Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Obsahová analýza diskusních příspěvků k návrhu Alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP G
Odborný článek

Obsahová analýza diskusních příspěvků k návrhu Alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP G

22. 5. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. et Mgr. Aleš Franc

Anotace

Informace o obsahové analýze diskusních příspěvků k tematice inovací ve vzdělávacím oboru Dějepis v RVP G.

Předkládaná zpráva se zabývá obsahovou analýzou příspěvků došlých v rámci širší odborné diskuse, uspořádané ve dnech 12. ledna - 12. května 2009 na webových stránkách Metodického portálu (http://www.rvp.cz/diskuse/5/15).

Přes poměrně značnou mediální propagaci návrhu Alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP G i vcelku dlouhou časovou lhůtu k vyjádření na webových stránkách Metodického portálu se diskuse setkala s ne příliš velkým zájmem z řad odborné veřejnosti, o čemž svědčí pouze tři relevantní diskusní příspěvky (z celkově čtyř doručených).

Všechny tři výše zmiňované ohlasy čtenářů obsahují vesměs pozitivní reakce na předloženou inovaci vzdělávacího obsahu dějepisu v RVP G. Pisatelé se shodují v názoru na potřebnost naznačeného trendu, tj. v důrazu na vzdělávání žáků v problematice moderních a zejména soudobých dějin. Oceňován je zejména fakt, že ke zdůraznění moderních dějin dochází již v prvních dvou ročnících čtyřletého gymnázia. Dále je pozitivně hodnocena inspirativnost a srozumitelnost materiálu, včetně jeho rozpracování do očekávaných výstupů a tematicky vymezených okruhů učiva.

Vedle těchto kladně laděných ohlasů se objevily připomínky k většímu akcentu na některá traumatizující témata 20. století - např. holocaust a období nesvobody v zemích východního bloku po 2. světové válce. V souvislosti s tím je poněkud diskutabilní, jak více zdůraznit obě výše zmíněná témata, když předkládaná alternativní verze RVP G je rozpracována pouze do úrovně učiva, ve kterém ani holocaust, ani období nesvobody nechybí. A o to jde v předkládaném dokumentu nejvíce - o rámcové vymezení nejdůležitějších výukových témat týkajících se 20. století, avšak výběr konkrétní vyučované látky je ponechán na úvaze a rozhodnutí jednotlivých vyučujících.

Dalším problematickým bodem diskutovaného materiálu je míra závaznosti témat předložených k výuce ve 3. a 4. ročníku. Základní ideou je v tomto případě pro učitele dějepisu možnost výběru z více tematických bloků dle vlastního uvážení, osobních dispozic či specifického zaměření konkrétní školy. Určitě není původním záměrem autorů něco nadekretovat či nadirigovat tak, aby všichni učili všechno a podle zcela identické šablony. Ještě na vysvětlenou k poznámce vážící se ke sjednocení očekávaných výstupů z Alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP G a z Katalogu požadavků k maturitní zkoušce z dějepisu - výstupy a učivo obsažené v jednom i druhém dokumentu nemohou být v rozporu, byť v současné době, kdy se razantně finišuje se závěrečnými přípravami na reformovanou maturitní zkoušku, není tento aspekt náležitě zdůrazňován a nejsou ani zřetelně vysvětlovány případné nejasnosti ve vnímání určitých rozporů mezi oběma dokumenty. V současnosti se začíná pracovat na tom, aby v příštích letech mohlo být vše sjednoceno, a dáno tak do požadovaného souladu.

Na závěr lze uvést do značné míry iracionálně laděný komentář k předkládanému materiálu spočívající ve formulaci, že návrh Alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis je „velmi nešťastný", protože „těžiště dějepisného vyučování spočívá v pochopení vztahů, vazeb, souvislostí a procesů, nikoli v množství osvojených faktů". Tedy tím prvotním cílem vedoucím ke změnám ve výuce dějepisu má být „modernizovat metody, ne ustoupit od cyklického uspořádání a rezignovat na výuku dějepisu jako takovou". Nikdo nechce tvrdit, že se volání po modernizaci vyučovacích metod nějak zásadně míjí s prosazovanými tendencemi ke zkvalitňování našeho současného školství, ale na druhou stranu nelze v případě didaktické inovace dějepisného kurikula ani na okamžik připustit oprávněnost tvrzení o rezignaci na výuku dějepisu jako takovou.

Stručně a jasně řečeno, původním záměrem autorů předloženého materiálu je didaktická inovace vzdělávacího oboru Dějepis v RVP G, což bylo již zmiňovaným akcentem na moderní a zejména soudobé dějiny nepochybně naplněno, ale zároveň je třeba podotknout, že tímto konstatováním pracovní aktivity na inovacích dějepisného kurikula nekončí. Nyní bude následovat fáze ověřování navržené varianty RVP G na vybraných gymnáziích - proto na tomto místě nabízíme možnost zapojit se do ověřování těm školám, které o to projeví zájem.

Kontaktní osoba ve VÚP Praha:
Aleš Franc

tel.: 261 341 461, e-mail: franc@rvp.cz

V případě schválení předloženého materiálu na MŠMT se předpokládá adekvátní úprava platného RVP G a vypracování metodiky k využití schválené inovace, příp. tvorba doprovodných učebních textů.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Mgr. Aleš Franc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.