Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byl dobyt Mount...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byl dobyt Mount Everest

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Aktivita je zaměřena na významné události spojené s Mount Everestem. Pracovní list, jenž je součástí aktivity, je uzpůsoben tak, aby žáky seznámil s novými pojmy, které by si zároveň díky práci s textem měli osvojit. Aktivita se zaměřuje i na téma povýšení do šlechtického stavu jako paralela ke státnímu vyznamenání. Druhotně aktivita podporuje práci v týmu, kritické myšlení. Při následných diskuzích formulují své postoje a zlepšují kvalitu argumentování.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie » přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, text z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 138), přístup k internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart
Klíčová slova: historie, slavné dny, horolezectví

Cíl výuky:

Žáci:

 • se seznámí s významnými událostmi spojenými s Mount Everestem;
 • se zamyslí nad motivací, která vede k podstupování rizika smrti, aby se posunuly hranice lidského poznání;
 • na příkladech doloží, kdo a za co byl povýšen do šlechtického stavu, a vysvětlí souvislosti (a rozdíly) se státním vyznamenáním.

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel pomocí metody brainstormingu zjišťuje dosavadní povědomí žáků o Mount Everestu. Odpovědi na otázku „Co víte o Mount Everestu?“ píše v bodech na tabuli.
 2. Učitel promítne video.
 3. Učitel rozdá do skupinek po 3 žácích nakopírovaný text z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii a k němu vytvořený pracovní list.
 4. Žáci si společně s učitelem kontrolují jednotlivé odpovědi.
 5. Poslední otázka v pracovním listě se týká povýšení do šlechtického stavu. Žáci mají za úkol najít u nás paralelu k tomuto ocenění a následně vyhledat 5 nositelů Řádu britského impéria a 5 nositelů státního vyznamenání.
 6. Každá skupina si na příští hodinu připraví medailonek jednoho nositele Řádu britského impéria a jednoho nositele státního vyznamenání. Přerozdělení probíhá ještě v rámci hodiny, aby se jména neopakovala.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou diskuze nad pracovním listem, jedna hora – tisíce příběhů, jeden je uváděn za všechny. Diskuze se zároveň ubírá směrem těchto otázek: Proč je člověk ochoten riskovat život, aby posunul hranice poznání? Co to přináší jemu? Co lidstvu? Co přírodě, uvědomíme-li si současnou situaci, kdy Mount Everest má za sebou už několik tisíc (cca 3000) dobyvatelů (viz článek 2 v poznámkách pro učitele).

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

Doporučení:

Milníky v dobývání Mount Everestu naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy byl dobyt Mount Everest z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/684458/den-kdy-byl-dobyt-mount-everest-29-kveten včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf260 kBPracovní list pro ZŠ
Odstranitpdf357 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 05. 2015
Zobrazeno: 3895krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byl dobyt Mount Everest. Metodický portál: Články [online]. 19. 05. 2015, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20009/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-BYL-DOBYT-MOUNT-EVEREST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.