Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (354)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 354 položek
Základní vzdělávání
23. 11. 2006 0x 17425x
Johanna - z pekla do ráje
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Opírá se o dokumentární film nabízený v rámci projektu Jeden svět…
Základní vzdělávání
23. 11. 2006 0x 19083x
Čaroděj zeměmoří
<i>Čaroděj zeměmoří</i> volně navazuje na aktivitu <i>Johanna - z pekla do ráje</i>. Může být použita zcela samostatně a nemusí být spojována s projekcí filmu. Prostřednictvím interaktivní hry si…
Základní vzdělávání
20. 11. 2006 0x 17560x
První dojem
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné MKV. Aktivita…
Základní vzdělávání
13. 11. 2006 0x 13445x
Husitské noviny aneb Jak využít tvorbu novin ve výuce dějepisu
Aktivita směřuje k uchopení tématu husitské války žáky prostřednictvím tvorby novin.
Základní vzdělávání
3. 11. 2006 0x 10309x
Jak začlenit literární tvorbu žáků do výuky dějepisu? Kronika stoleté války
Začlenění tvorby literárních útvarů do výuky dějepisu.
Základní vzdělávání
2. 11. 2006 0x 13915x
Trestní odpovědnost
Na základě dvou skutečných žádostí vězňů o milost, kterým by jinak hrozil trest smrti, se žáci rozhodují, komu a proč by milost umožnili. Současně si uvědomí, jak je z lidského hlediska takřka…
Základní vzdělávání
20. 10. 2006 0x 24689x
Karel IV. a jeho vláda v Čechách
Formou analýzy textů žáci zpracují jednotlivé aspekty Karlovy vlády a sestaví je v přehlednou nástěnnou mapu.
Základní vzdělávání
6. 10. 2006 0x 24056x
Objevné plavby Kryštofa Kolumba
Proč Evropané hledali nové cesty do Indie? Kudy se vydal Kryštof Kolumbus? Co na těchto cestách zažil? Co z toho plyne pro nás?
Základní vzdělávání
8. 9. 2006 0x 17661x
Bohoušovy džíny
Žáci na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě.
Základní vzdělávání
4. 9. 2006 0x 17328x
Sbíráme starý papír
Sběrová soutěž zorganizovaná jako školní projekt na celý rok. Čím vším je možno vybavit naše žáky při takto připraveném projektu? Mohou se do tohoto projektu zapojit i rodiče? Jakým způsobem? A co…
Základní vzdělávání
18. 7. 2006 0x 19663x
Otevřené hranice
Diskusní aktivita s tematikou imigrace do ČR a Evropy. Žáci jsou vedeni k vyjádření názorů na politickou a ekonomickou migraci. Pedagog má k dispozici diskusní scénář - zásobník argumentů k tématu.
Základní vzdělávání
4. 7. 2006 0x 14271x
Lidská práva v Severní Koreji
Aktivita využívá dokumentární film, který jasně popisuje extrémní brutalitu totalitního režimu v Severní Koreji. Žáci si objasní termíny "totalita", "demokracie" a "propaganda" a prostřednictvím…
Zobrazeno 12 z 354 položek