Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (78)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 78 položek
Základní vzdělávání Spomocník
16. 1. 2023 0x 381x
Přichází kurikulum 3.0
Historický vývoj kurikula s popisem současného stavu, jak ho vidí americký expert zabývající se hodnocením výsledků učení Jay McTighe.
Základní vzdělávání Spomocník
2. 1. 2023 4x 384x
Kde se berou memy?
Zpráva o online zdrojích nových myšlenek (memů) založená na statistice vývoje hlavních platforem za posledních 12 let.
Základní vzdělávání
8. 7. 2022 0x 1422x
Příběhy, pohyb, divadlo, audiovize... k tématu válka na Ukrajině
V následujícím přehledu najdou učitelé i žáci anotované odkazy na programy a projekty kulturních institucí a organizací, které prostřednictvím metod dramatické, taneční a pohybové i audiovizuální…
Základní vzdělávání Spomocník
22. 4. 2022 2x 748x
25 let Spomocníka
Bilanční zpráva shrnující situaci ke kulatému výročí existence Spomocníka, zamýšlející se nad tím, co dál.
Neformální vzdělávání
20. 10. 2021 0x 431x
Ve škole po škole
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, realizovala projekt zaměřený na podporu propojení formálního…
Základní vzdělávání Spomocník
5. 10. 2020 0x 2148x
Historie USA podle Trumpa
Informace o aktuálním plánu prezidenta Trumpa využít schopností čínského vlastníka platformy TikTok k vývoji aplikace učící americké děti dějiny jejich země tak, jak by si přál on.
Základní vzdělávání
1. 10. 2020 0x 2440x
Vyprávěj příběhy pro 8.–9. třídy ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií
Projekt plný aktivit, nápadů a inspirace pro každého učitele, který se chce se svými žáky pustit do zachycení vzpomínek pamětníků a jejich různorodého zpracování. Web vytvořený k projektu umožňuje…
Základní vzdělávání Spomocník
31. 1. 2019 1x 8489x
Gamifikace ve výuce
Analýza problematiky využití herních prvků ve výuce zpracovávající pohledy odborníků zastávajících různé názory.
Základní vzdělávání
23. 4. 2018 1x 4714x
Historia populi. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“
V současnosti rostoucí zájem o otázky každodennosti, zejména pak při výuce školního dějepisu, vedl doc. PhDr. Františka Čapku, autora několika školních učebnic a učebních textů (jako metodických…
Základní vzdělávání
7. 2. 2018 0x 4625x
Projekt Legie do škol
Článek pojednává o projektu Legie do škol, v jehož rámci vznikly dvě elektronické publikace, které jsou volně ke stažení v příloze tohoto článku. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem…
Základní vzdělávání Spomocník
24. 4. 2017 8x 4405x
20 let Spomocníka
Zamyšlení ke kulatému výročí narození našeho Spomocníka.
Gymnaziální vzdělávání
20. 3. 2017 1x 4375x
Dějiny v muzeu – muzeum v dějinách
Předkládáme sérii žákovských pracovních listů, které mohou prohloubit výuku dějepisu, výchovy k občanství, společenských věd, zeměpisu či vlastivědy.
Zobrazeno 12 z 78 položek