Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy se potopil Titanic
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy se potopil Titanic

22. 4. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Jana Třetinová

Anotace

Zajímavost: Titanic byl jednou ze tří obřích lodí, kterými chtěla společnost White Star Line na začátku 20. století pokořit konkurenci. Další dvě lodě se jmenovaly Olympic a Gigantic (později Britannic) a obě také potkal nešťastný osud. Britannic najel za 1. světové války na minu, potopil se a jen shodou šťastných okolností ze 3000 pasažérů jich zemřelo "pouze" 30. Olympic se pro změnu omylem srazil s vojenským křižníkem HMS Hawke a musel být zevrubně opraven. Je neuvěřitelné, že jistá Violet Jessopová postupně přežila všechny tři tragédie – jak srážku Olympiku, tak potopení Titaniku i posléze Britanniku. U plavební společnosti pracovala jako stevardka a vždy se jí podařilo přežít na záchranném člunu.

Cíle:

Žáci:

  • převypráví tragický osud parníku Titanic
  • orientují se na mapě
  • zdokonalují se v práci ve skupině
  • nalézají a respektují možná řešení problému

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel jako úvodní motivaci k tématu pustí krátkou ukázku písničky od Celine Dion My heart will go on. Předpokladem je znalost této písně a její spojitost s filmem Titanic. Učitel vyzve žáky k převyprávění hlavního děje filmu Titanic.

2) Poté vyučující vyzve žáky, aby vytvořili pracovní dvojice, a rozdá jim pracovní list. Jejich prvním úkolem bude, aby na papír zapsali vše, co ví o tragickém příběhu zaoceánské lodi Titanic (úkol č. 1).

3) Učitel žákům promítne video a rozdá text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“. Žáci nadále pracují ve dvojicích a doplňují informace v úkolech č. 2, 3 a 4.

4) Vyučující s žáky provede společnou kontrolu. Následně vyzve dvojice žáků, aby se spojily a vytvořily tak pro další aktivity skupinky po čtyřech.

5) Učitel promítne třídě sadu fotografií, kreseb, případně vytištěné fotografie a kresby skupinám rozdá. Žáci mají za úkol seřadit fotografie dle data událostí, které zobrazují a události popsat. (správné řešení: A-G-C-F-E-B-D)

By Robert John Welch (1859-1936), official photographer for Harland & Wolff [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
Další obrázky v přiložené metodice. 

6) Při této aktivitě si žáci ve skupinách po čtyřech, utvořených v minulém úkolu, vyzkouší obdobnou pozici kapitána Edwarda Smitha, který musel rozhodnout o tom, kdo se dostane na záchranné čluny. Seznam cestujících je pro tuto aktivitu zcela smyšlený, s Titanikem nemá spojitost. Seznam cestujících lze žákům promítnout nebo jej rozdat do skupin. Žáci mají za úkol vytvořit skupiny o třech osobách pro celkem tři záchranné čluny. Diskusí ve skupině se musí rozhodnout, kdo z cestujících dostane přednost před ostatními. Své důvody musí podložit argumentací a odpovědět si na otázku, zda lze něco takového vůbec rozhodnout.

7) Následuje společná diskuse třídy. Učitel tuto aktivitu zakončí pozitivně se slovy: „Protože jde o smyšlený příběh, skončí v našem případě příběh dobře. Záchranné lodě se mohou pro zbylé vrátit, nemusíme tak řešit neřešitelné.“

Poznámka a zdroje:

Pro učitele: Parník byla původně loď poháněná parním strojem, později parní turbínou. První parník sestrojil Robert Fulton v roce 1803.

Doporučení:

Informace k filmu Titanic naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii. 


Kapitolu Den, kdy se potopil Titanic z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/577207/den-kdy-se-potopil-titanic-15-duben včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.04 MB
PDF
Metodika pro učitele k tisku + pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Třetinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text, papír, tužk, sada fotografií (viz postup - bod č. 5), text z publikace Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 100), pracovní list, ukázka písně Celine Dion: My heart will go on