Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Digitální detektivové – bankovní identita a bezpečnost
Odborný článek

Digitální detektivové – bankovní identita a bezpečnost

Anotace

Aktivita se zaměřuje na rozšíření povědomí žáků o bankovní identitě (BankID) jako klíčovém aspektu internetové bezpečnosti. Součástí je také poskytování důležitých informací o obecných zásadách ochrany při používání internetu.

Stupeň vzdělávání: základní škola (2. stupeň) 

Věková skupina: 6.–9. třída ZŠ a paralelních ročníků víceletých gymnázií

Vzdělávací obor: společenskovědní základ

Tematický okruh: mediální výchova, výchova k občanství, informatika

Časová dotace:

Výuka: 45 minut

Příprava: 15 minut

 • Seznámení se s připravenými materiály a relevantními odkazy
 • Příprava virtuální tabule pro závěrečnou reflexi (například Padlet)

Pomůcky:

 • Učitel: PC/NTB, připojení k internetu, interaktivní tabule
 • Žák: tablet / mobilní telefon, připojení k internetu

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: 

 • Oborové: Základní znalosti o bankovní identitě a jejím využití jsou žádoucí, ale nejsou nezbytné. Během této aktivity bude podrobněji probráno. Předcházející zkušenost s používáním online bankovnictví může být výhodou.
 • Digitální: Kromě znalostí o internetové bezpečnosti by žáci měli mít základní dovednosti v oblasti práce s online technologiemi, jako je přístup k internetu a používání počítačů nebo mobilních zařízení.

Vzdělávací cíle:

Hlavní cíl:

 • Rozšíření povědomí žáků o bankovní identitě (BankID) a obecných zásadách internetové bezpečnosti s důrazem na ochranu osobních údajů a finančních transakcí v online prostředí.

Dílčí cíle:

 • Získání základních znalostí o pojmu bankovní identita (BankID) a její využití.
 • Porozumění důležitosti ochrany osobních údajů a finančních informací ve virtuálním prostředí.
 • Seznámení se se zásadami internetové bezpečnosti a praktickými opatřeními pro zvýšení bezpečnosti online aktivit.
 • Schopnost identifikovat potenciální rizika spojená s neopatrným chováním na internetu a přijmout preventivní opatření.

Přínos využití digitálních technologií / komentář z pohledu rozvoje DK:

Přínos:

Komunikace a diskuze o tématech bankovní identity a internetové bezpečnosti prostřednictvím digitálních nástrojů podporuje rozvoj komunikačních dovedností. Přístup k online materiálům a aktuálním informacím o tématu umožňuje žákům udržovat krok s nejnovějšími událostmi v oblasti internetové bezpečnosti.

Rozvoj:

Využití digitálních technologií v této aktivitě poskytuje interaktivní formu učení s okamžitou zpětnou vazbou a rozvíjí dovednosti v online komunikaci. Tím umožňuje efektivní rozvoj digitálních kompetencí žáků, zahrnující praktické dovednosti v oblasti internetové bezpečnosti, online komunikace a schopností kritického myšlení v digitálním prostředí.

Metodická poznámka:

Pokud jsou žáci/žákyně mladší 13 let, je nutné získat souhlas zákonných zástupců k používání digitálního nástroje Padlet/Mural.

Popis vzdělávací aktivity:

 1. Evokace (úvod): Začněte tím, že žákům představíte tajemný digitální svět plný záhad a nečekaných výzev. Žáci se stanou digitálními detektivy, kteří budou řešit záhadné případy týkající se bankovní identity a internetové bezpečnosti. Vytvořte vlastní krátký příběh o tom, jak někdo zmizel ve světě internetu, a žáci budou muset použít své digitální dovednosti k jeho nalezení.
 2. Inspirace z výukové části: Před prezentací položte žákům otázku: „Slyšeli jste někdy o pojmu bankovní identita (BankID)?“ Následně předveďte krátkou prezentaci, která vysvětlí bankovní identitu (BankID) a základy internetové bezpečnosti.
 3. Diskuzní část (tematické skupiny): Rozdělte žáky do menších skupin a požádejte je, aby se zaměřili na konkrétní aspekty spojené s bankovní identitou (BankID). Každá skupina si vybere jedno z následujících témat: bezpečnost bankovní identity (BankID); výhody a nevýhody bankovní identity; rizika a prevence v internetovém bankovnictví. Každá skupina má za úkol připravit krátkou prezentaci a diskutovat o bezpečnosti a výhodách spojených s používáním BankID.
 4. Digitální detektivové: Po prezentacích žáci přebírají roli digitálních detektivů a pracují s fiktivními scénáři (např. scénář, kde se někdo snaží získat neoprávněný přístup k bankovnímu účtu, nebo podvodné webové stránky s cílem získat citlivé informace). Jejich úkolem je identifikovat rizika a navrhnout preventivní opatření. Mohou využít online zdroje k vyhledání informací a konzultace s odborníky.
 5. Závěrečná reflexe: Každá skupina ukáže, co vymyslela. Nakonec si vytvoří plán, jak budou chránit sebe na internetu a zlepšovat své digitální dovednosti. Vyučující požádá žáky/žákyně, aby pomocí digitálního nástroje Padlet/Mural (eventuálně je možné nahradit flipchartem nebo post-it lístečky) sdíleli odpovědi na tyto otázky:
 • Co jste se během této aktivity dozvěděli a co považujete za nejzásadnější?
 • Jaké kroky podniknete pro ochranu své bankovní identity a internetové bezpečnosti po této aktivitě?

Na závěr učitel a žáci společně provedou zhodnocení a diskuzi o tom, co vytvořili a nasdíleli.

 Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Pokud vyučující motivuje žáky k aktivní účasti v bezpečném učebním prostředí podporujícím otevřenou diskuzi, je nezbytné přizpůsobit výuku různým úrovním znalostí. Tím žákům umožní prakticky aplikovat zásady internetové bezpečnosti. Kooperace mezi žáky pak vede ke konkrétním dovednostem pro ochranu bankovní identity.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – Destareo bezpečnosti. 2024. [cit. 2024-5-3]. Dostupný z WWW: [https://cbaonline.cz/desatero-bezpecnosti].
[2] – Vaše digitální občanka. 2024. [cit. 2024-5-3]. Dostupný z WWW: [https://www.bankid.cz].
[3] – Materiály pro podporu výuky. 2014. [cit. 2024-5-3]. Dostupný z WWW: [https://www.e-bezpeci.cz/index.php/vzdelavani/tiskoviny-pro-ucitele-a-rodice].
[4] – Všechny informace o bezpečí a zdraví na internetu. 2024. [cit. 2024-5-3]. Dostupný z WWW: [https://o2chytraskola.cz/#online-bezpecnost].
[5] – První české firmy už nabízejí klientům online ověření BankID. 2021. [cit. 2024-5-3]. Dostupný z WWW: [https://www.egov-nn.com/prvni-ceske-firmy-uz-nabizeji-klientum-online-overeni-bankid/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
271.48 kB
PDF
Bankovní identita

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída