Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začala jaltská konference
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začala jaltská konference

5. 3. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Josef Märc

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s výsledky a důsledky jaltské konference, zařazují jednání Velké trojky do kontextu druhé světové války. Dále zdůvodňují, jakým způsobem Sovětský svaz získal vliv na značnou část východní a střední Evropy. Zamýšlejí se nad zobrazovaným tématem v historické souvislosti, pracují s mapou a získávají informace z filmového média. Formulují některé dopady druhé světové války na události v Evropě.

Cíle:

Žáci:

  • jsou schopni zařadit jednání Velké trojky do kontextu druhé světové války
  • znají představitele Velké trojky
  • jsou schopni popsat a objasnit výsledky jaltské konference
  • jsou schopni zdůvodnit, jakým způsobem Sovětský svaz získal vliv na značnou část východní a střední Evropy
  • se zamýšlejí nad charakterem diplomatických jednání

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel ukáže žákům fotografii Churchilla a vyzve je, aby ji komentovali. Vede diskusi k typickým Churchillovým atributům (není nutné, aby všechny byly na fotografii). Žáci komentují, jak lze z hlediska mediální kampaně hodnotit časté vyobrazení Churchilla s doutníkem. Diskuse je směřována k problematice, co symbolizují fotografie osobností s tabákovými výrobky. Jak je jejich využití „mediálně atraktivní?“ Diskusi zakončí otázka, zdali Stalin kouřil.

2) Žákům jsou rozdány pracovní listy.

3) Žáci vypracovávají úkoly I. Pokud situaci více vyhovuje, je možné vypracovávat jednotlivé úkoly po stanovených částech, diskuse pak následuje za každým krokem.

4) Po vypracování úkolu učitel moderuje diskusi k jednotlivým úkolům, u úkolu I.a a I.c je důležité, aby respektoval všechny žákovské odpovědi a především je nehodnotil. Je vhodné vybrat dvě  až tři charakteristiky a nechat je jejich tvůrce, respektive všechny žáky, komentovat. Bod I. b může učitel (žáci) uvést na správnou míru, ale není to nutné. Za vhodnější považujeme, opraví-li si žáci chybné informace případně během sledování filmu.

5) Žáci si doplňují od spolužáků informace k bodu I.c.

6) Vybraný žák představí svůj předem připravený příspěvek (nejlépe ve formátu, který je ve třídě běžně používán – referát, prezentace, přednáška, scénka apod.) na téma Moskevská jednání Churchill  vs. Stalin (tzv. Percentages Agreement, dle Churchilla údajně nazývaný naughty document) Doba trvání příspěvku by neměla překročit šest minut.

7) Společné sledování klipu, nebo se přečte text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

8) Žáci plní úkol III. podle pracovního listu.

9) Žáci si ve dvojicích porovnávají svá řešení.

10) Učitel moderuje diskusi podle žákovského ohlasu na jednotlivé úkoly,. Není žádoucí, aby se věnoval všem podbodům.

11) Žáci plní na volné papíry formátu A5 úkol IV. z pracovního listu.

12) Učitel ukáže fotografii Stalina a vyzve žáky, aby své texty z předcházejícího úkolu připevnili na nástěnku (umístili na web). Při příští hodině nechá žáky komentovat vybrané úryvky.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 9. (IV. z pracovního listu), ve které je klíčové, aby žáci dokázali vyargumentovat své názory (a možná i domněnky).

Poznámka a zdroje:

(viz metodika pro učitele k tisku)

Doporučení:

Medailonky jednotlivých členů Velké trojky naleznete v knize „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.


Kapitolu Den, kdy začala jaltská konference z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na www.slavne-dny.cz/episode/658831/den-kdy-zacala-jaltska-konference-4-unor včetně přílohy.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
434.57 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
360.35 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Märc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Mediální výchova