Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Státní a evropské symboly – pod společnou vlajkou
Odborný článek

Státní a evropské symboly – pod společnou vlajkou

25. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Jan Boněk

Anotace

Lidé milují symboly, znají ale skutečně jejich původ a význam? U našich státních symbolů nejspíš ano, u ostatních evropských států to bude jistě horší. Odhalujme společně jejich tajemství.

Lidé milují symboly, znají ale skutečně jejich původ a význam? U našich státních symbolů nejspíš ano, u ostatních evropských států to bude jistě horší. Odhalujme společně jejich tajemství. Tato aktivita má napomoci žákům, aby objevili tajemný svět symbolů a jejich smysl a význam, který je do nich vkládán.

Cíle
 • Seznámit žáky s nejznámějšími a nejdůležitějšími symboly Evropské unie a jejich minulostí.
 • Upozornit žáky na smysl a význam těchto symbolů.
 • Posoudit, zda jsou tyto symboly skutečně potřebnými a hledat společně s žáky odpověď na otázku, zda žijeme ve světě symbolů a jestli vždy dokážeme odhalit jejich skrytý smysl.
Úvod

Ptejte se žáků a diskutujte o následujících otázkách:

 • Co si představujete pod pojmy „státní symbol", „symboly", „symbolika"? Víte, které jsou české státní symboly? Znáte minulost některého z nich - proč právě ten mezi ně patří? Jakou má minulost? Znáte státní symbol/y některého dalšího evropského státu?
  Na základě této diskuse ve třídě může být vyučujícím vložen krátký vstup do této tematiky - od starověkých znaků a symbolů, přes středověké erby, až po zástavy vlajky novověku.
 • Víte jaké má symboly Evropská unie?
  Po této otázce a následné diskusi může následovat krátký vstup o minulosti symbolů EU:
Vlajka EU

 

Vzhled vlajky
EU zná dnes asi každý, ale víme také, co tato vlajka představuje? Pokud se na ni pozorně podíváte, zjistíte, že je to 12 žlutých (správně zlatých) pěticípých hvězd na modrém podkladu. Tato vlajka ovšem neznamená jen symbol Evropské unie, ale v širším smyslu také symbol evropské jednoty a identity (identita může být pro žáky neznámý výraz). Kruh zlatých hvězd pak navíc symbolizuje solidaritu a soulad mezi evropskými národy (zde je možné s žáky hovořit o tom, proč zrovna kruh představuje tyto hodnoty; žáci mohou nakreslit jiné obrazce a hovořit o tom, jak na ně působí).
Kruh tvoří 12 zlatých hvězd. Počet hvězd ovšem nemá žádnou souvislost s počtem členských států EU. Hvězd je 12, protože toto číslo je tradičním symbolem dokonalosti, úplnosti a jednoty. Vlajka tedy zůstává stejná bez ohledu na rozšiřování EU.

Historie vlajky (lze také zadat jako domácí přípravu a pak společně vyhodnotit získané informace)
Minulost vlajky sahá až do roku 1955. V té době ještě Evropská unie, jak ji známe dnes, neexistovala - bylo zde ovšem jiné společenství - „Evropské společenství uhlí a oceli", které mělo pouze šest členských států. Toto společenství ale v té době nebylo jediným, kdo sdružoval evropské státy. Tím dalším byla „Rada Evropy", která vznikla o něco dříve než Evropské společenství uhlí a oceli. Nejenže sdružovala více evropských států, především však aktivně bránila lidská práva a propagovala evropskou kulturu. Rada Evropy hledala symbol, který by spojoval všechny její členy a symbolizoval to, co bylo největší hodnotou tohoto společenství - jednotu-spolupráci a solidaritu. Nakonec byl přijat návrh dvanácti zlatých hvězd na modrém poli. Jak už bylo výše řečeno - číslo 12 představuje v mnoha kulturách a tradicích symbol dokonalosti a kruh je symbolem jednoty.

Otázka pro žáky: Kde ještě kolem sebe můžete najít číslo 12?
(počet měsíců v roce, počet hodin na ciferníku)

Vznikla tak evropská vlajka, která zobrazuje ideál jednoty národů Evropy. Rada Evropy pak vyzvala i ostatní evropské instituce, aby tuto vlajku přijaly jako svůj symbol. V roce 1983 tuto výzvu přijal Evropský parlament a o dva roky později, v roce 1985, se vlajka nakonec stala oficiálním symbolem Evropských společenství, dnešní Evropské unie. Od začátku roku 1986 je vlajka používána všemi evropskými institucemi a je jediným znakem Evropské komise - výkonného orgánu EU. Ostatní instituce a orgány EU používají kromě vlajky ještě své vlastní znaky.

Tip na aktivitu: grafická příručka pro tvorbu vlajky EU
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_cs.htm

Další využitelné odkazy:
http://en.wikipedia.org/wiki/European_symbols
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/symbols/ (…)

Následující aktivity mohou být zaměřeny na zjištění dalších symbolů EU, případně jejích členských států. Tato aktivita může být realizována formou skupinové práce, nebo zadáním individuálních, konkrétně zaměřených samostatných prací, kde konečným výstupem bude prezentace a seznámení ostatních se zjištěnými poznatky.

Žáci také mohou společně vytvořit velkou mapu na kterou mohou postupně doplňovat jednotlivé symboly členských států EU společně s nejdůležitějšími informacemi o těchto symbolech a státech.

Příklad školního (třídního) projektu
 • Projekt může být koncipován jak pro jednu třídu, tak pro celou školu. Dle podmínek a možností vyučujícího a školy.
 • Z 27 členských států EU každá třída (resp. žák, skupinka) vylosuje jeden stát. Pro žáky na 1. stupni mohou být vybrány členské státy, které se nacházejí v těsném sousedství České republiky. Žáci 2. stupně mohou vybírat ze zbývajících.
 • Za každou třídu (případně skupinku žáků v rámci jedné třídy) bude vybrán (zvolen) jeden vyslanec, který bude mít právo účastnit se školních jednání a bude zodpovědný za předání informací své třídě.
 • Každá třída bude mít za úkol vyzdobit si vlastní třídu ve stylu státu, který si vylosovala.
 • V průběhu projektu budou třídy (žáci) řešit čtyři tematická zadání:
  1. státní zřízení a symboly v jednotlivých státech
  2. národní tradice a zvyky v jednotlivých státech (prezentace - hodnocení splnění úkolu může být načasováno na konkrétní svátky v roce)
  3. významné osobnosti, důležité historické mezníky + další zajímavosti
  4. konečná výzdoba a závěrečná prezentace (informace procházející všemi vyučovacími předměty)
 • Každá třída (žák-skupinka) získá za splněný úkol 3 žluté hvězdičky, které si umístí na modré pole. Na konci projektu pak každý bude mít vlastní vlajku Evropské unie.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída