Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příběhy, pohyb, divadlo, audiovize... k tématu válka na Ukrajině
Odborný článek

Příběhy, pohyb, divadlo, audiovize... k tématu válka na Ukrajině

Anotace

V následujícím přehledu najdou učitelé i žáci anotované odkazy na programy a projekty kulturních institucí a organizací, které prostřednictvím metod dramatické, taneční a pohybové i audiovizuální výchovy zpracovávají téma Ukrajiny a válečného konfliktu. Metodické materiály, které tyto programy a projekty doprovázejí, jsou veřejně dostupné, lze tedy většinu z nich využít přímo ve vlastní výuce. Některé programy vyžadují návštěvu kulturní instituce či přizvání lektorů na samostatný workshop do školy.

Jazyk umění je do velké míry univerzální. Proto činnostní aktivity oblasti Umění a kultura dokáží snadněji překonávat jazykové i kulturní bariéry. Metody a nástroje uměleckých výchov umožňují poznání ukrajinské kultury a válečného konfliktu, který ji sužuje, pomocí pohybu a pantomimy, vstupování do rolí, improvizace s dějem, vzájemného kontaktu, mimojazykové komunikace či skupinového cítění. Tyto „hands-on“ aktivity umožňují žákům a studentům velmi intenzivní prožití a poznání jiných kultur: získávají nejen znalost, ale i respekt k jiné kultuře, její historii a lidem, kteří k nám přicházejí.

Projekty a programy níže uvedené často kombinují metody rozmanitých uměleckých výchov, tj. práci s hudebním, výtvarným, textovým či audiovizuálním materiálem, vlastní tvorbu či umělecké řemeslo. Některé z nabídnutých programů jsou určeny pro české žáky, aby lépe poznali ukrajinskou kulturu a historii, jiné jsou určeny přímo pro kolektiv českých a ukrajinských žáků. Následující přehled uzavírají také odkazy na rozcestníky sdružující vzdělávací aktivity a materiály, které se bezprostředně týkají právě oblasti Umění a kultura.

Tento přehled budeme průběžně doplňovat. Řada kulturních institucí a organizací právě nyní vyvíjí a připravuje další programy a projekty, které budou v příštím školním roce nabízeny českým školám.

Ukrajinské dvacáté století ve vzpomínkách pamětníků / Post Bellum

Lektoři organizace Post Bellum, z. s., se nyní věnují tvorbě materiálů a realizaci programů pro žáky a studenty základních a středních škol. Pedagogové mohou nyní nově využít materiály „Ukrajinské dvacáté století ve vzpomínkách pamětníků“, set metodických listů, které pedagogy i jejich žáky provedou zásadními událostmi novodobé ukrajinské historie i fenoménů, které ji provázely, na šesti příbězích pamětníků z Ukrajiny. Materiál pracuje s obrazovým materiálem i literárními texty, vyžaduje fantazii, vyhledávání a následnou práci s informacemi kreativní cestou. Je vhodné, mohou-li žáci zpětně dohledávat informace o osobách a událostech z pracovních listů na www.pametnaroda.cz. Materiál je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Metodické sešity jsou ke stažení zde: https://skoly.pametnaroda.cz/vyukove-materialy/, https://www.dropbox.com/sh/jjcja5d745qtjtt/AABSR-O8uE4cEo23R5Ac3XTza?dl=0.

Kromě Metodických sešitů, které jsou nyní již veřejnosti k dispozici, připravují lektoři Post Bellum integrační workshopy pro české školy. Tyto nové workshopy vycházejí z publikace A. S. Winkelmannové „More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží“ (Dům zahraniční spolupráce, Praha 2014) a vznikaly ve spolupráci lektorů s pedagogem, politologem a ředitelem Gymnázia Paměti národa Salimem Muradem. Post Bellum začne tyto integrační workshopy nabízet 1. a 2. stupni ZŠ, SŠ ve školním roce 2022/2023.

Nyní jsou workshopy ve fázi pilotáže na prvních školách a finalizují se metodiky jednotlivých programů.

Více informací na: https://skoly.pametnaroda.cz/vyukove-materialy/

Kontakt: Magdaléna Benešová (vedoucí vzdělávacích projektů), magdalena.benesova@postbellum.cz, +420 777 268 183

Bedýnky příběhů / InBáze

InBáze, z. s., se zaměřuje na integraci cizinců v ČR a již několik desítek let vyvíjí a realizuje multikulturní vzdělávací programy na školách i mimo ně. Jednotlivé programy jsou uzpůsobeny věku dětí od předškoláků přes žáky 1. a 2. stupně ZŠ až po žáky SŠ a jsou vedeny zkušenými lektory – Čechy i cizinci. Velký podíl práce InBáze tvoří také programy zaměřené na Ukrajinu, spolek spolupracuje nyní s cca 40 školami v Praze.

BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ I: MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ / Ukrajina

Hlavním cílem tohoto dlouhodobého multikulturního projektu Bedýnky příběhů je seznámit děti předškolního a mladšího školního věku nenásilnou, autentickou formou a prostřednictvím osobního kontaktu s kulturami zemí, ze kterých pochází cizinci žijící v České republice. „Bedýnky příběhů“ jsou vystavěny na vyprávění příběhů, hudbě, zpěvu, tanci a výtvarných aktivitách. Program věnovaný přímo Ukrajině má následující průběh: v první části programu si děti vyslechnou ukrajinskou pohádku v češtině a ukrajinštině. Poté následuje představení země prostřednictvím fotografií, mapy světa, děti si ukáží typické ukrajinské předměty, tradiční oděv a zatančí si lidový tanec. Program zakončuje výtvarná dílna, na níž mají možnost své zážitky zpracovat pomocí tradičních materiálů a technik dané země – v případě Ukrajiny si děti vyzkouší tvorbu koláže z látek.

K programu je vytvořena Metodika, která obsahuje pohádku, mapu, pracovní list, průvodní list a zápisník pro danou zemi. K Ukrajině byly vytvořeny také bilingvní česko-ukrajinské audionahrávky ukrajinských pohádek Rukavička a Telesyk, nahrávka základních frází v ukrajinštině i několik ukrajinských jazykolamů. Jak metodika, tak audionahrávky jsou k dispozici na webových stránkách https://inbaze.cz/publikace-a-metodicke-materialy/#bedynky ve složce Ukrajina a v knize 24 dvojjazyčných pohádek Bylo nebylo…

Program je určen žákům ve věku 5–12 let.

Programy trvají 90 minut a jsou vždy uzpůsobeny věku dětí.

Všechny materiály a informace ke stažení zde: https://inbaze.cz/multikulturni-vzdelavaci-programy-pro-ms-a-1-stupen-zs/

Kontakt: Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz, +420 602 779 464

Moskva-Dačnoje / Nová síť

Nová síť, z. s., společně s regionálními partnery realizuje projekt „Nová síť za Ukrajinu“, jehož cílem je v regionech ČR prezentovat umělce a díla zabývající se aktuálními tématy na Ukrajině a v Rusku. V současné době může nabídnout Nová síť dva různé projekty: prvním z nich je dokumentární loutkové představení ruské scénografky Darii Gostevy (RU) s názvem Moskva-Dačnoje“:

„Studená kuchyň, postavená z okenních rámů, prudké červené shody, zpívající ‚burzhujka‘, Dong i Jumbli, práh a terpentýn. A my.“

Po představení následuje komorní povídání o současné situaci obyčejných lidí v Rusku. Jako variantu k diskuzi nabízí autorka projektu čtení vzkazů od jejích ruských přátel, které se týkají války; jsou o strachu a studu, který lidé prožívají, represích ze strany státu atd.

Představení je určeno žákům od 7 let. Obsah a formu následné diskuse je možné přizpůsobit věku diváků. Představení je vhodné spíše do komorních prostor, např. jedné školní třídy, školních klubů apod. Je určeno pro cca 15–20 diváků.

Více informací o nabízených programech zde: https://valdstejnskalodzie.cz/ukrajina

Kontakt: Petr Kiška, produkce výjezdů v rámci projektu Nová síť za Ukrajinu, petrkiska@novasit.cz, +420 605 244 903

V Kyjevě se nestřílí / Nová síť

Nová Síť, z. s., ve spolupráci s autorem nabízí v rámci projektu „Nová síť za Ukrajinu“ projekci filmu „V Kyjevě se nestřílí“. Tento krátkometrážní dokumentární film českého režiséra Jakuba Šedého je sérií setkání s probouzející se ukrajinskou občanskou společností.

„Od začátku války v roce 2014 trpí sociální služby na Ukrajině nedostatkem peněz. Pomocnou ruku tak lidé nacházejí na překvapivých místech. V pizzerii, křesťanském centru, či v pravicovém nacionalistickém hnutí. ‚Někdy se cítím jako z obrazu Výkřik. Nedokázala bych ale tady bez toho být,‘ říká zakladatelka psího útulku, ve kterém žijí i desítky zvířat z válečných zón. Film je sérií setkání s probouzející se ukrajinskou občanskou společností. Pomoc sobě a druhým zde berou lidé do vlastních rukou.“ (zdroj: CSFD.cz)

Projekce je určena žákům 2. stupně ZŠ a SŠ. Režisér nabízí film k promítání zdarma pod podmínkou, že výtěžek půjde na podporu Ukrajiny. V případě, že by byl zájem a bylo by to v jeho časových možnostech, může štáb přijet i na diskuzi.

