Odborný článek

Ve škole po škole

Anotace

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, realizovala projekt zaměřený na podporu propojení formálního a neformálního vzdělávání. V rámci spolupráce zástupců obou uvedených forem vzdělávání vzniklo 15 vzdělávacích programů širokého zaměření.

Projekt Ve škole po škole je zaměřený na vytvoření nových vzdělávacích programů ve spolupráci složek formálního a neformálního vzdělávání. Cílem těchto nově vzniklých programů je podpora a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání. Tyto cílové skupiny jsou v projektu zapojeny jako součást spolupracujících organizací. Proces realizace projektových aktivit prohloubí a podpoří efektivitu jejich dlouhodobé spolupráce.

V rámci projektu jsme vytvořili tyto vzdělávací programy:

1. Legendy města Brna

Cílová skupina: určeno žákům 8.–9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Obsah: rozšíření znalostí žáků o historii města Brna, zaměření na základy práce s informacemi, s fotoaparátem, a zpracování fotografií.

2. Bloguj jako Darwin aneb role člověka v přírodě

Cílová skupina: určeno žákům 8.–9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Obsah: podnícení zájmu žáků o poznání přírody z různých úhlů pohledů. Propojení s využitím jednoduchého redakčního systému WordPress.

3. Zvířátka ve městě

Cílová skupina: určeno žákům mateřských škol.

Obsah: získávání a rozšiřování znalostí o přírodě v okolí školy formou vlastních osobních zážitků za pomoci metod přizpůsobených věku dítěte. Zaměřeno na oblast voda, vzduch a země.

4. Polytechnická výchova

Cílová skupina: určeno žákům mateřských škol.

Obsah: získání nových dovedností z polytechnické výchovy, zaměření na materiály – hlína, dráty a plech, ovčí rouno a textil.

5. Klady překladů

Cílová skupina: určeno žákům 8.–9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Obsah: seznámení žáků s principem komunitního učení, na jehož základě funguje celosvětově rozšířená síť Khan Academy, získání překladatelských dovedností a zkušeností.

6. Bubnohraní

Cílová skupina: určeno žákům 3.–4. ročníků základních škol

Obsah: kreativní zacházení s hudebními nástroji, improvizace hlasem a hudebními nástroji, rozvoj hudebního cítění a vnímání žáků, podpora nonverbální komunikace a vyjádření, použity prvky muzikoterapie.

7. Moderní technologie

Cílová skupina: SŠ zakončené maturitní zkouškou, nadaní žáci

Obsah: rozvoj dovedností a poznatků v oblasti virtuální realita a robotika. Praktické seznámení s těmito technologiemi – vytváření programů pro virtuální realitu, stavění a programování robotů.

8. Tradiční oděv – kroj

Cílová skupina: žáci 5.–7. ročníků základních škol

Obsah: prohloubení zájmu o tradice daného regionu, poznávání historie, uchovávání tradic a mezigenerační propojení. Zachování a návrat zájmu o výrobu lidového kroje zpět do rodinného prostředí, obnovení zaniklých rituálních obřadů. Zapojení žáků do kulturního dění v obci a daném okolí.

9. Příloha místního zpravodaje

Cílová skupina: určeno žákům 8.–9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Obsah: seznámení s problematikou publikování v současných a regionálních periodicích, získání podkladů, metody zpracování témat, vytváření publikací.

10. Publicistická činnost na SŠ

Cílová skupina: SŠ zakončené maturitní zkouškou.

Obsah: navazuje na program Příloha místního zpravodaje a dále rozvíjí problematiku publikační činnosti. Sledování současných periodik, hledání a zpracování vlastních témat. Získání dovedností vytvářet publikace zachycující život škola a obce v historických souvislostech.

11. Učíme se v lavicích i bez lavic

Cílová skupina: určeno žákům 8.–9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Obsah: vzájemné obohacení mladé generace a seniorů v dané lokalitě, metody moderní komunikace, obě skupiny si vzájemně připravují aktivity, které potom realizují, např. pohybové aktivity, volnočasové aktivity, koníčky, cestování, četba knih, cizí jazyky.

12. Poznáváme region

Cílová skupina: SŠ zakončené maturitní zkouškou.

Obsah: zaměřeno na region Rosicko-Oslavanského revíru, zaniklé části mikroregionu, významné osobnosti, rozhovory s pamětníky ke konkrétním událostem, formy záznamů (fotografie, videa, rozhovory), historické souvislosti, stavby připomínající těžbu uhlí.

13. Od kostěné jehly k šicímu stroji

Cílové skupina: 6.–7. ročníky základních škol

Obsah: seznámení žáků s rukodělnými technikami, např. modrotisk, práce s kůži, ruční šití a šití na šicím stroji, háčkování, pletení.

14. Historie hrou – zážitkový dějepis aneb Šermířské umění napříč dějinami

Cílová skupina: SŠ zakončené maturitní zkouškou.

Obsah: program se věnuje šermu a jeho vývoji od 9. do 17. století, doplňuje znalosti získané v hodinách dějepisu o kompetence šermířských technik starých válečníků a mistrů. Propojení zájmu o dějepisné události s tělesnou výchovou.

15. Filmová výchova

Cílová skupina: určeno žákům 8.–9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Obsah: prohloubení mediální gramotnosti zaměřené na filmovou tvorbu. Žáci jsou seznamování s vybranými kinematograficky významnými filmy, učí se jim porozumět a ocenit jejich kulturní a historický význam. Žáci tak získávají nový pohled na danou problematiku a schopnost kvalitnějšího vnímání.

Uvedené programy byly vytvořeny v rámci projektu Ve škole po škole, OP VVV registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008190.

Programy v plném znění jsou ke stažení zde:

https://www.vim-jmk.cz/projekty/projekt-ve-skole-po-skole/ve-skole-po-skole-vystupy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Knapová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.