Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak nám popkulturní zpracování ukazují historii? 300: Bitva u Thermopyl
Odborný článek

Jak nám popkulturní zpracování ukazují historii? 300: Bitva u Thermopyl

Anotace

Historie se stává vděčným námětem různých popkulturních zpracování, zejména pak těch filmových a komiksových. Na příkladu slavného komiksu 300: Bitva u Thermopyl si žáci budou moci vyzkoušet porovnání popkulturního zpracování s historickými prameny a dojít v reflexi k důvodům, proč se komiks a historie mohou v mnohém lišit a jestli je to dobře nebo špatně.

Vzdělávací cíle:

Žáci uvedou důvody, klady a zápory zpracování historie v zábavním digitálním prostředí (elektronicky dostupný komiks, případně také film) v porovnání s historickou realitou předkládanou odborníky.

Přínos využití digitálních technologií

Žáci pracují během aktivity s online dostupným komiksem (pro účely snadnější práce převedeným do online sdílené prezentace), který porovnávají s historickými prameny a závěry odborníků. Mohou tak uvést, v čem se zábavní digitální prostředí liší od historické reality a proč tomu tak je.

Stupeň vzdělávání: 2. st.

Věková skupina: žáci 6.–9. ročníku základní školy

Vzdělávací obor: dějepis

Tematický okruh: člověk v dějinách

Časová dotace: Výuka: 45 minut, příprava: cca 30 minut

Pomůcky: badatelský list pro každého žáka, projektor pro učitele, zařízení připojené k internetu pro žáky, pokud je chceme nechat pracovat samostatněji

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: 

 • Oborové: žáci mohou navazovat na své znalosti o řecko-perských válkách, není to však nutné; určitě by měli předtím znát základy práce při nakládání s historickými prameny
 • Digitální: umět spustitprezentaci přes odkaz

Popis vzdělávací aktivity:

 • V evokační fázi učitel žáky vyzve k vytvoření soupisu co nejvíce filmů, komiksů a seriálů o historii, které znají. Lze pro to využít Mentimeter nebo Slido, poté žákům představí záměr hodiny: zjistit, jestli se komiksové zpracování liší od historie, a pokud ano, tak proč tomu tak je.
 • Žáci si v prezentaci (ať už s učitelem, nebo např. ve skupinách přes odkaz) projdou vybrané stránky z komiksu 300: Bitva u Thermopyl, v nich vidí Sparťany s poměrně chudou zbrojí, boj ve falanze i výpady s meči a Peršany.
 • S pomocí badatelského listu (viz příloha), pokud chcete ušetřit tisk, dejte obrazové prameny do prezentace a vymažte je z badatelského listu, pak samostatně nebo ve skupinách porovnávají žáci to, co viděli, s historickými prameny, jako jsou zápisy Herodota z 5. st. př. n. l., starověké malby na keramice nebo reliéfy. Žáci by měli sami dojít k tomu, že
  • Sparťané v bitvě nebyli sami a rozhodně u Thermopyl nezůstalo jen 300 mužů, ač to neznevažuje fakt, že proti nim stála ohromná přesila a je vhodné to zmínit;
  • mezi výstroj hoplítů patřila přilba, krytí hrudi a břicha i nohou, štít, kopí, meč;
  • primární zbraní hoplítů bylo kopí, určené výhradně k bodání, meč byl užíván převážně jen v případě, že bylo kopí zničeno;
  • Sparťané (a další Řekové) bojovali ve formaci falanga, kdy se navzájem kryli štíty a bodali vpřed kopími, opuštění falangy nebo dokonce pobíhání po bojišti, jak to vidíme ve filmu, by vedlo ke zmatku a značným ztrátám, zejména na životech válečníků mávajících bezhlavě meči;
  • Peršané byli lidé, žádná monstra, obludy nebo mágové, jejich dehumanizace v komiksu (a zejména pak ve filmu vycházejícím z komiksu) je místy zarážející – dehumanizace nepřítele je ostatně dobré téma pro dějepis i výchovu k občanství nebo mediální výchovu.
 • Otázky můžete vypracovávat postupně a vyhodnocovat společně nebo nechat žáky pracovat jejich vlastním tempem, záleží na třídě.
 • V reflexi žáci odpovídají na to, zdali komiks zobrazuje historii správně, či nikoliv, přičemž se žáci odkazují na prameny. Vybírají také jednu z nabízených variant zdůvodnění, proč je podle nich komiks vytvořen právě takto, závěrečnou otázkou pak je uvedení alespoň jednoho kladu a jednoho záporu takového zpracování.

Metodická poznámka:

Je samozřejmě možné na místo komiksu pracovat přímo s filmovou ukázkou (např. na YouTube dostupné ztvárnění bitvy, kde je ve třech minutách vše podstatné, co mohou porovnat s historickými prameny), film je však doporučen až od pozdějšího věku a obsahuje explicitní znázornění násilí, čemuž se výběrem stránek z komiksu dá předejít. 

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Hodina je pro žáky zajímavě koncipovaná, protože pracují se zdrojem, který pro ně není úplně běžný, navíc se mohou dozvědět poměrně dost o tématu válek a strategií, což má mnohdy úspěch samo o sobě. Pokud to učitel považuje za vhodné, může pracovat i přímo s filmovou ukázkou (viz metodické poznámky), nicméně komiks sám o sobě je postačující a neobsahuje, vyjma jedné stránky, větší množství textu. Pokud je třída zvyklá pracovat více samostatně, doporučuji poskytnout prezentaci pracovním skupinám přes cloud, jinak bych volil spíše cestu společného projití zdrojů.

Další související materiály:

Pro další práci s komiksem např. záznam a prezentace webináře Komiks v hodinách dějepisu https://webinare.rvp.cz/webinar/604

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
577.15 kB
Dokument
Badatelský list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavel Žalský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu