Odborný článek

Domácí ekologie

9. 7. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hanka Neužilová Žáková DiS.

Anotace

Aktivita pro žáky zaměřená na tvorbu receptů a návodů na tvorbu šetrné domácí prostředky ve virtuální nástěnce, která umožňuje rychlou zpětnou vazbu a možnost komentování.

Úvod

 • Stupeň vzdělávání:
 • Věková skupina: 12-15 let
 • Vzdělávací obor: Př, VkZ
 • Tematický okruh: ekologie, udržitelnost
 • Očekávané výstupy:

Žák uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému.

 • Časová dotace:
  • Výuka: 1× 45 minut
  • Příprava: 1× 15 minut – vytvoření nástěnky v Padletu + odkaz pro studenty
 • Klíčová slova: přírodopis, ekologie, životní prostředí, udržitelnost, domácí výroba, recepty
 • Pomůcky: počítač, tablet, případně mobilní telefon s připojením na internet

Zdroje:

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

 • Oborové: Žák vysvětlí pojem životní prostředí.
 • Digitální: Žák vloží a upraví text, obrázek v textovém editoru.

Přínos využití digitálních technologií

Žák rozvíjí své digitální kompetence tím, že vyhledá informace k zadanému úkolu, následně vytváří obsah -sepisuje recept na výrobu domácího prostředku, který sdílí s ostatními prostřednictvím online nástěnky. Online nástěnka představuje prostředí, které je dostupné všem, umožňuje sdílení, přidání komentáře, další úpravy.

Cíl

Vzdělávací cíle:

 • Žák vysvětlí pojem ekologie, životní prostředí, udržitelnost.
 • Žák efektivně využívá různé online zdroje a vyhledá informace k tématu.
 • Žák třídí vyhledané informace a tvoří recept na výrobu šetrného domácího prostředku.
 • Žák uvede zdroje informací a rozliší obrázky s autorskými právy a bez nich.
 • Žák porovná a zdůrazní rozdíly mezi koupenými a vytvořenými prostředky do domácnosti.
 • Žák sdílí získané poznatky a porovnává je s ostatními.

Popis vzdělávací aktivity:

Brainstorming

 • Pojďme si připomenout pojem ekologie – co se vám vybaví?
 •  Zaměřme se na naši osobní rovinu – jak já osobně a moje rodina můžeme „šetřit“ naše životní prostředí?

Hlavní aktivita hodiny

Pojďme rozlišit  běžné prostředky versus ekologicky šetrné výrobky. Čím se liší?

aké škodlivé látky mohou různé prostředky, které denně doma používáme, obsahovat? Zkuste je vyhledat a říci nám, v čem spočívá jejich škodlivost.

Učitel následně sdílí se třídou získané informace o FTALÁTECH, PARABENECH, SULFÁTECH atd. Doptává se, proč se používají. Existují jiné varianty? Odráží se to v ceně výrobku?

 Půjčme si tuto větu:

 „Žít udržitelně znamená uvědomovat si svoji spotřebu a její vliv na životní prostředí, zároveň čerpat z přírodních zdrojů bez vzniku odpadu.“

 • Jak můžeme využít přírodní zdroje kolem nás? Kde a jak nám mohou pomoct?
 • Má někdo z vás zkušenost s výrobou domácích prostředků, využíváním rostlin, bylinek, základních přírodních látek?
 • My a domácí ekologie: Jak můžeme využít přírodní zdroje kolem nás a vyrobit si šetrnější domácí přípravky?

Toto je cíl dnešní hodiny.

 • Zamyslím se, vyhledám, upravím, sepíšu a vytvořím recept na domácí prostředek, který bude šetrnější k životnímu prostředí, je možné jej vyrobit v domácím prostředí a nahradí běžný používaný prostředek zakoupený v obchodě. 
 • Zkuste se zamyslet, máte nyní čas na promýšlení a hledání. Až budete vědět, zapište název receptu na domácí přípravek na tabuli, abychom zaručili pestrost receptů.
 • Prvotně vycházejte ze svých rodinných zkušeností.
 • Své vytvořené recepty dnes budeme sdílet v online nástroji, který nám umožní vidět všechny vaše recepty na jednom místě, bude je možné upravovat, doplňovat a zároveň nám umožní přidávat komentáře.

Krok č. 1

Ve svých e-mailech najdete odkaz na webovou aplikaci Padlet, případně použijte vygenerovaný QR kód.

