Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (373)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 373 položek
Předškolní vzdělávání
18. 10. 2007 0x 31108x
Veršované kresbičky pro kluky a holčičky
Záměrem tématu je rozvíjení grafomotorických dovedností předškolních dětí a dětí mladšího školní věku. Najdete zde řadu možností, jak děti zapojit do výtvarných aktivit a jak v nich vzbudit zájem o…
Předškolní vzdělávání
1. 10. 2007 0x 14815x
Tvořit na flétně krásné tóny
Obsah příspěvku přibližuje jeden z možných způsobů, jak děti seznamovat s hrou na flétnu formou zájmové aktivity. Cílem je přiblížit dětem hravou formou "hudební hračku" - flétnu, naladění na…
Předškolní vzdělávání
25. 7. 2007 0x 46337x
Kniha je můj kamarád
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Využít svátek Březen - měsíc knihy a internetu k motivaci dětí. Aktivně zapojit rodiče při realizaci tématu. Návštěva městské knihovny, antikvariátu,…
Předškolní vzdělávání
3. 7. 2007 0x 18526x
Jedeme na výlet
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Autorka uvádí nabídku činností, která směřuje k naplňování vytyčeného cíle žádoucími metodami a formami práce. Rozsah nabídky je úměrný předpokládanému…
Předškolní vzdělávání
29. 6. 2007 0x 12814x
Jak se v Praze cestuje
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Tento projekt je součástí školního vzdělávacího programu Praha - město, ve kterém žiji. Směřuje k vytváření elementárního povědomí o širším přírodním,…
Předškolní vzdělávání
26. 6. 2007 0x 38263x
Pekař peče housky
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Tento projekt je součástí dlouhodobějšího tematického bloku s názvem "Kdo, co, čím aneb Práce dospělých", který seznamuje děti s prací dospělých,…
Předškolní vzdělávání
21. 6. 2007 0x 44633x
Zaťukalo jaro
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Ukázka integrovaného bloku ve ŠVP PV rozvíjí výtvarnou fantazii a tvořivost, podporuje získávání vědomostí o přírodě kolem nás i charakteristických znacích…
Předškolní vzdělávání
13. 6. 2007 0x 41823x
Poslové jara
Týdenní tematický celek Poslové jara děti pomocí poezie seznamuje se životem ptáků a také s počátkem jarního období. Cílem je sblížení dětí s literárním uměním - s poezií, rozvíjení kladného vztahu k…
Předškolní vzdělávání
12. 6. 2007 0x 12726x
Vítej u nás, netopýre!
Pod tímto názvem se skrývá jeden z tematických bloků školního vzdělávacího programu, který je zaměřen na poznávání živé a neživé přírody. Naším hlavním partnerem v tomto projektu je Ochrana fauny…
Předškolní vzdělávání
7. 5. 2007 0x 29036x
Maxipes Fík ve škole
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Cílem tohoto projektu je seznámit děti hravou formou se školním prostředím, zbavit je zbytečného ostychu z neznámého prostředí a připravit je na zápis do 1…
Předškolní vzdělávání
31. 1. 2007 1x 17733x
Medvědí sen - (přezimování zvířat)
Projekt je součástí školního programu "Od jara do zimy". Záměrem při tvorbě projektu bylo vytvořit u dětí povědomí o přírodním prostředí a jeho změnách, seznámit je s volně žijícími zvířaty…
Předškolní vzdělávání
30. 1. 2007 0x 54194x
Slavíme masopust (IB - Zimní čas)
Záměrem tohoto tematického celku je vytvoření základního povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou a kulturou a seznámení s lidovými tradicemi v období masopustu …
Zobrazeno 12 z 373 položek