní příručky - proč ne? Na videu je vidět, že je nelze použít bez úprav, neboť mediální svět se neustále mění. Jistě je to mnohým poučení.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy (kopírovatelné z publikace Základy mediální výchovy), volný list papíru, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, dataprojektor, zvuková technika