Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Dotyková tabule ve vyučování matematiky
Odborný článek

Dotyková tabule ve vyučování matematiky

20. 12. 2006 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PaedDr. Josef Kubeš

Anotace

Součástí vybavení tříd se postupně stává nový typ tabule, spojené s výpočetní technikou. Jedná se o multifunkční zařízení, které plně nahradí klasickou tabuli a svou schopností ovládat výpočetní techniku se stává pro výuku daleko využitelnější. Ovládá se dotykem, proto ji označujeme jako dotykovou tabuli.

S rozvojem počítačové techniky jsme svědky změny řady činností, které člověk ve své práci používá od nepaměti. Představit si učitele v hodině bez klasické tabule a křídy je v našich myslích dost nereálné. Pomalu připouštíme, že při výuce výpočetní techniky použijeme projekci z počítače. Ale při hodině matematiky si lze vyučování bez křídy v jedné ruce a bez mazací houby v druhé ruce těžko představit. V současné době však dochází téměř k revoluci v práci učitele. Do škol se dostávají tabule, na které se nepíše křídou ani fixem.

Technické podrobnosti nejsou nejdůležitější, ale v této části je třeba zdůraznit, že nové zařízení, které se nazývá dotyková tabule (interaktivní tabule), se skládá z tabule, která je spojená s počítačem a osvětlená dataprojektorem. Jeden způsob použití nás napadne okamžitě. Na bílou plochu tabule můžeme z počítače promítat informace, připravené prezentace, animace atd. Pro takovou aktivitu ovšem můžeme použít mnohem levnější plátno. Aktivní plocha tabule je ovšem spojena s počítačem, a tak můžeme dotykem ovládat počítač podobným způsobem jako pomocí myši. Náš prst (elektronické pero) se stane levým tlačítkem myši. Stisknutím tlačítka na ovladači tabule jej můžeme dle potřeby změnit na pravé tlačítko.

Tato schopnost tabule se jeví značně praktická. Obraz z počítače je dostatečně velký, učitel stojí u tabule, vysvětluje látku a přitom ovládá počítač. Spouští si potřebné programy, stránky z internetu či další připravené materiály. Při své práci vidí žáky, sleduje jejich práci. Nekrčí se u počítače a pohybem myši nehledá potřebné nabídky na malém monitoru. Jeho projev se neztrácí někde u monitoru, kde přes tuto "bednu" nevidí činnost žáků.

Každého při práci s tabulí napadne jednoduchá otázka: Je možné na takovou tabuli něco úplně obyčejně napsat?

V příslušenství každé tabule je nástroj na zápis na tabuli. Technických prostředků, které řeší zápis, je několik. Od infračerveného ukazovátka či pera až po popisovače, které připomínají tvarem fix a píší pouze dotykem na aktivní plochu tabule. V takovém případě nahradí popisovač také obyčejný prst. Tabule umožňuje v kterémkoliv okamžiku zvednout z ovládacího boxu tabule popisovač, čímž se tabule přepne do režimu, ve kterém můžeme na tabuli psát (tabule SMART Board). Učitel tedy může popsat obrázek, vepsat vysvětlující text, zvýraznit důležitou informaci.

Možnost zapsání libovolného textu nebo zakreslení obrázku již podstatně zvyšuje možnost zařazení tabule do výuky. K tabuli se dodává speciální programový balíček, jehož součástí je grafický editor, ve kterém píšeme na tabuli podobně jako na klasické tabuli. Máme možnost si vše uložit do souboru a kdykoli opět otevřít.

Program je možné spustit také na počítači, který nemá připojenou dotykovou tabuli. Učitel si může celou hodinu připravit. Do své přípravy může vložit obrázky, doplňovačky, prázdné stránky pro práci žáků atd. Ve vlastní hodině s tabulí pracuje jak učitel, který řídí práci žáků, tak žáci, kteří připravené materiály zpracovávají. Součástí programu je také mnoho připravených pomůcek a flash aplikací, které učitel vhodně začlení. Kreativitě žáka i učitele se meze nekladou a umožňují vysvětlit velmi těžké části látky, například dosazování do výrazu za proměnnou.

Mám několikaletou praxi v užívaní dotykové tabule SMART Board. (Uvádím typ tabule z toho důvodu, že následující informace nemusí plně odpovídat jinému typu.) Programový balíček dodávaný s tabulí umožňuje řadu efektů. Mnohokrát potřebuje učitel promítnout pouze část připraveného materiálu. U zpětného projektoru jsem přikryl papírem část fólie. U dotykové tabule pro takovou akci využívám nástroj reflektor, který umí zviditelnit část obrazu a zbytek zastíní. Dalším velmi šikovným nástrojem je lupa, která umožňuje vybranou část zvětšit tak, aby byla dobře viditelná i ze vzdálenějších míst třídy. Nejdůležitějším programem je nástroj, který umožňuje vytvořit přípravu na hodinu ve formě prezentace. Na rozdíl od prezentace v PowerPointu je tato prezentace snadno modifikovatelná při vlastním využití. Učitel si nechá místo na vypracování, do kterého může žák vpisovat řešení úkolu popisovačem. Při tvorbě podkladů na hodinu může učitel použít mnoho připravených obrázků, animací i nástrojů, se kterými pracuje buď on, nebo žáci.

