Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak se barvy potkávají - vše je možné
Odborný článek

Jak se barvy potkávají - vše je možné

27. 12. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Jiřina Kelymanová

Anotace

Vyučovací jednotka je určena pro 2. vzdělávací období na 1. stupni ZŠ, navazuje na zkušenosti a dovednosti získané v 1. období využívá integrace průřezového tématu OSV - Řešení problémů a rozhodovací činnosti, Kooperace a kompetice pro tvůrčí činnosti a experimentování s barvou, dále využíváme přesahů do dalších vzdělávacích oborů (např. Člověk a jeho svět).

Ověřili jsme si, že ze základních barev můžeme namíchat velké množství barev dalších. Při experimentování s nimi jsme získali zkušenost a "oko" pro odhad, z jakých složek je daná barva namíchána. Se situací, kdy potřebujeme najít vhodný odstín barvy, se často setkáváme i v běžném životě. V prodejnách nátěrových hmot míchají na přání zákazníka s pomocí počítače barvy tak, jak si kdo vybere z nabídky; jedná se o barvy na výmalbu stěn, na nátěry povrchů podlah, nábytku. Důležité je, aby si zákazník uměl vybrat barevnost svého domova tak, aby se v něm cítil co nejlépe. Pokud se někdo k takovému kroku rozhodne, je dobré, když již zkušenosti s mícháním barev má a je schopen rozlišit i jejich jemné odstíny a valéry.

Zadání tvůrčí aktivity

Pokusíme se vyhovět přesně dané "zakázce". Práce bude probíhat ve skupinách. (Sestavení skupin pak může být docela zábavné a může žáky uvolnit a "nastartovat".) Losování může proběhnout např takto: vyučující má připraveno na kartách tolik přísloví nebo rčení, do kolika skupin se má třída rozdělit. Na kartičku napíše přísloví, rozstříhá ji na určitý počet dílků, následně si žáci losují ze sáčku, svoji skupinu najdou při sestavení přísloví. Je dobré, pokud se mohou rychle zorientovat např. podle typu písma, barvy na spodní straně kartiček apod.

Výběr přísloví se již může vztahovat k nějakému tématu. My jsme volili přísloví, která mají skupinu motivovat a která se mohou stát i jejím "heslem":

 • Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.
 • Komu se nechce, hledá důvod, komu se chce, hledá způsob.
 • Není hanba upadnout, ale zůstat příliš dlouho ležet.
 • Zeptáš-li se, budeš pět minut vypadat jako hlupák. Nezeptáš-li se, budeš hlupákem celý život.
 • Dvakrát měř a jednou řež.
 • Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
 • Kdo hledá, najde.
 • Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

Pro inspiraci uvádíme následující odkazy, na kterých je možné hledat vhodná přísloví:
prislovi.legrace.cz, cituj.cz/Prislovi/kat-232.aspx, www.citaty.cz

Rovněž je možné zaměřit se na přísloví vyjadřující generační zkušenosti různých národů. Zástupce, kterého nabídnutou formou sestavená skupina vybere, si vylosuje jednu z variant barevných kompozic na kartičkách (viz obr. č. 1) a skupina se pokusí barevnou škálu složenou ze sedmi odstínů jedné barvy co nejvěrněji napodobit.

obrázek

Postup

 1. Skupina se musí dohodnout na barvách, které bude používat, a na postupu práce tak, aby dosáhla zadaného cíle - vytvořit věrnou barevnou kopii vylosované barevnice.
 2. Proběhne debata, při níž se skupina přesně dohodne na postupu tak, aby splnila zadání, hledají se nejvhodnější způsoby řešení.
 3. Skupina hodnotí dílčí výsledek své práce a upřesňuje další postup.
 4. Po pokusech s mícháním vždy zbude barva. Protože jsou pracovní skupiny v různé fázi práce, je každá individuálně vybídnuta, aby vytvořila další barevnou kompozici na základě vlastního uvážení a nalezla k ní název tak, aby vystihoval co nejvíce dojem z barevné škály. (Skupina se může inspirovat ukázkami děl významných malířů.)
 5. Skupina prezentuje před třídou jak snahu o co nejpřesnější nápodobu barevné škály, tak vlastní barevnou kompozici. Obě práce interpretuje, hodnotí a popisuje i průběh spolupráce. Hovoří o úskalích a způsobu jejich řešení. Blíže představuje svoje dílo a přibližuje ostatním důvody, proč nese právě ten název, pod kterým je představeno. Je vhodné upozornit na vše pozitivní a vyzdvihnout vše, co se ve skupině během práce odehrálo a může ostatní obohatit.
 6. Skupina instaluje svoje práce.
 7. obrázek
  Ukázka práce devátého ročníku ZŠ. Skupina zvolila pro malbu název "Středník". Šlo o bezprostřední reakci na předcházející hodinu českého jazyka, kde se s pojmem středníku a jeho využití v jazyce "potýkali", avšak na vlastní žádost, aby jej uměli vhodně užívat.
  S malbou i zvoleným názvem byli žáci spokojeni. Zvolená barevnost i název vystihovaly podle jejich komentáře vnímání, jaké si zaslouží: "...dělá problémy a není sympatický."

obrázek
"Chuť jahodového koktejlu" - barva, kterou si skupina zvolila, měla evokovat chuť na jahodový koktejl (žáci nám mnohdy sami poskytují vhodné podněty, jakou cestou je možné se vydat dál). Na barevné vyjádření chuťových vjemů můžeme volně navázat i barevným vyjádřením vnímání tónů. Téma synestézie je inspirativní. Nediferencované vjemy - někteří jedinci nerozliší přesně, které vjemové centrum bylo podnětem zasaženo - pak vedou k tomu, že "slyšíme " a "chutnáme" barvy. Lidé, kteří mají absolutní sluch, "vidí" jednotlivé tóny často jako barvy.

obrázek
Při této malbě se autor tak zabral do "svých" barev, že požádal o to, aby mohl odejít od skupiny a sám dokončit svůj záměr. Práci dal název "Chuť ovocného salátu". Na celé práci byl pozitivní fakt, že skupina jeho požadavek na osamostatnění tolerovala a operativně postupovala dál.

Literatura a použité zdroje

[1] – PLESKOTOVÁ, P. Svět barev. Praha : Albatros, 1987.
[2] – KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Karolinum, 1997.
[3] – PIJOAN, J. Dějiny umění 9, 10. Balios Knižní klub, 2000.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiřina Kelymanová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Barvy Remacol - žlutá, červená, modrá, popř. černá, Eternal - bílý (lesk), naběračky na barvu, ploché štětce, misky na míchání barev, papírové "špachtle", hadříky, nádoby na vymývání štětců, karton 5x20 cm, větší formáty krabicových kartonů (máme-li na půdě k dispozici staré rámy, použijeme je také)