Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „čeština jako cizí jazyk“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (17)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 17 položek
Předškolní vzdělávání
16. 11. 2022 0x 1754x
Ukrajinský žák v české MŠ
Manuál, pracovní list a videa jako praktická ukázka práce s ukrajinským dítětem v české mateřské škole.
Základní vzdělávání
20. 2. 2020 0x 9465x
Seminář k využití principů Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
V únoru proběhl seminář RELANG určený pracovníkům z oblasti jazykového testování, učitelům a odborným pracovníkům zabývajícím se vývojem kurikula pro češtinu jako cizí (druhý) jazyk. Akce se…
Základní vzdělávání
17. 6. 2015 0x 8917x
Bezplatná příprava k začlenění žáků-cizinců do základního vzdělávání
Inkluzivní škola by měla poskytnout podporu všem svým žákům podle jejich individuálních potřeb, aby mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady. Proto je důležité při vstupu do české…
Základní vzdělávání
3. 3. 2015 0x 17065x
Není čeština jako čeština aneb Jak se to má s pojmy ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
Článek vysvětluje pojmy užívané ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.
Základní vzdělávání
28. 3. 2012 0x 22809x
Čeština pro žáky-cizince: 18 – Počasí
Příspěvek seznamuje žáky-cizince se slovní zásobou na téma počasí, zabývá se metodickým postupem pro výuku a navazuje na slovní zásobu z předchozích lekcí, zejména na téma oblečení a čas. Žáci budou…
Základní vzdělávání
23. 3. 2012 0x 14486x
Čeština pro žáky-cizince: 15 ‒ Nakupování
Téma nakupování nebo v obchodě patří mezi nejdůležitější a zároveň nejzábavnější téma ve výuce jazyka. Příspěvek ukazuje různé aktivity a činností dětí a také navrhuje metodické postupy pro práci…
Základní vzdělávání
30. 1. 2012 0x 10945x
Čeština pro žáky-cizince: 17 – Město
Příspěvek si klade za cíl obohatit slovní zásobu žáka výrazy z komunikační oblasti město. Seznamuje nejen se slovníkovými tvary těchto slov, ale i s jejich tvary nejčastěji používanými v běžné…
Základní vzdělávání
31. 10. 2011 1x 36366x
Metodická doporučení k začleňování žáků-cizinců do výuky v českých základních školách
Kdo je žák-cizinec a jak na něj nahlíží školská legislativa? Vydáním vyhlášky č. 147 s účinností od 1. 9. 2011 se mění současné podmínky pro začleňování žáků-cizinců do českých škol. Tento příspěvek…
Základní vzdělávání
11. 10. 2011 1x 16120x
Zajištění výuky češtiny – organizační, personální a materiální podmínky vzdělávání (individuální plán, doučování, tlumočník, nepovinný předmět)
Zásady, které zde uvádíme, jsme převzali zejména z publikace Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Publikaci vydalo sdružení META, o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a…
Základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 21759x
Čeština pro žáky-cizince: 11 - Čas
Příspěvek seznamuje žáky-cizince s názvy jednotlivých dnů v týdnu, zabývá se metodickým postupem pro výuku slovní zásoby na téma Čas, určováním hodin a minut a navazuje na slovní zásobu z předchozích…
Základní vzdělávání
6. 1. 2011 0x 19759x
Čeština pro žáky-cizince: 8 – Tělo
Jedním z nejzajímavějších a nejzábavnějších témat při výuce češtiny pro žáky-cizince je téma lidské tělo. Velmi sblíží dětský kolektiv, zažije se hodně legrace a dá se využít množství zajímavých a…
Základní vzdělávání
11. 10. 2010 0x 19138x
Čeština pro žáky-cizince: 5 – Barvy
Příspěvek seznamuje žáky-cizince s názvy deseti barev, s rodovým rozlišením adjektiv označujících barevné věci a navazuje na slovní zásobu z předchozích lekcí. Žáci si procvičují již osvojená…
Zobrazeno 12 z 17 položek