Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Matematika a její aplikace: Procvičování rovnic a nerovnic
Odborný článek

Virtuální hospitace - Matematika a její aplikace: Procvičování rovnic a nerovnic

29. 8. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Ivana Hotová

Anotace

Po probrání jednotlivých druhů rovnic a nerovnic je třeba utřídit a upevnit získané znalosti, aplikovat je v různých úlohách. Také je třeba se cvičit v komunikaci a rozvíjet vyjadřovací schopnosti. Umí žáci kontrolovat a hodnotit svou práci?


Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-ND

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučující Mgr. Ivanou Hotovou a s doc. RNDr. Naďou Stehlíkovou, Ph.D., z katedry marematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta se bude konat v úterý 13. 9. 2011 od 17.00 do 17.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde. 

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – BOČEK, L.; BOČKOVÁ, J.; CHARVÁT, J. Matematika pro gymnázia. Rovnice a nerovnice. 2. vydání. Praha : Prometheus, 1995. ISBN 80-7196-001-2 .
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
37.11 kB
Dokument
Pracovní listy pro skupiny
pdf
108.4 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
113.28 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Hotová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci
  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

karty, pracovní listy