Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den D
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den D

9. 6. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Josef Märc

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s průběhem a obtížemi operace Overlord v souvislosti s kontextem vývoje druhé světové války. Lekce se zaměřuje na obtíže při plánování operace a hledání důvodů, proč přes všechny překážky byla operace nakonec úspěšná. Toto hledání je založeno nejen na interpretaci různých zdrojů, ale i na prekonceptech, usuzování a uvažování žáků. Aktivita využívá mapu, fotografii, film.

Cíl

Žáci:

  • jsou schopni popsat průběh operace Overlord;
  • jsou schopni objasnit význam této operace v kontextu jednání Velké trojky;
  • jsou schopni popsat a osvětlit důvody úspěšnosti této operace.

Délka:

45 minut

Postup:

1. Učitel prozradí téma příští hodiny, že hodina bude v některých částech pracovat s britskými zdroji (Imperial War Museum London). Žáci budou tedy v některých pasážích napodobovat britské žáky, a proto zadá domácí úkol:

Vybraní žáci – dobrovolníci vytvářejí referátky (na 4 min.) na témata:

  • Atlantický val 
  • Francouzský odboj v roce 1944 – kontakty 
  • Pět pláží 6. června 1944 (v případě zájmu je možné jednotlivé pláže přidělit jednotlivým žákům – maximálně tři příklady)

2. Práce s pracovním listem a atlasem. Do slepé mapky zakreslete Německo a jím ovládaná území v roce 1941, tři základní směry útoku na SSSR (lze předpokládat, že mají žáci již znalost z předchozího vyučování) – viz Pracovní list I.b. Žáci pracují ve dvojicích.

3. Žáci si ve skupinách kontrolují svá zakreslení.

4. Žáci pracují s tabulkou – viz Pracovní list I.c. Vybírají si dva až čtyři problémy, kterým museli Spojenci při invazi čelit, a nabízejí své možnosti jejich řešení. Společná diskuse.

5. Referáty Atlantický val – žáci si jej zakreslí do mapy – viz Pracovní list I.b Francouzský odboj. Učitel kontroluje splnění časového limitu – každý referát do 4 minut, v této fázi referáty nekomentuje.

6. Společné sledování filmu. Sledování filmu až do 1:30. Lze rozdat nakopírovaný list z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“. Po skončení této části si žáci doplňují do pracovního listu.

7. Referát, referáty o plážích (pro přiblížení situace lze použít mapu invaze, velmi vhodná je na s. 12 v materiálech Imperial War Museum). Po skončení této části si žáci doplňují do pracovního listu.

8. Pokračování sledování filmu 2:27 – chybné přiřazení dne k 5. červnu (nebyl pátek, ale pondělí); stejně jako později (stopáž 3:13), 6. červen 1944 nebyla sobota, ale úterý. Sledování filmu až do 3:15. Lze rozdat nakopírovaný list z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“. Po skončení této části si žáci doplňují do pracovního listu.

9. Komentování obrázku – viz Pracovní list II. Zde učitel nedává žádný speciální pokyn, nechá veškeré reakce na žácích, doplňují si do pracovního listu.

10. Pokračování sledování filmu. Lze rozdat nakopírovaný list z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“. Sledování filmu až konce.

11. Práce s pracovním listem III. a, III. b, III.c. Ale když se dnes řekne Den D, všichni si vybaví jen jediné datum: 6. června 1944. Američané a Britové Stalinovi slíbili, že do 1. května 1944 otevřou v Evropě západní frontu. Musí být slušné počasí, jinak je akce neproveditelná. Poprvé v historii bude masově nasazen nově objevený lék penicilin. První vlna má obrovské ztráty. Toto je pouze falešný útok a hlavní invazní vlna přijde v oblasti Calais.

12. Společná diskuse – Proč byl Den D pro Spojence úspěšný? Proč byl Den D pro nacisty neúspěšný? (Pokud zbývá dostatek času, je možné žáky rozdělit do párů. Každý z dvojice se připravuje své materiály.)

Doporučení:

Informace k jednotlivým dobývaným plážím naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

Poznámka:

Metodiku s dalšími doporučenými odkazy a pracovní listy k tisku naleznete na původním umístění příspěvku.


Kapitolu Den D z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/686766/den-d-6-cerven včetně příloh.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Märc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, dějepisný atlas, mapa Evropy během druhé světové války, mapa, text z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 144)