Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hrátky s desetinnými čísly
Odborný článek

Hrátky s desetinnými čísly

7. 9. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Radmila Záviská

Anotace

V článku jsou popsány tři aktivity s prvky činnostního učení, ve kterých si žáci procvičí počítání s desetinnými čísly. V jedné z aktivit je také okrajově zahrnuto učivo českého jazyka.

Podle mé zkušenosti z hodin matematiky žáci mají rádi numerické počítaní spojené i s jinými aktivitami. Proto se do svých hodin snažím zařazovat i aktivity, které přispívají k oživení vyučování a jsou spojeny např. s pohybem po třídě, prací s kartičkami s čísly, spoluprací ve skupině a podobně. V následujícím článku nabízím inspiraci k hodině, kde si žáci procvičují počítání s desetinnými čísly.

Příprava a popis aktivit:

1.  Učitel vytiskne kartičky s čísly a zlomky (příloha Karty se zlomky a čísly), rozstřihne na řádky a slepením vytvoří oboustranné karty (líc – číslo, rub – písmeno). 

2.  Učitel rozmístí po třídě všechny kartičky tak, aby byla vidět pouze čísla.

3.  Žáci se rozdělí do dvojic. 

4.  První aktivita spočívá v tom, že se žáci ve dvojici vzájemně střídají ve zjišťování čísel – jeden žák vyběhne z lavice k libovolnému číslu a musí si jej zapamatovat, běží zpět do lavice a spolužákovi jej nadiktuje, pak vybíhá druhý žák a celá aktivita se opakuje tak dlouho, až žáci zjistí všech 12 čísel; vzhledem k další aktivitě doporučuji, aby si žáci čísla zapisovali na předem připravené kartičky – bude se jim lépe pracovat. Také je vhodné aktivitu časově omezit, např. 10 minut. Následuje společná kontrola a pokud žákům některé číslo chybí, zapíší si je. 

5.  Druhá aktivita spočívá v uspořádání všech čísel od nejmenšího po největší; je vhodné žákům připomenout, aby si zlomky převedli na desetinná čísla (mohou si je zapsat přímo na kartičky nebo použít kartičku novou). Učitel během této aktivity posbírá čísla rozmístěná po třídě. Následuje společná kontrola uspořádání. Učitel společně s žáky uspořádává čísla a zároveň žákům ukazuje, která písmena se skrývají pod kterým číslem. Žáci si písmena poznamenávají na své kartičky (na stranu čísla, ne na rubovou stranu). 

6. Třetí aktivitou je počítání s danými čísly ve dvou variantách:

  • Každý žák obdrží seznam 15 příkladů a samostatně je počítá (příloha Tabulka pro samostatné počítání).
  • Učitel rozstříhá tabulku s 15 příklady (příloha Tabulka s příklady na výběr), umístí je např. na některou z lavic tak, aby k nim měli všichni žáci přibližně stejně daleko, a žáci si pro příklady chodí, berou si je do lavic a v lavici počítají (samostatně nebo ve dvojici, dle uvážení učitele). Žáci si mohou příklady vybírat – čísla na konci řádku označují počet bodů, které lze za příklad získat. Čím více bodů, tím složitější. Aby měli žáci možnost si z příkladů opravdu vybírat a nejen čekat, až se některý příklad uvolní, je vhodné nakopírovat tabulku např. 3krát na různě barevné papíry a žáci si pak berou příklady pouze z jedné barvy.
  • V obou variantách následuje společná kontrola, součet bodů a vyhlášení vítěze. 
  • Mezi žáky bývá oblíbená také dobrovolná aktivita, kdy si žáci samostatně vymýšlejí svá zadání pro ostatní spolužáky.

Závěr 

Aktivity spojené s pohybem po třídě mívají rychlý spád, nejsou statické jako pouhé počítání v lavici, a bývají proto pro žáky více motivující. Žáci si také oblíbili práci s kartičkami, kde mají napsaná čísla – lépe se jim pracuje např. při uspořádávání čísel. Pro počítání s danými čísly je na učiteli, aby zvolil vhodnější variantu – pro hlučnější třídy je lepší varianta první – samostatné počítání –, pro disciplinovanější skupiny lze dále pokračovat v aktivitě spojené s pohybem po třídě.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
30.27 kB
Dokument
Karty se zlomky a s čísly
doc
29.3 kB
Dokument
Tabulka pro samostatné počítání
doc
35.16 kB
Dokument
Tabulka s příklady na výběr

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Radmila Záviská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 9. 2011
Pro oživení výuky je dobré občas zařadit aktivitu spojenou s pohybem žáků. Je dobré zvážit přínos těchto aktivit vzhledem ke složení konkrétní třídy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

psací potřeby, papír