Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Fyzika: Měření rychlosti zvuku
Odborný článek

Virtuální hospitace - Fyzika: Měření rychlosti zvuku

2. 5. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D.

Anotace

Zaznamenaná výuka je součástí laboratorního cvičení, při kterém žáci určují pomocí mikrofonu a jednoduchého počítačového programu rychlost zvuku ve vzduchu měřením frekvence zvuku vyvolaného poklepem na novodurovou trubku.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučujícím RNDr. Miroslavem Jílkem, Ph.D. a s expertem RNDr. Vojtěchem Žákem, Ph.D. z Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat v úterý 10. 5. 2011 od 17.00 do 17.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia: Mechanické kmitání a vlnění. Praha : Prometheus, 1994. 135 s. ISBN 80-7196-087-X.
[2] – Osciloskop. [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: [http://fyzweb.cuni.cz/dilna/osciloskop/osciloskop.htm].
[3] – Hrátky se zvukem v programu Osciloskop. [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: [http://fyzweb.cuni.cz/dilna/osciloskop_hratky/index.htm].
[4] – DVOŘÁK, Leoš. Rychlost zvuku stokrát jinak. [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: [http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_12/12_21_Dvorak.html].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
100.59 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
108.4 kB
PDF
Evaluace
pdf
59.57 kB
PDF
Zadání laboratorního cvičení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

počítače s mikrofony, novodurové trubky různé délky, délkové měřidlo - svinovací metr, posuvné měřidlo, teploměry