Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla svržena atomová bomba na Hirošimu
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla svržena atomová bomba na Hirošimu

11. 8. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Pro lidi, kteří přežili svržení atomové bomby v Hirošimě či Nagasaki, existuje v japonštině označení hibakuša. To v doslovném překladu znamená explozí zasažení lidé. Japonec Cutomu Jamaguči byl ale dokonce dvojitý hibakuša. V době výbuchu atomové bomby v Hirošimě tu byl totiž zrovna na služební cestě a to tři kilometry od epicentra výbuchu. Na levé části těla byl vážně popálený, přesto se mu podařilo vrátit zpátky do rodného Nagasaki. Tam atomová bomba dopadla hned následující den. I tady byl ozářen, přesto Cutomu Jamaguči přežil. Zemřel v roce 2010 na rakovinu žaludku. Bylo mu 93 let.

Cíl

Žáci:

  • pochopí termíny „studená válka“ a „zbraně hromadného ničení“; dokáží uvažovat o politickém významu celé akce;
  • chápou komplikovaný mravní rozměr prvního použití jaderných zbraní (civilní oběti v obou městech vs. ukončení války).

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Aktivita před filmem:

1) Rozdáme žákům text k videu a zadáme na doma následující úkoly (PL 1):

  • Zjistěte, co znamená termín „studená válka“.
  • Zjistěte, které státy jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, odkdy a proč.
  • Jak souvisí s tématem tento obrázek? (Dívka v plavkách nazývaných „bikini“ na fotografii z 60. let 20. století.)

2) Na začátku následující hodiny žáci krátce odpoví na zadané úkoly. Odpovědi jen korigujeme, je-li třeba, nejde o přesnou definici či podrobnější historický přehled.

3) Pustíme video nebo přečteme text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

4) Rozdělíme třídu do čtyř skupin – dvě mají najít argumenty pro atomový útok na Hirošimu a Nagasaki, dvě proti.

5) Skupiny se shodným zadáním se spojí, porovnají své argumenty, vyberou tři, které považují za nejzásadnější, a zapíší je na tabuli. Zástupce každé strany co nejpřesvědčivěji přednese své argumenty.

6) Rozdáme pracovní list 2 s úkoly – žáci je vyplní doma. Ty, které považujeme za nejzajímavější, někam vyvěsíme, aby si je mohli přečíst i ostatní.

  • Které argumenty jsou pro vás nejpřesvědčivější? (Vyberte nejméně jeden pro a jeden proti.)
  • Svůj názor vyjádřete v krátkém úvahovém textu (maximálně 200).

Doporučení:

Příběhy přeživších naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

Pracovní list najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/828244/den-kdy-byla-svrzena-atomova-bomba-na-hirosimu-6-srpen


Kapitolu Den, kdy byla svržena atomová bomba na Hirošimu z cyklu Slavné dny pro gymnaziální vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/828244/den-kdy-byla-svrzena-atomova-bomba-na-hirosimu-6-srpen včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
342.77 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list 1, 2, text k videu, přístup k internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 194).