Nyní vidíte nástěnku s názvem Domácí ekologie. Dole v pravém rohu je důležitá  ikona +. Umožní vám vkládat nový příspěvek – v našem případě váš recept. V políčku PŘEDMĚT zapíšeme název vašeho receptu. Další ikony nám umožňují vložit soubor, odkaz, něco vyfotit, vyhledat obrázek, případně vložit jiný typ přílohy. My dnes budeme využívat tyto dvě ikony: vložit obrázek, nahrát

     

 

Dále se nás bude týkat políčko pod obrázkem, kam vložíme náš upravený recept. Svůj upravený recept je možné přímo napsat do příspěvku, případně si jej nejprve sepište v textovém dokumentu a následně vložte pomocí ikony nahrát do nástěnky Padletu.

Naše recepty budou mít stejný formát: název, ingredience, postup – jsou vždy tučně zvýrazněné. U ingrediencí využíváme odrážky. Recept vždy zjednodušíme a upravíme pro naše účely. Vždy na konci receptu uvedeme zdroje, ze kterých jsme recept čerpali.

Jak je to s obrázky? Pro naše recepty se obrázky jistě hodí. Mohu použít jakékoli obrázky?

Obrázky vybíráme primárně z dané aplikace. Pokud nenajdeme vhodný obrázek, můžeme si obrázek najít na webu. Existuje několik míst, kde můžeme najít obrázky bez autorských práv, které lze legálně použít. Jsou uvolněny pod licencí Creative Commons Zero. Čerpejte tedy z těchto: Unsplash, Pixabay, Pexels, Wikimedia Commons, Google obrázky s filtrem „Pro použití bez autorských práv“. 

Krok č. 2

Po sdílení svého receptu na Padletu využijte čas a prohlédněte si ostatní recepty. Připojte minimálně jeden komentář k jinému receptu, kde  zdůrazníte, proč je šetrnější a je dobré jej vyzkoušet.

Zjednodušené zadání zde:

 1. Promyslete a zapište na tabuli název přípravku (abychom zaručili pestrost receptů).
 2. Sepište, případně vyhledejte, upravte recept, doplňte obrázek, na konci příspěvku uveďte zdroje (informací i obrázků) – recept má tato pravidla – obrázek.
 3. Vložte a uložte na sdílený odkaz Padletu.
 4. Do komentáře k příspěvku stručně napište, proč se „vyplatí“ vyzkoušet tento recept!

Žáci pracují samostatně. Učitel sdílí obrazovku Padletu s ostatními, pomáhá s případnými nejasnostmi, dotazy.

Ukázka postupně se plnícího Padletu.

Shrnutí – otázky na závěr

Projděme společně všechny vytvořené recepty a jejich komentáře. Co mají společného? Jak se liší od průmyslově zpracovaných prostředků do domácnosti?

Proč stojí za to být šetrný, žít v souladu s přírodou, nebýt materialistický…?

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Aktivita se žákům líbila. Někteří opravdu čerpali ze svých vlastních domácích tvoření. Někteří hledali recepty na internetu. Celkově je překvapilo, jak snadno se některé přípravky dají vytvořit. Diskutovali o ceně koupeného a vyrobeného výrobku.

V rámci jednodenního projektu na naší škole Festival vědy jsme pak vytvořili jedno stanoviště, kde jsme hotové prostředky a výrobky prezentovali ostatním. Jednodušší výrobky si ostatní spolužáci mohli i sami připravit – například šípkový čaj, šumivku do záchodu. Jiné mohli ochutnat – rýmovníkový sirup, levandulový čaj atd.

Případně si mohli odnést květináč s rýmovníkem. Prvotní cíl hodiny tak měl i hlubší smysl.

Reflexe

 Reflexe na závěr:

Co bylo cílem dnešní hodiny?

Co si odnáším do každodenního života? Jak my sami můžeme podpořit minimalismus, šetrný přístup k přírodě? Co je podstatou „malého kroku, který pomůže“?

Poslední tečka na závěr: Pojďme se rozloučit sdělením, co je pro vás aktuálně tím „malým krokem“, co zkusíte aplikovat. Jak já konkrétně můžu šetřit životní prostředí kolem sebe? Svou myšlenku zapište na lísteček, sdílejte a připojte na naši nástěnku ve třídě.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hanka Neužilová Žáková DiS.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.