Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace – Anglický jazyk: Blogging
Odborný článek

Virtuální hospitace – Anglický jazyk: Blogging

18. 1. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Picková

Anotace

Hodina je zaměřená na rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností na téma bloggingu. Výuka probíhá částečně prostřednictvím poslechu s porozuměním v kombinaci s procvičením probrané gramatiky (předpřítomný čas prostý a průběhový).

Úvod

Výuky anglického jazyka na téma blogging se zúčastnili žáci kvinty osmiletého gymnázia, kteří pracují s učebnicí Success Intermediate. Jedná se o skupinu středně pokročilých žáků. Hodina byla natočena v listopadu 2009.

Cíl

Cílem vyučovací hodiny je rozvíjet dovednost poslechu s porozuměním, diskutovat na téma blogging, procvičit použití předpřítomného času prostého a průběhového, osvojit si související slovní zásobu.

 

O této hodině můžete diskutovat s vyučující Mgr. Kateřinou Pickovou a s PaedDr. Monikou Černou, Ph.D. z Univerzity Pardubice (Fakulta filozofická – Katedra anglistiky a amerikanistiky).

Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat k hodině a k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do diskuze.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuze je otevřená v různých tématech.

Mimo dlouhodobé diskuze je také možné zapojit se do online diskuze k této vyučovací hodině, která proběhne 28. 1. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Diskusní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci byl otevřen pohled v digifoliu. Mužete si jej prohlédnout zde.

Reflexe

Můj celkový pocit z natočené hodiny by se pravděpodobně dal shrnout jednou větou: potřebovala bych ještě jednou tolik času. Vzhledem k tomu, že se jednalo o hodinu ukázkovou, snažila jsem se dodržovat časový plán vymezený pro jednotlivé aktivity. Nechtěla jsem nic vypouštět ani přeskakovat, neboť hodina měla předem promyšlenou strukturu a návaznost jednotlivých aktivit považuji za důležitou, stejně tak jako pestrost/střídání jednotlivých dovedností.

Úvod hodiny se mi zdá být v pořádku, následná diskuze na téma by mohla být rozhodně delší, aby v ní participovalo více žáků. Výběr videoukázky považuji za vhodný, ovšem vzhledem k reakcím některých slabších žáků by možná nebylo od věci ji pustit třikrát (3 poslechová cvičení, tedy 3 poslechy, případně by se dal worksheet alternovat pro slabší a výkonnější žáky).

Za slabší část hodiny považuji procvičování předpřítomného času, kde bylo u mnoha žáků evidentní, že se s danou látkou ještě příliš nesžili. Očividně by bylo zapotřebí další vysvětlování, drilování a procvičování, které jsem ostatně okamžitě zařadila do hodin následujících. Závěrečná aktivita s flashcards upevnila osvojenou slovní zásobu.

Co se používání češtiny týče, rozhodně se jí v hodinách nebráním, pokud se jedná o ryze funkční situace, myslím, že často je rychlý překlad efektivnější a praktičtější než dlouhosáhlé opisování. Většinu svých hodin ovšem vedu v angličtině. Pokud bych se měla vyjádřit k žákům samotným, myslím, že na některých z nich byla evidentní nervozita z přítomnosti kamery a jejich obvyklá stydlivost se tak ještě umocnila.

Z ukázky je zjevné, že děvčata jsou v této skupině jednoznačně slabší než chlapci, nicméně se je snažím s menším či větším úspěchem zapojovat do všech aktivit. Vzájemná interakce mezi mnou a žáky a mezi jednotlivými žáky je nenucená a přátelská, v hodinách je vždy příjemná atmosféra, bohužel ne všichni se dokázali zcela uvolnit.

Literatura a použité zdroje

[1] – MCKINLEY, Stuart. Success Intermediate Student's Book. 6. vydání. England : Longman, 2007. 144 s. ISBN 978 0 582 85384 3.
[2] – WHITE, Lindsay. Success Intermediate Workbook. 6. vydání. England : Longman, 2007. 120 s. ISBN 978 0 582 85559 5.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
53.71 kB
Dokument
Evaluace virtuální hospitace
pdf
60.55 kB
PDF
Pracovní list – Křížovka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kateřina Picková

Hodnocení od uživatelů

Petra Procházková
18. 1. 2010, 10:38
Zdravím a moc chválím. Hodina se mi moc líbila. Neučím sice angličtinu, ale češtinu jako cizí jazyk malé cizince. Ráda bych také něco podobného natočila s mými malými cizince.Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem jste hodinu natáčeli? Je to technicky náročné, dostatek video-ukázku až sem na portál?
Děkuji Petra
Zdeňka Švecová
18. 1. 2010, 14:22
Dobrý den, videozáznamy z hodin vznikají v projektu Kurikulum G, který se zaměřuje na podporu učitelů a koordinátorů Školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Pokud byste mohla nabídnout vhodnou hodinu k natáčení, můžete nás kontaktovat, natáčíme ale pouze výuku na gymnáziích. Natáčení hodin zajišťuje odborná firma. Více informací k projektu najdete na http://www.kurikulumg.cz , kontaktovat nás můžete na svecova@vuppraha.cz. Hezký den. Z. Švecová
Pavel Taibr
19. 1. 2010, 13:02
No dobré.
Já bych (jako trochu odstrašující příklad) si mohl natočit tercii, to je jiná: třicet nezrovna "aktivních" adolescentů.
A jinak: já musím na začátku hodiny zapsat do třídnice.
PT GFXŠ Liberec
Zdeňka Švecová
19. 1. 2010, 15:49
Pro pana Taibrta: Zdravím, možná byste se mohl vyučující této hodiny zeptat, jak to u nich ve škole mají se zápisem do třídní knihy. Diskuse k její hodině proběhne 28. 1. od 16.00. Diskusní prostor k této hodině bude otevřen v nejbližších dnech. Najdete ho na následujícím odkazu http://diskuze.…php?f=83 . Pokud byste chtěl nechat natočit svou hodinu, napište mi na svecova@vuppraha.cz .
Ludmila Šulcová
21. 1. 2010, 16:42
Jasně, nacpat náročné cíle do 45 minut je fuška. Souhlasím s paní kolegyní, že struktura hodiny je krásně promyšlená a naplánovaná. Pak když nás zaskočí reálná situace, např., že žáci by potřebovali více procvičit např. předpřítomný čas,je otázka momentální situace, jestli zůstat v hranicích struktury-plánu nebo se přizpůsobit potřebě žáků. Já většinou podlehnu potřebě více procvičit a pak mě čas nemilosrdně dožene. Tady to vzhledem k natáčení dost dobře nešlo, ale já mám v hodině vždy lepší pocit, když procvičíme důkladně. Jak to řešíte vy?
Lenka Urbanová
25. 1. 2010, 22:04
Rádi vidíme, že vás hodina zaujala! Otevřeli jsme právě diskuzní fórum zde: http://diskuze.…hp?f=405 . Už teď tam máte možnost se ptát vyučující i experta na cokoli, co vás zaujalo. Navíc ve čtvrtek 28.1. v 16:00 budou oba přítomni v online diskuzi.
Bohuslav Rejzl
19. 3. 2010, 14:35
Zdravím. Hodinu hodnotím jako velmi povedenou a inspirativní. Celá jeji struktura je detailně promyšlená a vhodně poskládaná.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Mediální produkty a jejich významy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

učebnice Success Intermediate (Longman), dataprojektor, PC, promítací plátno, nakopírované materiály s poslechovým cvičením