Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „činnostní učení“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (15)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 15 položek
Základní vzdělávání
10. 4. 2014 0x 13384x
CLIL: Příprava jahodového koláče
Jak jednoduše žáky naučit porozumět psaným instrukcím, ještě k tomu v cizím jazyce? Motivací může být soutěž v pečení koláče, jež díky aktivnímu zapojení všech v týmové roli přinese sladkou odměnu.…
Základní vzdělávání
7. 4. 2014 0x 19670x
CLIL: Teplé a studené barvy
Výukový plán na téma Teplé a studené barvy podporuje činnostní učení a kreativitu při samostatné práci i práci ve skupině. Přináší integraci předmětů výtvarné výchovy s německým jazykem…
Základní vzdělávání
24. 2. 2014 0x 14506x
Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost – úvod
Význam manipulativních činností pro rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku i žáků základních škol je nesporný. Jak by však měl učitel při jejich využití při předškolním vzdělávání a v…
Základní vzdělávání
22. 1. 2014 0x 12690x
Manipulativní činnosti s didaktickým materiálem
Článek seznamuje čtenáře s využitím manipulativních činností v matematice, v přírodopisu, ve výuce cizích jazyků a při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Předškolní vzdělávání
16. 1. 2013 1x 27830x
Veverka Čiperka
Vzdělávání předškolních dětí, které přihlíží k získávání konkrétních očekávaných výstupů RVP PV. Využívá zájem dětí o příběh veverky.
Speciální vzdělávání
3. 11. 2011 0x 15683x
Matematika s prvky ekologické výchovy
Hodina je dílčí částí projektového vyučování o lese. Jedná se o opakování a procvičování učiva z matematiky ve 3. ročníku základní školy praktické za pomoci prostupné motivace z lesního světa, se…
Základní vzdělávání
23. 9. 2011 2x 20045x
Výroba a využití zlomkovnice
Článek obsahuje popis výroby zlomkovnice a možnosti využití zlomkovnice v hodinách matematiky.
Základní vzdělávání
7. 9. 2011 0x 10344x
Hrátky s desetinnými čísly
V článku jsou popsány tři aktivity s prvky činnostního učení, ve kterých si žáci procvičí počítání s desetinnými čísly. V jedné z aktivit je také okrajově zahrnuto učivo českého jazyka.
Základní vzdělávání
13. 7. 2011 1x 6029x
Letní škola a činnostní učení fyziky
O činnostním učení fyziky by se dalo psát dlouze. Lepší je to ale zkusit a pak posoudit výsledky. Právě proto jsme pro vás připravili Letní školu činnostního učení fyzice v 6. a 7. ročníku v Kolíně.…
Základní vzdělávání
4. 12. 2009 0x 22658x
Přírodní učebna – násobilka se zvířátky
Pomocí činnostního učení si žáci osvojí a procvičí násobilku na základě praktických příkladů z běžného života.
Základní vzdělávání
29. 1. 2007 0x 28759x
Tvořivá škola - Početní divadélko
Informace o didaktické pomůcce Početní divadélko vytvořené pro začátky činnostního učení v matematice.
Základní vzdělávání
15. 11. 2006 0x 28224x
Tvořivá škola - přípravná početní cvičení
Informace o významu tvz. předpočtářského období, charakteristika základních didaktických metod a postupů činnostního učení.
Zobrazeno 12 z 15 položek