Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „málotřídní škola“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Neformální vzdělávání
17. 2. 2022 0x 690x
Vzdělávací modulový program projektu Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ)
Cílem projektu Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145) je vytvoření a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných…
Základní vzdělávání
10. 1. 2019 0x 6372x
Co nám říká minulost (2. část – Realizace)
Čtenářská, matematická i digitální gramotnost se netýkají jen českého jazyka, matematiky a ICT, ale mohou (a měly by) prostupovat všemi oblastmi vzdělávání. Nechte se inspirovat námětem na rozvoj…
Základní vzdělávání
8. 4. 2015 0x 13443x
Problematika málotřídních škol
Cílem příspěvku je čtenáře seznámit s problematikou málotřídních škol. Ve svém článku chci poukázat na dlouhou tradici málotřídních škol v České republice, zabývat se málotřídní školou jako…
Základní vzdělávání
21. 8. 2008 0x 20984x
Příprava na vyučovací hodinu jako součást projektu Naše obec a okolí
Vyučovací hodina prvouky a vlastivědy ve třídě se třemi ročníky.
Základní vzdělávání
4. 8. 2008 0x 9311x
Individuální projekt žáka
Příspěvek je ukázkou práce se žáky v málotřídní škole. Už v 1. a 2. ročníku žáci zpracovávají minimálně jeden projekt dle výběru celé třídy pod vedením třídního učitele. Získávají tak řadu…
Základní vzdělávání
17. 3. 2008 0x 11999x
Projekty v Základní škole Lukavice
Příspěvek obsahuje několik zajímavých a inspirujících námětů pro realizaci projektů. Náměty jsou převzaty z málotřídní Základní školy Lukavice.
Základní vzdělávání
6. 3. 2008 0x 6941x
Realizace vzdělávacího obsahu ICT v málotřídních školách
Příspěvek popisuje, jak lze využít informační a komunikační technologie v prostředí málotřídní školy. Ukázky byly převzaty z málotřídních škol, se kterými VÚP spolupracoval v letech 2004 – 2007.
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 9420x
Tvorba ŠVP na málotřídní škole - Učební plán - aktualizovaná verze
Příspěvek se zabývá stanovením časové dotace pro jednotlivé ročníky málotřídních škol, kde vyučují žáky pouze některých ročníků. Jeho součástí je i ukázka učebního plánu konkrétní školy.
Základní vzdělávání
10. 10. 2007 0x 5622x
Učební osnovy na málotřídních školách
Na základě zkušeností z práce osmi málotřídních škol, se kterými jsme spolupracovali při tvorbě jejich ŠVP, lze říci, že zkušenosti, poznatky i problémy z tvorby ŠVP byly v mnoha ohledech stejné,…
Základní vzdělávání
10. 1. 2007 0x 11654x
Tvorba ŠVP na málotřídní škole - Učební plán
Příspěvek se zabývá stanovením časové dotace pro jednotlivé ročníky málotřídních škol, kde vyučují žáky pouze některých ročníků. Jeho součástí je i ukázka učebního plánu konkrétní školy.
Základní vzdělávání
23. 1. 2006 0x 9542x
Tvorba ŠVP na málotřídních školách - charakteristika školy
Zkušenosti s tvorbou ŠVP na vybraných málotřídních školách, doložené praktickými ukázkami.
Základní vzdělávání
20. 1. 2006 0x 10190x
Několik poznámek ke SWOT analýze a jejím využití při tvorbě ŠVP
Článek se snaží upozornit na některá úskalí SWOT analýzy.
Zobrazeno 12 z 12 položek