Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (178)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 178 položek
Předškolní vzdělávání
30. 1. 2007 0x 54193x
Slavíme masopust (IB - Zimní čas)
Záměrem tohoto tematického celku je vytvoření základního povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou a kulturou a seznámení s lidovými tradicemi v období masopustu …
Předškolní vzdělávání
19. 1. 2007 0x 86290x
Advent v mateřské škole
<b>Záměry integrovaného bloku:</b> Tento integrovaný blok vychází z celoročního plánu "Se skřítkem na výpravách za kamarády do Evropy", který vznikl v rámci programu Comenius 1 - Partnerství škol a…
Předškolní vzdělávání
17. 1. 2007 0x 15097x
Vánoční den ve školce (22. prosince)
Záměrem je, aby se děti učily podílet se na navození sváteční atmosféry, například přípravou slavnostně prostřeného stolu pro rodiče, zdobením stromečku, přípravou dekorace. Naším cílem je…
Předškolní vzdělávání
15. 12. 2006 0x 77855x
Vánoce přicházejí
Předvánoční čas je dobou příprav a těšení na "Ježíška". Pro děti jsou vhodnou motivací k nejrůznějším činnostem a poznání.
Předškolní vzdělávání
29. 11. 2006 0x 39783x
Poznáváme stromy s panem Veveřákem
Po celý rok se v rámci tématu děti blíže seznamují s ekosystémem les. Za cíl jsem si stanovila vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Učit je vnímat přírodu, která je…
Předškolní vzdělávání
28. 11. 2006 0x 17732x
Vyprávění Datla Dalibora
V dětech se snažíme rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a učíme je přírodu chránit. Tento integrovaný blok je součástí celoročního projektu "Cestičkou do lesa".
Předškolní vzdělávání
11. 7. 2006 0x 43012x
Olympijské hry
Motivací tohoto projektu bylo pořádání zimních olympijských her v Itálii. Děti měly možnost prostřednictvím přímého sledování televizních přenosů nebo ze záznamu na videu společně s rodiči nebo…
Předškolní vzdělávání
15. 5. 2006 3x 32503x
Proč se červen červená
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Děti se různorodými činnostmi učí vnímat svět, jeho rozmanitosti a odlišnosti a zároveň tak podporují svoji tvořivost a své praktické dovednosti.<br…
Předškolní vzdělávání
19. 4. 2006 0x 104427x
Vesmír
Motivací tohoto projektu byl velký zájem dětí o dané téma, hledání a kladení otázek, prohlížení encyklopedií, dětská zvídavost, touha poznat neznámé věci a prostředí.
Předškolní vzdělávání
24. 3. 2006 0x 34036x
Jak učit děti přednášet říkadla a básničky
V rámci studia vytvářejí studentky kombinované formy metodické řady k RVP PV, z nichž některé v literatuře scházejí. Představujeme Vám návrh tematické řady k rozvíjení řeči dítěte a zdokonalování…
Předškolní vzdělávání
1. 3. 2006 0x 32526x
Didaktické hry v hudebních činnostech
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Program napomáhá dítěti rozvíjet myšlení, hudební schopnosti, podporuje dítě v osobitém projevu, hře s hudebním materiálem, v touze spoluvytvářet…
Předškolní vzdělávání
9. 1. 2006 0x 63763x
Jak museli louskat ořechy
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Projekt je založen na prožitkovém učení, jsou proto volena témata dětem blízká, s možností pozorování, manipulace a experimentace. Motivace…
Zobrazeno 12 z 178 položek