V této části bych se stručně zmínil o možnostech zařazení tabule v hodinách matematiky. Opomenu případ, kdy učitel využívá hotové produkty, například různé výukové programy ovládané přímo z tabule. Musí mít na paměti, že pracuje s elektronickou učebnicí a má tedy omezené možnosti inovace a změn. Tabule spíše dává možnost si připravit jen určitou základní kostru hodiny a podle situace ji doplňovat či měnit. Po seznámení se softwarem, který je dodáván přímo s tabulí, např. zjistíme, že v aplikaci Notebook lze pro výuku statistiky připravit jednoduchou stránku, která bude obsahovat rotující kostku a tabulku. Kostka je zpracována jako flash aplikace a žák ji může spustit klepnutím na obrázek kostky. Do tabulky zapíše hodnotu, která na kostce padne (viz obrázek). Na závěr vypočte průměr ze zjištěných hodnot.

Rotující kostka a tabulka
1. Rotující kostka a tabulka

 

Pro výuku geometrie si můžeme připravit rýsovací pomůcky (pravítka, úhloměr atd.) a ukazovat základní konstrukce. Pomocí základních nástrojů můžeme provádět rozbory, které jsou esteticky na vyšší úrovni, než na klasické tabuli. Mnoho různých situací je možné připravit překrýváním obdélníků. Tímto způsobem lze modelovat například dosazení do výrazu za proměnnou. Připravíme si malý čtverec, kterým překryjeme proměnnou, a zapíšeme do něj konkrétní hodnotu - výraz s proměnnou se změní v číselný výraz. Každý učitel si v případě zájmu určitě najde mnoho dalších variant využití dodávaných pomůcek. Při výuce funkcí často využívám podkladu, který obsahuje soustavu souřadnou.

Rýsovací pomůcky
2. Rýsovací pomůcky

 

Dotykovou tabuli můžeme kombinovat s dalšími programovými nástroji. Například geometrický náčrtník Cabri geometrie je jedním z nich. Učitel může podle potřeby vytvářet konstrukci po jednotlivých krocích, v každém okamžiku lze popisovačem nastínit další postup, který můžeme bez ztráty předchozí práce smazat. Dobré zkušenosti mám v kombinaci práce s dotykovou tabulí a programem Derive.

Velmi šikovným nástrojem se mi jeví digitalizace obrazovky. S její pomocí do své přípravy okopírujeme jakoukoliv informaci, která se zobrazí v jiných produktech na monitoru. Musíme si však dát pozor, abychom se nedostali do rozporu se zákonem o autorských právech.

Výstup z prezentace je možné převést do html souboru, který lze zveřejnit například na školním výukovém portálu, a žák si tak může doma látku připomenout, aniž by měl speciální program. Dalším možným výstupem je pdf soubor. Práce s tímto programem se mi zdá jednodušší a snáze pochopitelná, než je tomu u PowerPointu. Prezentaci není třeba připravit do důsledku. Obrovská výhoda je v možnosti snadného doplnění a změny podle situace ve vyučovacím procesu.

Žáci práci s tabulí snadno a ochotně akceptují. Láká je nová technika, zvlášť ta, která je spojená s výpočetní technikou. Mají před sebou dokonalejší nástroje, než jsou pravítka a barevné křídy v případě klasické tabule. Tabule nám v mnoha případech usnadní práci v hodině, podpoří pracovní a tvůrčí klima. Za žáky nic nevyřeší, tvůrčí přístup a pracovitost zůstává opět na nich. V počátcích musíme počítat s tím, že žáci se musí naučit psát na tabuli, pohybovat s objekty atd. Nevýhodou tabule je fakt, že v daném okamžiku s ní může pracovat pouze jeden člověk. Nemohou na ni tedy psát současně dva žáci.

Velmi nerad bych vzbudil dojem, že máme před sebou naprosto dokonalé zařízení, které spasí všechny problémy ve vyučovacím procesu. Pro řadu učitelů bude odpuzujícím momentem skutečnost, že při ovládání je třeba mít příslušnou znalost v ovládání počítače. Pochopitelně mají výhodu uživatelé, kteří spolehlivě ovládají výpočetní techniku a speciální programy, které slouží k výuce jejich předmětu.

Dotykovou tabuli chápu jako další pomůcku, kterou využívám při výuce. Nezatracuji ani klasický přístup a jsem pro střídání moderních a klasických trendů. Vřele doporučuji mít vedle dotykové tabule i keramickou tabuli na bezprašné fixy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Josef Kubeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.