Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Chemie: Vlastnosti vodíku a kyslíku v pokusech
Odborný článek

Virtuální hospitace - Chemie: Vlastnosti vodíku a kyslíku v pokusech

26. 9. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
RNDr. Petr Koloros

Anotace

Výchozí situací pro chemické experimentování je grafické znázorňování pozorovaných faktů. Žákům je navrhnut výběr pojmů, je zakresleno schéma, kde jsou šipkami vyznačeny vztahy. Žáci postupně toto schéma doplňují a uspořádávají tak informace a myšlenky do struktury, což vede k lepšímu porozumění a zapamatování.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučujícím RNDr. Petrem Kolorosem a s prof. PhDr. Martinem Bílkem, Ph.D., z katedry chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o výuce a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat v úterý 11. 10. 2011 od 16.00 do 16.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde. 

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – FLEMR, V.; DUŠEK, B. Chemie pro gymnázia. 1. vydání. Praha : SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
[2] – PACHMANN, E. et al. Speciální didaktika chemie. 1. vydání. Praha : SPN, 1986. 352 s. ISBN 14-487-86.
[3] – FISCHER, R. Učíme děti myslet a učit se. 2. vydání. Praha : Portál, 1997. 172 s. ISBN 80-7178-966-6.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
287.11 kB
PDF
Pojmová mapa: vodík-kyslík (nevyplnena)
pdf
361.33 kB
PDF
Pojmová mapa: vodík-kyslík (vyplnena)
pdf
112.3 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
118.16 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Petr Koloros

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Environmentální výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Hofmanův přístroj, Kippův přístroj, souprava pro vývoj a jímání plynu, stojan se zkumavkami, kahan, zinek (gran.), kyselina chlorovodíková (w=0,20), dusičnan draselný, chlorečnan draselný, manganistan draselný, školní zdroj el. proudu