Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Umělecký styl
Odborný článek

Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Umělecký styl

14. 2. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Krejsová

Anotace

Výuka se zaměřuje na jazykové prostředky výstavby uměleckých textů. Ukazuje systematizaci poznatků, které žáci získali v rámci literární komunikace, a efektivní propojení složky komunikativní výchovy s jazykem a jazykovou komunikací. Jádro činnosti tvoří analýza a interpretace textů.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučující, Mgr. Lenkou Krejsovou, a s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc., z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat v úterý 22. 2. 2011 od 17.00 do 17.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. 1. vydání. Praha : SPN, 2003. 280 s. ISBN 80-723-228-8.
[2] – KOSTEČKA, J. Do světa literatury jinak. 1. vydání. Praha : SPN, 1995. 368 s.
[3] – HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. 6. vydání. Praha : Euromedia Group, 2005. 188 s. ISBN 80-86938-00-X.
[4] – SOVA, A. Básně. 2. vydání. Praha : ČS, 1958. 397 s.
[5] – VRÁNOVÁ, G. Moji milí básníci (zvukový záznam). Praha : Radioservis, 2007.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
37.11 kB
Dokument
Pracovní list
pdf
43.95 kB
PDF
Prezentace vyučující
pdf
101.56 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
101.56 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lenka Krejsová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Spolupráce a soutěž

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

učebnice, dataprojektor a PC, pracovní listy