Domů > Odborné články > Všechny články autora „Jan Boněk“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (20)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 20 položek
Základní vzdělávání
27. 3. 2008 0x 15368x
Slova vdechují dějinám život: Metoda orální historie – využití ve výuce dějepisu (1. část)
První část seriálu se věnuje především ústní historii jako historiografické metodě. Úvodní vstup do minulosti představuje vývoj, kterým Oral History prošla a prochází a jaké jsou její hlavní principy…
Základní vzdělávání
27. 3. 2008 0x 11414x
Slova vdechují dějinám život: Metoda orální historie – využití ve výuce dějepisu (2.část)
Druhá část seriálu se věnuje především ústní historii jako metodě využitelné při výuce dějepisu. Detailně je naznačena cesta, jak je možné koncipovat dějepisný projekt – čemu je dobré věnovat větší…
Základní vzdělávání
27. 3. 2008 0x 10509x
Slova vdechují dějinám život: Metoda orální historie – využití ve výuce dějepisu (3. část)
Třetí část seriálu popisuje konkrétní aktivitu a stručná pravidla pro mladé tazatele, jak postupovat při rozhovoru např. v rámci dějepisného projektu.
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 13851x
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily…
Základní vzdělávání
25. 2. 2008 0x 26547x
Státní a evropské symboly – pod společnou vlajkou
Lidé milují symboly, znají ale skutečně jejich původ a význam? U našich státních symbolů nejspíš ano, u ostatních evropských států to bude jistě horší. Odhalujme společně jejich tajemství.
Základní vzdělávání
7. 1. 2008 0x 13034x
Občanská společnost a škola
Znají žáci občanská sdružení a organizace v obci? Co vědí o Červeném kříži, charitě, dárcovství krve, o organizacích sportovců, lidí postižených? Jsou sami členy nějakých organizací?
Základní vzdělávání
18. 9. 2007 0x 8911x
Osobnostní výchova
Příspěvek je zaměřen na proces vývoje OSV jako samostatného vyučovacího předmětu v rámci výuky v ZŠ Hanspaulka v Praze 6. Je zde popsán vývoj od původního vyučovacího předmětu Etická výchova až po…
Základní vzdělávání
23. 7. 2007 0x 12469x
Využití učebních textů při realizaci výuky
Přinese výuka podle ŠVP zlepšení schopnosti žáků pracovat s textem?
Základní vzdělávání
12. 12. 2006 0x 6838x
Informace o publikacích k tvorbě učebních osnov vzdělávacího oboru Dějepis
Příručky, které mají napomoci učitelům dějepisu při tvorbě učebních osnov.
Základní vzdělávání
6. 12. 2006 0x 10284x
Jak pracovat ve výuce dějepisu s historickou fotografií
Následující náměty mají sloužit nejen pro ilustraci toho, jak mohou být fotografie využívány pro podporu výuky konkrétního chronologického tématu nebo tematického okruhu, ale také jak mohou být…
Základní vzdělávání
6. 12. 2006 0x 16849x
Jak pracovat s historickou karikaturou ve výuce dějepisu
Příspěvek se zabývá karikaturou s politickým kontextem, kterou můžeme nalézt v novinách na celém světě a která bavila i minulé generace.
Základní vzdělávání
30. 11. 2006 0x 12385x
Historická fotografie
Příspěvek má sloužit jako informační a metodický podklad pro vyučující, kteří na základě širšího historického rámce mohou zařadit práci s historickou fotografií do výuky. Fotografie lze ve výuce plně…
Zobrazeno 12 z 20 položek