Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Virtuální hospitace - Hudební výchova: Rock´n´roll
Odborný článek

Virtuální hospitace - Hudební výchova: Rock´n´roll

6. 10. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ing. Libor Sládek

Anotace

Výuka hudební výchovy kombinuje frontální i skupinovou práci žáků (částečně individuální) a využívá dostupných hudebních pomůcek pro nácvik rock´n´rollu.

Úvod

Vyučovací hodina hudební výchovy je zaměřena na populární hudbu, konkrétně na 50. léta 20. století a rock´n´roll. První část výuky probíhá frontálně, v druhé části žáci nacvičují rock´n´roll (zpěv i hudební doprovod). Výuky se zúčastnila polovina žáků kvarty osmiletého gymnázia. Natáčení virtuální hospitace probíhalo v květnu 2010 v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského v Praze.

Cíl

Žáci by na konci vyučovací hodiny měli mít základní přehled o vzniku hudebního stylu rock´n´roll a o „králi“ tohoto stylu. Dále by měli znát a měli by umět zapsat základní harmonickou strukturu stylové písně. Také by měli umět v rámci svých schopností nějakou rock´n´rollovou píseň zazpívat.

 

O vyučovací hodině hudební výchovy můžete diskutovat s vyučujícím této hodiny - Mgr. Ing. Liborem Sládkem a s prof. PaedDr. Jiřím Holubcem, Ph.D., z Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat ve středu 3. 11. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Reflexe

Cíl hodiny

Co se týče cíle hodiny i jednotlivých dílčích cílů, tak si myslím, že byly celkem naplněny, dalo by se možná diskutovat o „hloubce“ jejich naplnění, ale to asi záleží na úhlu pohledu.

Stanovené cíle:

 • Žáci by na konci hodiny měli mít základní přehled o vzniku hudebního stylu rock ’n’ roll – tady se myslím podařilo stanoveného cíle dosáhnout.
 • Žáci by měli něco vědět o „králi“ tohoto stylu – tady se to také celkem podařilo – z prezentace se dozvěděli základní informace o Presleym.
 • Žáci by měli znát (a umět napsat) základní harmonickou strukturu stylové písně a nějakou umět podle svých schopností zazpívat – seznámili se se základní harmonickou strukturou písně, myslím, že pro napsání této struktury by bylo potřeba vše ještě důkladně procvičit, stejně tak pro zahrání konkrétní melodie; toto se tudíž úplně nepodařilo. Se zpíváním to bylo celkem v pořádku – žáci se opravdu snažili podle svých schopností.

Metody a formy práce

Metody a formy práce (skupinová práce, frontální výuka, vlastní prezentace) i vhodnost zařazených aktivit odpovídaly úrovni kvarty osmiletého gymnázia, konkrétně této třídě, kterou velmi dobře znám.

Brainstorming se mi zdál vhodný pro aktivizování žáků, vlastní žákovská prezentace týkající se výrazné osobnosti je myslím jedna z nejefektivnějších výukových metod. Interpretace skladby – to je vždycky otázka času a představy učitele z hlediska nároků na žáky, ale myslím, že je to pro žáky opět jeden z nejefektivnějších způsobů výuky.

Dané uspořádání jednotlivých metod jsem volil podle svých zkušeností a také s ohledem na udržení pozornosti žáků. Nepatří k nejnadanějším, rozdíly jsou tam skutečně velké, ale mají snahu i chuť se něco dozvědět a něčeho se účastnit.

Vzájemná interakce

Vzájemná interakce všech zúčastněných byla pochopitelně ovlivněna faktem nahrávání, ale myslím, že jinak to bylo celkem v pořádku – rozumíme si a vycházíme si vstříc, žáci mají snahu se něco dozvědět! Byli klidnější a méně komunikovali než v běžné hodině. Možná právě kvůli tomu převažovalo více sdělení ode mne k nim.

Při diskuzi s žáky jsem zjistil, že se cítili vcelku dobře, hodinu si užili, jen se pochopitelně chovali trochu jinak než normálně – neustále si uvědomovali (a toho pocitu se nezbavili) přítomnost kamery a mikrofonů. Informace, které jim byly poskytnuty, byly pro ně postačující. Osobně si myslím (vím!), že se chovali podstatně méně bezprostředně, méně aktivně než v běžné hodině.

Práce s „růzností“

Snažil jsem se využít osobních předpokladů a zájmů jednotlivých žáků a do jisté míry se mi to i podařilo – pochopitelně chci, aby zpívali všichni, a u některých žáků využívám jejich chuti a zájmu „ovládat“ nějaký nástroj. Při dostatku času (u dvouhodinových dotací týdně) střídám nástroje postupně u všech žáků.

Použití jazyka

Uvědomuji si svůj nedostatek, co se týče spisovného jazyka (mám tím na mysli zejména nesprávné koncovky, což je typické hlavně pro obyvatele našeho hlavního města), způsob vyjadřování žáků odpovídal jejich věkové skupině. Na odbornou terminologii jsou žáci zvyklí, myslím, že s tím nemají větší problémy.

Práce s časem, rozvržení aktivit, jejich návaznost

Osobně se mi nepodařilo zvládnout přesně rozvržení času. Občas se mi to stává, je to v okamžiku, kdy cítím, že jsme s žáky na jedné vlně, něco spolu vytváříme, chci to dotáhnout do konce.

Předejít by se tomu dalo nejspíše pečlivějším sledováním času – tedy poněkud si hodinu „zracionalizovat“. Upřímně si myslím, že právě zejména ve výchovách je někdy důležitější v žácích „probudit“ a také nechat je projevit nějaké emoce, a v takových případech se opravdu na striktní časový plán nesoustředím.

K videozáznamu vyučovací hodiny

Sledování sebe sama mi vůbec nebylo příjemné, uvědomil jsem si o to více, že nesmírně záleží na každém gestu, každém slovu, způsobu, jak s žáky mluvím, i sebemenším náznaku mimiky, a jak to všechno velmi, ale opravdu velmi ostře (a kriticky) vnímají a pozorují! Hodnotil bych se známkou 2.

Literatura a použité zdroje

[1] – JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička 2. 2. vydání. Cheb : Music, 1993. 172 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
71.29 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
88.87 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ing. Libor Sládek

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
6. 10. 2010, 18:00
Moc děkuji, hodina byla nádherná. Zvlášť kapitola 8 - závidím dětem tuto aktivitu.
Pozn.: Kapitola 9 - Reflexe je opakováním začátku kapitoly 8.
Ale to nic neubírá na vynikající ukázce. Díky.
Zdeňka Švecová
6. 10. 2010, 19:16
Děkujeme za upozornění na chybu v 9. kapitole. Pokusíme se ji co nejdříve odstranit a nahradíme správnou částí záznamu. Z. Švecová (projekt Kurikulum G).
Bc. Karolína Janečková
10. 11. 2011, 09:27
Moc pěkná hodina. Skutečně závidím tak hodné a spolupracující žáky, kteří se v dnešních hodinách hudební výchovy objevují velmi sporadicky - bohužel.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Interaktivní tabule, dataprojektor, tabule s notovou osnovou, zpěvníky, texty písní Love Me Tender a Rock Around the Clock, hudební nástroje - rytmické, kontrabas, varhánky, kytary, klavír