Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Geografie: Hydrogeografie
Odborný článek

Virtuální hospitace - Geografie: Hydrogeografie

22. 3. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Pavel Bendl

Anotace

Žáci kvinty se v rámci fyzické geografie zabývají hydrosférou. V úvodu je zopakováno probrané učivo, poté jsou žáci formou výkladu mimo jiné seznámeni se základní charakteristikou oceánů a rozdělením jezer.

 

O vyučovací hodině geografie můžete diskutovat s vyučujícím této hodiny - Mgr. Pavlem Bendlem a s RNDr. Jaroslavem Vávrou, Ph.D., z Katedry geografie (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci). Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat 31. 3. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. Příroda a lidé Země. 1. vydání. Praha : Česká geografická společnost, 2001. 136 s. ISBN 80-86034-45-3 .
[2] – et al. Školní atlas světa. 2. vydání. Praha : Kartografie, 2007. 175 s. ISBN 978-80-7011-925-9.
[3] – et al. Geographica. Praha : Slovart, 2006. 609 s. ISBN 80-7209-804-7.
[4] – et al. Naše Země: Fascinující divy přírody. 1. vydání. Praha : Fortuna, 2005. 208 s. ISBN 80-7321-162-9.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
57.62 kB
Dokument
Analýza vyučovací hodiny geografie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavel Bendl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Člověk a životní prostředí

Mezioborove presahy:

 • Gymnázium
 • Fyzika

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC, nástěnné mapy, promítací plátno, dataprojektor, vizualizér