Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9310)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 9310 položek
Základní vzdělávání
3. 1. 2006 0x 20129x
Učení s dokumenty - Ostnatý drát
Příspěvek je zaměřen na popis aktivit, při kterých se žáci učí pracovat s historickým dokumentem, seznamují se s postupem historika, který tyto dokumenty zkoumá. Učí se klást otázky, na které si pak…
Základní vzdělávání Spomocník
2. 1. 2006 1x 5973x
Digitální vyprávění příběhů
Článek popisuje důvody pro nasazení metodiky vyprávění příběhů do výuky - dnes samozřejmě vyprávění příběhů digitálních.
Základní vzdělávání
2. 1. 2006 0x 16588x
Školní šikanování z různých stran
Autor z různých pohledů na konkrétním příkladu ukazuje, co je šikana. Zároveň upozorňuje na nepřipravenost učitelů tento jev řešit (zejména v pokročilých stadiích).
Předškolní vzdělávání
23. 12. 2005 0x 21506x
Vánoční svátky
V rámci logopedického programu se věnovat přípravě na vánoční svátky. Seznámit se s vánočními zvyky a tradicemi.
Speciální vzdělávání
22. 12. 2005 0x 14733x
Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence<br />č.j. 14 453/2005-24
Popis funkce asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, včetně platového zařazení.
Základní vzdělávání
22. 12. 2005 0x 9227x
Nikdo nemá právo ubližovat druhému
Příspěvek se zabývá domácím násilím, upozorňuje na některé jeho varovné signály a uvádí možné formy pomoci dětem, které se staly jeho oběťmi.
Základní vzdělávání
22. 12. 2005 1x 9690x
Hypersenzitivita k elektromagnetickému poli
Působení elektromagnetického pole na zdraví člověka nebylo dokázáno.
Speciální vzdělávání
22. 12. 2005 0x 37820x
Žáci s dyslexií a cizí jazyky
Jakými metodami a jakým přístupem lze ve výuce cizích jazyků dosáhnout úspěchů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Základní vzdělávání
22. 12. 2005 0x 26453x
Modelové rozpracování klíčových kompetencí
Příspěvek připravila pracovní skupina expertů pilotu Z. Součástí textu je ukázka rozpracování částí klíčových kompetencí (ukázky budou postupně přibývat).
Základní vzdělávání Spomocník
19. 12. 2005 0x 4990x
Wiki – nový pojem ve výukovém využití internetu
Článek popisuje význam pojmu wiki a nejdůležitější aplikace, které jeho principů využívají.
Základní vzdělávání
19. 12. 2005 0x 11042x
Autoevaluace v Polsku
Příspěvek formou rozhovoru seznamuje čtenáře se systémem autoevaluace v polských školách.
Základní vzdělávání
19. 12. 2005 0x 12589x
Učení s dokumenty
Cyklus článků, plánů lekcí, dokumentů a pracovních listů pro výuku dějepisu.
Zobrazeno 12 z 9310 položek