Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Seminář k využití principů Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Odborný článek

Seminář k využití principů Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

20. 2. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Kamila Kolmašová

Anotace

V únoru proběhl seminář RELANG určený pracovníkům z oblasti jazykového testování, učitelům a odborným pracovníkům zabývajícím se vývojem kurikula pro češtinu jako cizí (druhý) jazyk. Akce se uskutečnila v rámci společné iniciativy Evropského střediska pro moderní jazyky a Evropské komise nesoucí název Inovativní metodologie a hodnocení v jazykovém vzdělávání. Za Českou republiku seminář organizoval Národní pedagogický institut České republiky.
 

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) a Evropská komise vytvořily společnou iniciativu s názvem Inovativní metodologie a hodnocení v jazykovém vzdělávání. Dílčí aktivita této iniciativy s názvem Kurikula pro výuku cizích jazyků, testy a zkoušky ve vztahu ke Společnému evropskému referenčnímu rámci (RELANG) nabízí školení orgánům, které působí ve vzdělávání členských států EU a ECML, ohledně validního a spravedlivého jazykového testování ve vztahu k úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V rámci iniciativy je nabízena řada národních seminářů, které jsou vedeny experty ECML, a jsou uzpůsobeny specifickým potřebám dané země. Za Českou republiku jsme se rozhodli již potřetí využít tuto výjimečnou příležitost a zorganizovali jsme seminář ve spolupráci a za finanční pomoci ECML a Evropské komise.

Seminář s úplným názvem RELANG: Využití principů Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a jeho rozšířeného vydání při testování jazykové kompetence v druhém jazyce se konal 4. až 6. února 2020 v Praze. Byl primárně určen pro pracovníky z oblasti jazykového testování, učitele, školitele učitelů a odborné pracovníky zabývající se vývojem kurikula pro češtinu jako cizí (druhý) jazyk, a to jak pro dospělé cizince, tak pro žáky-cizince.

V rámci třídenního semináře byli účastníci seznámeni s využitím principů Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a jeho rozšířeného vydání při testování jazykové kompetence v druhém jazyce. Všichni účastníci si připomněli nebo byli seznámeni se zásadními principy validního a spolehlivého jazykového testování ve vztahu k úrovním SERR.

Účastníci se dozvěděli hlavní přínosy rozšířeného vydání SERR (Companion Volume), které zejména zahrnují: nové deskriptory na jednotlivých referenčních úrovních pro mediační dovednost, vícejazyčnou a vícekulturní kompetenci, rozšířené definice referenčních úrovní včetně nově stanovené „předúroveň A1“, propracovanější popisy poslechu a čtení v rámci existujících deskriptorů a v neposlední řadě rozšíření popisů na úrovních A1, C1 a C2. Struktura semináře byla pečlivě připravena s ohledem na potřeby a požadavky účastníků, přičemž zvláštní důraz byl kladen na oblast hodnocení produktivních dovedností, zrevidování očekávaných výstupů ve vztahu k úrovním SERR, prověření stávajících úloh z tohoto hlediska a vývoj validních testových položek ve vztahu k úrovním SERR.

Seminář byl skvělou příležitostí pro všechny účastníky, aby se ohlédli za všemi vznikajícími a existujícími jazykovými testy nebo kurikuly v oblasti češtiny jako cizího (druhého) jazyka. Účastníci si mohli vyměňovat názory v rámci řady odborných témat a mohli se lépe seznámit s některými záležitostmi v oblasti jazykového testování a konečně si mohli i prohloubit svůj vhled do oblasti jazykového testování vůbec.

Další užitečné informace je možné nalézt zde:

https://relang.ecml.at/

https://www.ecml.at/

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kamila Kolmašová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.