Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Dějepis“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (96)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 96 položek
Speciální vzdělávání
8. 10. 2008 0x 18370x
Dřevo stokrát jinak
Žáci se zrakovým postižením se prostřednictvím projektu seznamují se dřevem a jeho významem. V příloze článku najdou učitelé praktické ukázky pracovních listů.
Základní vzdělávání
29. 9. 2008 0x 14046x
Splněné sny generací
V aktivitě se žáci připraví na setkání delegací z různých historických dob. Delegace jsou vytvořené kolem osob, které se k otázce sjednocování Evropy v minulosti vyjadřovali. Prostřednictvím…
Základní vzdělávání
19. 9. 2008 0x 7544x
Soutěž – Moderní dějiny
Na konci školního roku si mohou žáci zasoutěžit a zopakovat si nové poznatky z moderních dějin zábavnou formou.
Základní vzdělávání
19. 9. 2008 0x 16937x
Čechy za posledních Přemyslovců
Žáci vytvářejí jeden list učebnice. Vyplňují pracovní list tak, aby jim později mohl sloužit k samostudiu.
Základní vzdělávání
17. 9. 2008 0x 14834x
Velká francouzská revoluce
Spojení metod kritického myšlení a OSV při seznámení žáků s kořeny státního svátku Francie.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 15284x
Poznáváme svět a naši republiku
Vyučovací předmět je vytvořen pro primu až kvartu nižšího stupně víceletého gymnázia a odpovídající ročníky základní školy. Hlavním cílem integrace je ukázat vývoj lidské společnosti v souvislosti s…
Základní vzdělávání
27. 8. 2008 1x 22037x
S dějepisem hravě
Jde o první dvě vyučovací hodiny dějepisu vůbec, proto je největší důraz kladen na motivaci a přiblížení předmětu dějepis žákům. Děti se nenásilnou formou seznámí s náplní vyučovacího předmětu a sami…
Základní vzdělávání
21. 7. 2008 0x 11243x
Krajina za školou
Článek představuje dlouhodobý projekt Krajina za školou, který probíhal či probíhá na různých místech republiky.
Základní vzdělávání
16. 6. 2008 0x 12734x
Dokumenty k výuce: Provolání Národního výboru ke vzniku Československa
Práce s dokumentem, který znamenal počátek Československa, vede žáky k vyhledávání informací v textu i k orientaci v širších souvislostech, učí je vnímat nejen stránku obsahovou, ale také jazykovou.
Základní vzdělávání
20. 5. 2008 0x 13999x
Projekt Poznej naše město aneb U nás nikdy nezabloudím
Poznejme ulice města (obce) pomocí práce se systémem názvů ulic, učme se orientovat se na mapě...
Základní vzdělávání
10. 4. 2008 0x 13913x
Soud, paměť, historický odkaz – První norimberský proces
Tato aktivita vede žáky k objevování a formulaci významu instituce soudu, kategorií viny, odpovědnosti a trestu, a to v obecné rovině a na historické studii prvního norimberském procesu s nacisty.
Základní vzdělávání
12. 3. 2008 0x 17854x
Was sagen die Sagen – Co vypovídají pověsti
Mezinárodní projekt eTwinning využívá literární formu komiksu pro zpracování regionálních pověstí města a nejbližšího okolí. Je realizovaný v německém jazyce. Žáci vyhledávají regionální pověsti,…
Zobrazeno 12 z 96 položek