Více informací o nabízených programech zde: https://valdstejnskalodzie.cz/ukrajina

Kontakt: Petr Kiška, produkce v rámci projektu Nová síť za Ukrajinu, petrkiska@novasit.cz, +420 605 244 903; Jakub Šedý (režisér filmu): jak.sedy@gmail.com

Dmitry Bogolyubov: Provinční městečko E / Hypermarket film

Hypermarketfilm, s. r. o., nabízí projekci filmu Dmitrije Bogolyubova „Provinční městečko E“ na školách po celé ČR. Projekce je určena 8.–9. ročníku ZŠ a SŠ. Délka aktivity je 90 minut.

„Odkaz Velké vlastenecké války v Rusku stále silně rezonuje. Putinovská garnitura toho umně využívá, aby v maloměstě, jež se stalo symbolem vítězství nad fašismem, získávala v současné agresivní politice podporu obyvatel. V malém ruském městě Jelňa na samém západě země se nic moc zajímavého neděje. Místní ho hromadně opouštějí a ti, kteří zůstali, mají jen málo životních radostí. Jednou z nich je vítězství nad fašismem. V začátcích války nechal Stalin město – za cenu obrovských ztrát na životech – symbolicky osvobodit, aby svému lidu vdechl naději a posílil ducha hrdinství. Osobně laděný snímek začínajícího dokumentaristy Dmitrije Bogoljubova sleduje osudy dvou místních patriotů a jejich blízkých po dobu tří let. Zatímco dospívající Máša objíždí vlastenecké srazy a pěje zde písně o dávno padlých recích, stárnoucí Sergej vykopává jejich kosti a tajně sní o změně poměrů. Snímek jejich prostřednictvím ukazuje, jak nezhojené trauma z války prosakuje napříč generacemi, formuje společenský život obyčejných Rusů a pomocí politické propagandy volně přechází do nenávisti k současnému ‚fašistickém‘ Západu.“

Více informací na: https://hypermarketfilm.cz/film/provincni-mestecko-e/

Kontakt: email@hypermarketfilm.cz

Audiovizuální lekce k válce na Ukrajině

Člověk v tísni, resp. Jeden svět na školách se tématům mezikulturního dialogu, inkluze a migrace věnuje dlouhodobě. Nyní je k dispozici vzdělávací program Jednoho světa na školách, zaměřený přímo na válku na Ukrajině. Zpracovává témata ruské vojenské invaze na Ukrajinu, dopadů na životy běžných lidí, uprchlíků či propagandy a mediální manipulace, které agresi předcházely a které ji dále doprovází.

Na webových stránkách organizace https://www.jsns.cz/nove/pdf/doporucene_lekce_jsns-stand-with-ukraine.pdf jsou ke stažení modelové audiovizuální lekce a konkrétní aktivity z portálu JSNS vybrané přímo k aktuálnímu tématu, které lze ihned vyzkoušet.

Nabízené programy jsou vhodné pro 6.–7. ročník ZŠ, 8.–9. ročník ZŠ, 1. stupeň ZŠ, SŠ i učitele.

Více informací na: https://www.jsns.cz/nove/pdf/doporucene_lekce_jsns-stand-with-ukraine.pdf  

Kontakt: Kryštof Doležal (Koordinátor Jednoho světa na školách), krystof.dolezal@jsns.cz

Knihovny Ukrajině

Sdílená platforma se sdílenými materiály pro práci s ukrajinskými dětmi ve školách i mimo ně. Rozcestník s metodickými materiály pro různé věkové kategorie dětí je rozdělen na a) pohádky a příběhy, b) hry, omalovánky, pracovní listy a 3) výuku češtiny.

Projekt webových stránek vznikl v rámci facebookové skupiny Knihovny knihovnám, kde se objevila potřeba vytvořit rozcestník, kde by se zveřejňovaly materiály, které by mohly využít knihovny pro práci s ukrajinskými dětmi v rámci migrační krize. Obsahovým správcem platformy je nyní Městská knihovna v Praze, technicky jej provozuje odbor Knihovny.cz Moravské zemské knihovny v Brně. Jeho obsah je průběžně aktualizován a doplňován.

Více informací na: Ukrajina.knihovny.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Klementová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Filmová/Audiovizuální výchova