Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Fyzika: Magnetické pole vodiče s proudem
Odborný článek

Virtuální hospitace - Fyzika: Magnetické pole vodiče s proudem

4. 4. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Monika Morávková

Anotace

Úvod do problematiky stacionárního magnetického pole. V hodině prokážeme existenci magnetického pole v okolí vodičů s proudem. Definujeme pojem magnetická indukční čára. Určíme tvar magnetického pole u přímého vodiče a definujeme orientaci jeho indukčních čar (Ampérovo pravidlo pravé ruky).

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučující, Mgr. Monikou Morávkovou, a s expertem, prof. RNDr. Emanuelem Svobodou, CSc., z Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat ve středu 13. 4. 2011 od 16.00 do 16.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
27.34 kB
Dokument
Pracovní list
pdf
122.07 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
85.94 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Monika Morávková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Sociální komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

pomůcky na fyzikální pokusy (zdroj stejnosměrného napětí, vodiče, magnetická střelka, kovové piliny, podložka s otvorem pro vodič), papíry pro zánam ve skupině, pracovní list pro individuální práci