Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den D

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den D

Ikona inspirace
Autor: Josef Märc
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s průběhem a obtížemi operace Overlord v souvislosti s kontextem vývoje druhé světové války. Lekce se zaměřuje na obtíže při plánování operace a hledání důvodů, proč přes všechny překážky byla operace nakonec úspěšná. Toto hledání je založeno nejen na interpretaci různých zdrojů, ale i na prekonceptech, usuzování a uvažování žáků. Aktivita využívá mapu, fotografii, film.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, dějepisný atlas, mapa Evropy během druhé světové války, mapa, text z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 144)
Klíčová slova: historie, 2. světová válka, slavné dny, den d

Cíl výuky:

Žáci:

  • jsou schopni popsat průběh operace Overlord;
  • jsou schopni objasnit význam této operace v kontextu jednání Velké trojky;
  • jsou schopni popsat a osvětlit důvody úspěšnosti této operace.

Délka:

45 minut

Postup:

1. Učitel prozradí téma příští hodiny, že hodina bude v některých částech pracovat s britskými zdroji (Imperial War Museum London). Žáci budou tedy v některých pasážích napodobovat britské žáky, a proto zadá domácí úkol:

Vybraní žáci – dobrovolníci vytvářejí referátky (na 4 min.) na témata:

  • Atlantický val 
  • Francouzský odboj v roce 1944 – kontakty 
  • Pět pláží 6. června 1944 (v případě zájmu je možné jednotlivé pláže přidělit jednotlivým žákům – maximálně tři příklady)

2. Práce s pracovním listem a atlasem. Do slepé mapky zakreslete Německo a jím ovládaná území v roce 1941, tři základní směry útoku na SSSR (lze předpokládat, že mají žáci již znalost z předchozího vyučování) – viz Pracovní list I.b. Žáci pracují ve dvojicích.

3. Žáci si ve skupinách kontrolují svá zakreslení.

4. Žáci pracují s tabulkou – viz Pracovní list I.c. Vybírají si dva až čtyři problémy, kterým museli Spojenci při invazi čelit, a nabízejí své možnosti jejich řešení. Společná diskuse.

5. Referáty Atlantický val – žáci si jej zakreslí do mapy – viz Pracovní list I.b Francouzský odboj. Učitel kontroluje splnění časového limitu – každý referát do 4 minut, v této fázi referáty nekomentuje.

6. Společné sledování filmu. Sledování filmu až do 1:30. Lze rozdat nakopírovaný list z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“. Po skončení této části si žáci doplňují do pracovního listu.

7. Referát, referáty o plážích (pro přiblížení situace lze použít mapu invaze, velmi vhodná je na s. 12 v materiálech Imperial War Museum). Po skončení této části si žáci doplňují do pracovního listu.

8. Pokračování sledování filmu 2:27 – chybné přiřazení dne k 5. červnu (nebyl pátek, ale pondělí); stejně jako později (stopáž 3:13), 6. červen 1944 nebyla sobota, ale úterý. Sledování filmu až do 3:15. Lze rozdat nakopírovaný list z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“. Po skončení této části si žáci doplňují do pracovního listu.

9. Komentování obrázku – viz Pracovní list II. Zde učitel nedává žádný speciální pokyn, nechá veškeré reakce na žácích, doplňují si do pracovního listu.

10. Pokračování sledování filmu. Lze rozdat nakopírovaný list z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“. Sledování filmu až konce.

11. Práce s pracovním listem III. a, III. b, III.c. Ale když se dnes řekne Den D, všichni si vybaví jen jediné datum: 6. června 1944. Američané a Britové Stalinovi slíbili, že do 1. května 1944 otevřou v Evropě západní frontu. Musí být slušné počasí, jinak je akce neproveditelná. Poprvé v historii bude masově nasazen nově objevený lék penicilin. První vlna má obrovské ztráty. Toto je pouze falešný útok a hlavní invazní vlna přijde v oblasti Calais.

12. Společná diskuse – Proč byl Den D pro Spojence úspěšný? Proč byl Den D pro nacisty neúspěšný? (Pokud zbývá dostatek času, je možné žáky rozdělit do párů. Každý z dvojice se připravuje své materiály.)

Doporučení:

Informace k jednotlivým dobývaným plážím naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

Poznámka:

Metodiku s dalšími doporučenými odkazy a pracovní listy k tisku naleznete na původním umístění příspěvku.


Kapitolu Den D z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/686766/den-d-6-cerven včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 06. 2015
Zobrazeno: 4565krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MÄRC, Josef. Slavné dny pro ZŠ: Den D. Metodický portál: Články [online]. 09. 06. 2015, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20091/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-D.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.