Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace – Biologie: Proteosyntéza eukaryot
Odborný článek

Virtuální hospitace – Biologie: Proteosyntéza eukaryot

14. 11. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
RNDr. Jan Jirátko

Anotace

Virtuální hospitace je pokusem o srozumitelné a přehledné vysvětlení syntézy bílkovin na základě dosavadních poznatků a logického uvažování žáků. Složité proteosyntetické děje jsou žákům zprostředkovány výkladem, ale i pomocí animovaného videa z YouTube.


Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučujícím RNDr. Janem Jirátkem a s PaedDr. Milanem Kubiatkem, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o výuce a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat ve středu 23. 11. 2011 od 16.00 do 16.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – ALBERTS, B. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem : Espero, 2005. ISBN 80-902906-2-0.
[2] – DNA Transcription and Protein Assembly. [cit. 2011-11-9]. Dostupný z WWW: [http://www.youtube.com/watch?v=983lhh20rGY ].
[3] – Protein Synthesis Animation Video . [cit. 2011-11-9]. Dostupný z WWW: [http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Ikq9AcBcohA].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
43.95 kB
Dokument
Pracovní list - Sedm otázek o proteinech
pdf
114.26 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
107.42 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Jan Jirátko

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Mediální výchova
  • Účinky mediální produkce a vliv médií

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

počítač, projektor, interaktivní tabule, vizualizér, ozvučení názornými pomůckami pro vyvození motivace budou také přírodniny obsahující vysoké procento proteinů – vejce, mléčný výrobek, živí švábi pracovní list Sedm otázek o proteinech